Nastavení pro automatizovaný on-line prodej

Hlavní přidaná hodnota FAPI spočívá v jeho schopnosti provádět za vás všechny rutinní operace týkající se on-line prodeje. Tedy činnosti jako jsou příjem objednávky, vystavení a odeslání prodejního dokladu, zpracování platby a její spárování s vystavenou fakturou, komunikace se zákazníkem, hlídání termínu splatnosti faktury a v neposlední řadě i dodání produktu či služby po zaplacení objednávky.

Co je potřeba pro plně automatizovaný on-line prodej?

  1. Základní nastavení FAPI
  2. Vytvoření prodejních položek
  3. Nastavení šablon zpráv
  4. Nastavení upomínek
  5. Vytvoření prodejního formuláře
  6. Vložení prodejního formuláře na vaši prodejní stránku
  7. Napojení na platební bránu (volitelné)
  8. Nastavení stahování plateb a jejich párování s vystavenými fakturami
  9. Otestování celého on-line prodejního procesu

Projdete-li všechny výše uvedené kroky, vytvoříte z FAPI prodejní automat, který za vás bude dnem i nocí neúnavně pracovat na realizaci vašich obchodních cílů.