Jak prodávat ebook přes FAPI

Prodej ebooku na internetu patří mezi nejpopulárnější formy on-line podnikání a šíření know-how. Zároveň je to i jedna z typických oblastí, se kterými FAPI pomáhá svým uživatelům. Jak nastavit proces prodeje ebooku ve FAPI si vysvětlíme v tomto článku.

V následujícím textu je sice řeč o ebooku, ale totéž platí obecně pro jakýkoli digitální obsah, který je možné doručit elektronicky, tedy např. video, zvuková nahrávka, počítačový program apod.

Možnosti doručení ebooku

Samotný prodej ebooku probíhá ve FAPI stejným způsobem jako u jakéhokoli jiného produktu. Co je však u ebooku potřeba řešit samostatně, je jeho doručení po zaplacení objednávky.

Zakoupený ebook je zákazníkovi zaslán e-mailem, přičemž jsou k dispozici dva způsoby doručení:

 1. prostřednictvím FAPI
 2. pomocí aplikace SmartEmailing

Oběma  způsoby lze odeslat e-mail ve formátu HTML. SmartEmailing však navíc poskytuje i několik dalších užitečných funkcí. Jaké jsou výhody obou variant?

Výhody zaslání z FAPI:

 • jednoduché nastavení
 • bez nutnosti integrace s jinými aplikacemi

Výhody zaslání ze SmartEmailingu:

 • možnost poslání přílohy
 • rozsáhlejší možnosti formátování a grafické úpravy e-mailů
 • široká škála profesionálních HTML šablon
 • možnost zaslání celé série e-mailů s načasováním (tzv. smart kampaň)
 • podrobné statistiky objednávek a prodejů

Zaslání ebooku e-mailem z FAPI

Přímo z FAPI se ebook zasílá pomocí šablony zprávy, která se zákazníkovi odesílá po zaplacení objednávky. V sadě šablon přiřazené k danému prodejnímu formuláři je tedy třeba vytvořit, popř. podle vašich potřeb upravit šablonu typu E-mail při zaplacení objednávky.

V určitých případech (např. tehdy, když obsahem objednávky může být více různých produktů) je třeba vytvořit pro tento účel šablonu typu Vlastní e-mailová šablona a odeslání e-mailu s odkazem na stažení ebooku nastavit pomocí akce v prodejním formuláři.

Do textu e-mailové šablony vložte odkaz, pomocí kterého si váš zákazník zakoupený ebook stáhne.

Soubor ke stažení můžete uložit i přímo do FAPI pomocí tlačítka Přidat soubor. V tomto případě je třeba do textu šablony vložit zástupný symbol reprezentující odkaz na daný soubor.

Více o tom jak pracovat s šablonami zpráv se dozvíte v návodu Šablony zpráv.

Zaslání ebooku prostřednictvím aplikace SmartEmailing

Při tomto způsobu zajišťuje zaslání ebooku zákazníkovi externí nástroj - aplikace SmartEmailing. V prodejním formuláři FAPI je třeba nastavit, aby se e-mailová adresa zákazníka po zaplacení objednávky zapsala do zvoleného seznamu kontaktů ve SmartEmailingu. Po zapsání kontaktu do tohoto seznamu se ve SmartEmailingu spustí předem nastavená smart kampaň, pomocí které je zákazníkovi zaslán e-mail s ebookem.

Pro nastavení celého procesu s využitím aplikace SmartEmailing je třeba provést tyto kroky:

 1. Nastavit propojení FAPI a SmartEmailingu: Pro spolupráci obou aplikací je třeba nejprve nastavit ve FAPI jejich propojení v nabídce Nastavení - Propojení aplikací - položka SmartEmailing.
 2. Vytvořit seznam kontaktů ve SmartEmailingu: Ve SmartEmailingu vytvořte seznam kontaktů pro evidenci zaplacených objednávek.
 3. Nastavit ve SmartEmailingu smart kampaň: Nad seznamem kontaktů pro zaplacené objednávky nastavte ve SmartEmailingu smart kampaň s okamžitým odesláním e-mailu po zápisu kontaktu do seznamu. Do šablony e-mailu vložte buď odkaz na stažení ebooku, nebo ebook připojte jako přílohu.
 4. Nastavit automatický zápis kontaktů do SmartEmailingu: Ve FAPI nastavte v prodejním formuláři automatický zápis kontaktů do seznamu zaplacených objednávek. Na záložce Akce v nastavení prodejního formuláře přiřaďte události zaplacení objednávky, popř. zaplacení položky akci přidat kontakt do SmartEmailingu a specifikujte seznam, do kterého se má kontakt vložit.

Vřele doporučujeme vytvořit ve SmartEmailingu dva seznamy kontaktů pro oddělené sledování uskutečněných a zaplacených objednávek (např. „Ebook - objednáno“ a „Ebook - zaplaceno“). Díky tomuto rozdělení získáte detailní přehled o zákaznících, kteří si produkt objednali, a těch, kteří navíc objednávku i zaplatili. Umožní vám to rovněž komunikovat s oběma skupinami odděleně. Zápis kontaktů do seznamu sloužícího k evidenci uskutečněných objednávek zajistíte v nastavení prodejního formuláře pomocí akce přidat kontakt do SmartEmailingu navázané na událost vystavení objednávky, popř. objednání položky.

Našli jste odpověď? Děkujeme za zpětnou vazbu. Vaši zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím později.

Potřebujete pomoc? Kontaktujte nás Kontaktujte nás