Propojení FAPI se SmartEmailingem

Velmi užitečnou vlastností FAPI je schopnost propojení a spolupráce s nástroji pro e-mailový marketing. Díky tomu můžete kontaktní údaje zákazníka vyplněné v objednávce přenést do externí aplikace, kde je využijete pro rozesílku e-mailových kampaní.

V tomto článku si ukážeme, jak propojit FAPI s aplikací SmartEmailing.

Nastavení propojení FAPI se SmartEmailingem

Při spolupráci dvou aplikací se ovládající aplikace (FAPI) přihlašuje do ovládané aplikace (SmartEmailing) pomocí speciálního přístupového údaje, tzv. API klíče. Proto je nutné nejprve obě aplikace propojit.

Ve FAPI v nabídce Nastavení - Propojení aplikací stiskněte tlačítko Upravit u položky SmartEmailing a na následující stránce vyplňte přístupové údaje do aplikace SmartEmailing.

  • UŽIVATELSKÉ JMÉNO - vyplňte své uživatelské jméno, pod kterým se přihlašujete do SmartEmailingu.
  • API KLÍČ - vyplňte API klíč, který vygenerujete v aplikaci SmartEmailing v nabídce Můj účet - API klíče.

Z bezpečnostních důvodů se API klíč zobrazí pouze bezprostředně po vygenerování. Při pozdější návštěvě stránky Můj účet - API klíče již API klíč v čitelné podobě nelze získat.

Zadané údaje uložte stiskem tlačítka Uložit nastavení.

Po uložení se zobrazí informační hláška a u propojení se SmartEmailingem se objeví stav Připojeno.

Zápis a odebrání kontaktních údajů do/ze SmartEmailingu

Automatické přidání, resp. odebrání kontaktních údajů uvedených v objednávce do/z vybraného seznamu SmartEmailingu nastavíte v prodejním formuláři na záložce Akce.

Použijte k tomu akci přidat kontakt do SmartEmailingu, resp. odebrat kontakt ze SmartEmailingu.

Do aplikace SmartEmailing můžete přenášet také údaje vyplněné zákazníkem do  vlastních polí objednávkového formuláře. Více informací najdete v článku Vlastní pole.