Vlastní pole

Máte specifický produkt nebo prodejní proces? Potřebujete získat od klienta informace, které objednávka standardně neobsahuje?

Přesně pro tento účel slouží vlastní pole v prodejním formuláři. Zákazník do nich může vyplnit jakékoli doplňující údaje, které od něj pro zpracování objednávky potřebujete.

Definice vlastních polí

Vlastní pole vytvoříte v nabídce Prodej - Vlastní pole (tlačítko Vytvořit vlastní pole). Na stejném místě můžete vlastní pole také upravovat nebo mazat.

U vytvářeného vlastního pole vyplňte jeho název (pole Název) a podle toho, jaký údaj se bude do vlastního pole ukládat, zvolte vhodný typ vlastního pole (pole Typ).

Typem vlastního pole může být:

  • jednořádkový text,
  • víceřádkový text,
  • číslo,
  • datum,
  • zaškrtávací políčko (checkbox),
  • výběr jedné možnosti z variant,
  • výběr více možností z variant,
  • rozbalovací seznam.

Představuje-li typ vlastního pole výběr z variant, je třeba definovat hodnoty, z nichž bude klient v objednávce vybírat.

U vlastního pole typu číslo lze přípustné hodnoty omezit na celá nebo kladná čísla.

Alternativně se dají vlastní pole vytvářet přímo v nastavení prodejního formuláře (záložka Vzhled).

Přenos vlastních polí do externích aplikací

V nastavení vlastního pole je možné v sekci PŘENOS DAT DO EXTERNÍCH APLIKACÍ určit, zda se má při zápisu dat do externí aplikace (prostřednictvím akce v prodejním formuláři) přenášet i hodnota vlastního pole a kam se má zapisovat.

Vlastní pole lze přenášet do aplikací SmartEmailing, Mailchimp, Sendinblue, MailerLite, Ecomail a Anabix. Formát dat a způsob zápisu údajů se u konkrétních aplikací může lišit.

U Ecomailu se vlastní pole nedefinují globálně, ale nad seznamem kontaktů. Proto i přenos vlastních polí lze nastavit jen pro konkrétní seznam. 

U Anabixu lze hodnoty vlastních polí přenášet pouze do objektů KontaktFirma.

Pro správný přenos hodnot mezi aplikacemi musí být typ vlastního pole ve FAPI a v cílové aplikaci stejný.

Pokud je typ vlastního pole ve FAPI výběr z hodnot, musí být odpovídající hodnoty založeny i v cílové aplikaci. V opačném případě se údaj nepřenese.

Vlastní pole v prodejním formuláři

Do prodejního formuláře se vlastní pole vkládají ve stejnojmenné sekci na záložce Vzhled v nastavení prodejního formuláře.

Název pole určuje, s jakým názvem se vlastní pole zobrazí v prodejním formuláři. Pokud není název vyplněn, bude se vlastní pole v prodejním formuláři zobrazovat s výchozím názvem.

Vlastní pole se v prodejním formuláři zobrazují v sekci s fakturačními údaji.

Vlastní pole v objednávce

Hodnoty vlastních polí vyplněné v objednávce najdete na stránce s detailními informacemi o faktuře a také v exportu faktur do formátu CSV.

Vlastní pole v zasílaných zprávách

Hodnoty vlastních polí z objednávky můžete vložit také do zasílaných e-mailů, a to prostřednictvím následujících zástupných symbolů v šablonách zpráv a upomínek.

  • {customField:x} - hodnota vlastního pole (s ID = x)
  • {customFieldsList} - hodnoty všech vlastních polí vyplněných v objednávce ve formě odrážkového seznamu

Seznam všech zástupných symbolů, které můžete použít, se zobrazuje pod editorem šablon zpráv a upomínek. Více informací najdete v článcích Šablony zpráv a Upomínky.

Našli jste odpověď? Děkujeme za zpětnou vazbu. Vaši zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím později.

Potřebujete pomoc? Kontaktujte nás Kontaktujte nás