Propojení FAPI s Anabixem

Potřebujete sledovat o svých zákaznících více informací nebo je váš prodejní proces složitější? V takovém případě je užitečné využít CRM systém (systém pro řízení vztahů se zákazníky), který vám umožní zpracovávat informace o vašich zákaznících pokročilejším způsobem.

FAPI podporuje přímé propojení s CRM systémem Anabix. Díky tomu můžete synchronizovat údaje klientů mezi FAPI a Anabixem, načítat do Anabixu faktury klientů z FAPI nebo automaticky zařazovat klienty do seznamů Anabixu podle toho, jaký produkt či službu od vás využívají.

Princip propojení FAPI s Anabixem

Pro spolupráci aplikací, je nutné nejprve obě aplikace propojit. FAPI a Anabix se dají propojit z obou stran, přičemž každé z těchto propojení se dá využít k jinému účelu. Oběma způsobům propojení se věnují následující kapitoly.

Aplikace můžete propojit buď jednostranně, nebo - což doporučujeme - oba uvedené způsoby propojení zkombinovat.

Propojení ze strany Anabixu

Tento způsob propojení využijete tehdy, když chcete, aby Anabix měl přístup do FAPI a mohl z něj načítat data (klienty a vystavené faktury), popř. do FAPI zapisovat (zakládat nové klienty).

Propojení spočívá ve vyplnění přístupových údajů do FAPI v Anabixu v nabídce Nastavení - Služby - Faktury - FAPI. Zde vyplňte uživatelské jméno účtu FAPI a API klíč, který si vytvoříte ve FAPI pomocí tlačítka Nový API klíč v nabídce Můj účet - API klíče.

Po propojení se v Anabixu automaticky vytvoří seznam pojmenovaný "FAPI", který slouží pro synchronizaci dat s propojeným účtem FAPI.

Více informací najdete v nápovědě Anabixu.

Propojení ze strany FAPI

Při tomto způsobu propojení má FAPI přístup do Anabixu a může automaticky zapisovat údaje klienta do vybraného seznamu Anabixu po objednání nebo zaplacení produktu, popř. údaje klienta ze seznamu naopak odebrat. (Zápis a odebrání dat do/z Anabixu je popsáno v následující kapitole.)

Ve FAPI v nabídce Nastavení - Propojení aplikací stiskněte tlačítko Upravit u položky Anabix a na následující stránce vyplňte potřebné přístupové údaje.

  • UŽIVATELSKÉ JMÉNO - vyplňte své uživatelské jméno, pod kterým se přihlašujete do Anabixu.
  • API TOKEN - vyplňte tzv. API token, který najdete v systému Anabix v nabídce Nastavení - Hlavní nastavení - API token.

Po vložení správných přístupových údajů a uložení nastavení pomocí tlačítka Uložit se na stránce Propojení aplikací objeví u položky Anabix ve sloupci Stav spojení text Připojeno.

Zápis a odebrání kontaktních údajů do/z Anabixu

Automatické přidání, resp. odebrání kontaktních údajů uvedených v objednávce do/z vybraného seznamu Anabixu nastavíte v prodejním formuláři na záložce Akce. Použijte k tomu akci přidat kontakt do Anabixu, resp. odebrat kontakt z Anabixu.

Do Anabixu můžete přenášet také údaje vyplněné zákazníkem do  vlastních polí objednávkového formuláře. Více informací najdete v článku Vlastní pole.

GDPR: Údaje o zákazníkovi se do Anabixu přenášejí s právním důvodem zpracování osobních údajů Plnění smlouvy nebo jednání o jejím uzavření.