Založení a integrace platební brány GoPay

Platební brána je internetové rozhraní pro zpracování online plateb. Umožňuje vašim zákazníkům zaplatit za objednané produkty a služby okamžitě. Kromě zvýšení komfortu pro zákazníka se to pozitivně projevuje také na množství dokončených nákupů.

Tento článek pojednává o integraci platební brány GoPay do FAPI.

Platební brána není součástí FAPI. Pokud nechcete poskytovat svým zákazníkům možnost platit online, nemusíte ji do FAPI integrovat. Poplatek za používání platební brány je hrazen přímo jejímu provozovateli (společnosti GoPay s.r.o.), a není tedy součástí ceny za licenci FAPI.

Ceník platební brány GoPay

Co je potřeba udělat, než vám zaplatí kartou první klient?

  1. založit si účet GoPay,
  2. vyměnit si se společností GoPay nezbytné dokumenty,
  3. vytvořit ve FAPI testovací propojení s platební bránou GoPay,
  4. nastavit platební bránu GoPay v prodejním formuláři,
  5. projít testovacím provozem,
  6. přejít na ostrý provoz.

Všechny tyto kroky si blíže popíšeme v následujících kapitolách.

1. Založení účtu GoPay

Účet GoPay si zřídíte na stránkách společnosti GoPay - použijte tento přímý odkaz na založení platební brány.

Společnost GoPay vám obratem zašle e-mailem několik formulářů.

2. Dokumenty k účtu GoPay

Jako první vyplňte Registrační formulář a zašlete jej e-mailem zpět na GoPay. Poté obdržíte z GoPay Integrační soupis s přístupy k testovacímu prostředí GoPay. Současně budete vyzváni k zaslání všech dokumentů potřebných pro uzavření smlouvy poštou.

Jakmile z GoPay obdržíte Integrační soupis a přístupové údaje k testovací platební bráně, můžete nastavit a otestovat celý online prodejní proces, včetně fiktivního zaplacení kartou a bankovním převodem.

3. Vytvoření testovacího propojení s platební bránou GoPay

Ve FAPI v nabídce Nastavení - Propojení aplikací stiskněte tlačítko Nové propojení s GoPay.

Do zobrazeného formuláře vyplňte všechny požadované údaje - doménu, na které budete platební bránu využívat, přístupové údaje (naleznete je v Integračním soupisu zaslaném od společnosti GoPay) a režim brány (pro potřeby testování vyberte testovací režim).

Vyplněné hodnoty uložte stiskem tlačítka Uložit nastavení.

4. Nastavení platební brány GoPay v prodejním formuláři

V nabídce Prodej - Prodejní formuláře stiskněte tlačítko Upravit u formuláře, u kterého chcete aktivovat způsoby platby zprostředkované platební bránou GoPay.

Na záložce Platba, doprava a fakturace v úpravě prodejního formuláře vyberte v poli Platební brána příslušné propojení s platební bránou GoPay.

Změny provedené v nastavení prodejního formuláře uložte tlačítkem Uložit formulář.

5. Testovací provoz

Před přechodem na ostrou verzi platební brány je třeba provést sadu testovacích kroků pro ověření korektní komunikace s platební bránou GoPay. Projděte je podle postupu popsaného v manuálu Testování platební brány GoPay, který zohledňuje specifika propojení FAPI a GoPay.

6. Přechod na ostrý provoz

Po otestování všech kroků testovacího scénáře informujte technickou podporu GoPay na e-mailové adrese integrace@gopay.cz o ukončení testování a zašlete jí "URL adresu skriptu, který přijímá a zpracovává HTTP notifikace o změnách stavu plateb". Je to tato adresa: https://form.fapi.cz/gopay-callback

Podpora GoPay poté ověří správnost provedené integrace. Jsou-li splněny všechny náležitosti, obdržíte od GoPay přístupové údaje pro přechod na produkční verzi platební brány. Použijte je k založení nového propojení s platební bránou GoPay.

To provedete stejným způsobem, jakým jste zakládali propojení pro testovací účely (tlačítko Nové propojení s GoPay v nabídce Nastavení - Propojení aplikací). U propojení tentokrát vyplňte „ostré“ (produkční) přístupové údaje, které jste obdrželi od GoPay, a nastavte režim na produkční režim. Vše uložte stiskem tlačítka Uložit nastavení.

V nastavení prodejního formuláře, u kterého chcete svým zákazníkům nabídnout online platby zprostředkované platební bránou GoPay, poté vyberte v poli Platební brána na záložce Platba, doprava a fakturace "ostré" (produkční) propojení s platební bránou GoPay.

Tím je váš prodejní formulář propojen s ostrou platební bránou GoPay a vaši zákazníci vám mohou začít platit online.

Pokud máte ve svém účtu FAPI vytvořeno více propojení, v prodejním formuláři mezi nimi můžete přepínat. Testovací propojení s platební bránou doporučujeme v účtu ponechat pro potřeby případného testování v budoucnosti.

Jestliže chcete platební bránu využívat na více webových doménách, je nutné si vyžádat od společnosti GoPay samostatné přístupové údaje pro každou provozovanou doménu.

Našli jste odpověď? Děkujeme za zpětnou vazbu. Vaši zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím později.

Potřebujete pomoc? Kontaktujte nás Kontaktujte nás