Založení a integrace platební brány Stripe

Služba Stripe je jedním z nejrozšířenějších řešení pro přijímání online plateb. Na rozdíl od ostatních platebních bran, které je možné s FAPI propojit, má Stripe celosvětovou působnost. Pokud působíte na globálním trhu, je to ten pravý nástroj pro vás.

Tento článek vás provede integrací platební brány Stripe do FAPI.

Platební brána není součástí FAPI. Pokud nechcete poskytovat svým zákazníkům možnost platit online, nemusíte ji do FAPI integrovat. Poplatek za používání platební brány je hrazen přímo jejímu provozovateli, a není tedy součástí ceny za licenci FAPI.

Minimální výše platby, kterou platební brána Stripe dokáže zpracovat je 15 Kč, resp. 0,5 EUR.

Co je potřeba udělat, než vám zaplatí online první klient?

  1. založit si účet u Stripe,
  2. vytvořit ve FAPI propojení se Stripe,
  3. nastavit platební bránu Stripe v prodejním formuláři.

1. Založení účtu Stripe

Účet Stripe si založíte na registrační stránce služby. Stačí vyplnit pouze e-mailovou adresu, jméno a příjmení a zvolit si heslo pro přihlášení do účtu.

Účet Stripe je ve výchozím stavu v testovacím režimu. Pro přechod do ostrého režimu je potřeba provést ještě několik dalších úkonů (např. ověřit e-mailovou adresu, doplnit fakturační údaje atd.). Více informací najdete přímo ve svém účtu Stripe.

Pro produkční (ostrý) režim doporučujeme na straně FAPI vytvořit nové propojení s použitím produkčních (live) API klíčů. Testovací propojení můžete v budoucnu využít pro testování online plateb.

2. Vytvoření propojení se Stripe ve FAPI

Ve FAPI v nabídce Nastavení - Propojení aplikací stiskněte tlačítko Nové propojení se Stripe.

Na následující stránce vyplňte údaje nezbytné pro vytvoření propojení se službou Stripe.

  • DOMÉNA - webová doména, na které budete platební bránu Stripe používat (jde pouze o interní pojmenování propojení ve FAPI),
  • PUBLISHABLE KEY - veřejný klíč z účtu Stripe,
  • SECRET KEY - tajný klíč z účtu Stripe.

Veřejný a tajný klíč najdete ve svém účtu Stripe v nabídce Developers - API keys - sekce Standard keys.

Pro zobrazení tajného klíče je potřeba kliknout na tlačítko Reveal key token, resp. Reveal test key token.

Zadané údaje ve FAPI uložte stiskem tlačítka Uložit.

Při uložení se na pozadí automaticky vytvoří a na obou stranách uloží i tzv. webhook, který slouží pro správné zpracování platby. Pomocí webhooku předává Stripe do FAPI informaci o změně stavu platby.

3. Nastavení platební brány Stripe v prodejním formuláři

Nakonec zbývá již jen propojení s platební bránou vytvořené v předchozím kroku vložit do prodejního formuláře, v němž si přejete platební bránu využívat.

V nabídce Prodej - Prodejní formuláře stiskněte tlačítko Upravit u formuláře, u kterého chcete nabídnout online platby zprostředkované pomocí platební brány Stripe.

Na záložce Platba, doprava a fakturace v úpravě prodejního formuláře vyberte v poli Platební brána příslušné propojení s platební bránou Stripe.

Změny provedené v nastavení prodejního formuláře uložte tlačítkem Uložit formulář.

Platební údaje v prodejním formuláři

Při napojení na platební bránu Stripe je možné volitelně zobrazit pole pro zadání platebních údajů z karty přímo v prodejním formuláři. Klient tak není při platbě přesměrován na platební bránu, což zjednodušuje a zkracuje celý proces nákupu.

Zobrazení platebních údajů v prodejním formuláři aktivujete pomocí volby Umožnit zadat kartu v prodejním formuláři na záložce 6 Vzhled v nastavení prodejního formuláře (volba je viditelná pouze při aktivním propojení s platební bránou Stripe).

Pozor: funkce zobrazení platebních údajů v prodejním formuláři není dostupná při současném použití upsellu.

Pokud jste úspěšně došli až sem, gratulujeme! Váš prodejní formulář je nyní propojen s platební bránou Stripe a vaši zákazníci vám mohou začít platit online.


4. Dostupné platební metody

Přes Stripe lze používat i PayPal obchodní účet, pokud jej do Stripe připojíte. PayPal se pak ve FAPI zobrazí jako nový možný způsob platby.

Našli jste odpověď? Děkujeme za zpětnou vazbu. Vaši zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím později.

Potřebujete pomoc? Kontaktujte nás Kontaktujte nás