Vložení prodejního formuláře na web

Pro to, abyste mohli přijímat objednávky on-line, je třeba vytvořený prodejní formulář umístit na vaši prodejní webovou stránku. To lze udělat v zásadě dvěma způsoby:

  • prostřednictvím aplikace Mioweb,
  • vložením kódu prodejního formuláře do zdrojového kódu webové stránky.

Vložení prodejního formuláře do stránky v Miowebu

První, jednodušší a komfortnější způsob využijete tehdy, vlastníte-li naši aplikaci MioWeb, nástroj pro snadnou tvorbu webových stránek.

Následující kroky předpokládají, že máte Mioweb propojen s FAPI. V opačném případě se žádné prodejní formuláře pro vložení na stránku v Miowebu nabízet nebudou.

  1. V prostředí Miowebu přidejte do webové stránky na místo, kam chcete prodejní formulář FAPI umístit, element typu Prodejní FAPI formulář.
  2. V následujícím dialogovém okně se zobrazí výběrové pole se všemi prodejními formuláři, které máte ve svém účtu FAPI vytvořené. V něm vyberte prodejní formulář, který si přejete na stránku vložit.
  3. Vzhled prodejního formuláře na stránce můžete popř. upravit na záložce Vzhled formuláře.
  4. Vložení elementu na stránku dokončíte stiskem tlačítka Uložit.

Vložení prodejního formuláře do zdrojového kódu webové stránky

Druhým způsobem jak umístit prodejní formulář FAPI na webovou stránku je vložit kód reprezentující prodejní formulář do zdrojového kódu webové stránky. Takto je možné prodejní formulář vložit do jakékoli webové stránky, u které máte možnost upravovat její zdrojový kód. Nejste tedy nijak limitováni konkrétním technickým řešením, na němž je váš web postaven.

  1. Ve FAPI v seznamu prodejních formulářů klikněte na tlačítko Náhled u formuláře, který chcete umístit na web. (Stejná náhledová stránka se vám zobrazí také bezprostředně po uložení prodejního formuláře.)
  2. Na náhledové stránce zkopírujte kód prodejního formuláře z pole Kód HTML pro vložení formuláře na web a vložte jej do zdrojového kódu webové stránky na místo, kde se má prodejní formulář zobrazovat.