Testování celého online prodejního procesu

Nastavili jste ve svém účtu FAPI vše potřebné a chystáte se uvést svůj prodejní automat do ostrého provozu? Ještě než to uděláte, doporučujeme celý prodejní proces důkladně otestovat.

Testování vám mimo jiné umožní zrekapitulovat si celé schéma fungování FAPI (popř. i navazujících procesů mimo něj) a předejít mnoha problémům, jejichž následné řešení může být velmi komplikované - např. chybné údaje na faktuře nebo špatně nastavené klíčové procesy.

Prodejní proces ve FAPI je poměrně komplexní záležitost, do níž vstupuje mnoho proměnných. Cílem testování je ověřit, že všechny důležité parametry, které mají na tento proces vliv, byly nastaveny správně.

Dalším velmi důležitým účelem testování je podívat se na prodejní proces očima zákazníka a ujistit se, že všechny kroky, kterými během nákupu prochází, jsou z jeho pohledu funkční a srozumitelné.

Testování funkčnosti různých nastavení můžete - a my to vřele doporučujeme - provádět v jakékoli fázi provozu FAPI. Testujte pečlivě, automatické nástroje jsou velmi silným pomocníkem, ale jen pokud jsou nastaveny správně.

Testování celého prodejního procesu se dá shrnout do několika následujících kroků.

1. Nastavení testovacího režimu

Kromě nastavení všech údajů a procesů do finální podoby nevyžaduje testování téměř žádnou další přípravu. Jedinou výjimkou je nutnost nastavení testovacího režimu u prodejního formuláře, na kterém budete prodejní proces testovat.

Přepnutím prodejního formuláře do testovacího režimu se u formuláře automaticky nastaví testovací sada číselných řad. Díky tomu budou prodejní doklady vystavené v rámci testování číselně odděleny od dokladů vytvořených za ostrého provozu.

Pokud budete testovací faktury vystavovat ručně, zvolte při tom testovací sadu číselných řad.

2. Kontrola prodejního formuláře na objednávkové stránce

Stejně jako celý prodejní proces začíná i testování na objednávkové stránce. Předpokládejme, že jste prodejní formulář již umístili na svůj web (jak to udělat se dozvíte v návodu Vložení prodejního formuláře na web).

U prodejního formuláře na objednávkové stránce zkontrolujte zejména:

  • jazyk prodejního formuláře
  • celkový vzhled a formátování prodejního formuláře
  • zobrazení volitelných polí prodejního formuláře (např. Mobil, Firma, , DIČ, Poznámka, Doručovací adresa, souhlas s obchodními podmínkami)
  • prodejní položky a jejich ceny
  • zobrazení sazeb a částek DPH (pouze u plátců DPH)
  • použitou měnu (v závislosti na nastavení se může měnit podle zvoleného státu zákazníka)
  • nabízené platební metody

3. Vytvoření testovací objednávky

Nyní máte možnost vžít se na chvíli do role svého zákazníka. Vyplňte pole objednávkového formuláře, vyberte si jednu nebo více prodejních položek, zvolte platební metodu a stiskem odesílacího tlačítka vystavte testovací objednávku.

Důležité je hlavně vyplnění e-mailové adresy schránky, do níž máte přístup. Zanedlouho v ní budete moci zkontrolovat správnost zaslaných e-mailů s vystavenými doklady.

Pokud nemáte v prodejním formuláři aktivovanou testovací platební bránu, zvolte pro zaplacení platbu klasickým bankovním převodem. Tato platební metoda umožňuje nejjednodušším způsobem simulovat platbu i bez provedení skutečné peněžní transakce.

4. Kontrola děkovací stránky

Po úspěšném odeslání objednávky, popř. po zaplacení objednávky na testovací platební bráně se zobrazí děkovací stránka nastavená v prodejním formuláři. Zkontrolujte její obsah a vzhled.

5. Kontrola vystavené faktury

Nyní se vraťte zpět do administrace FAPI a v přehledu faktur na stránce Faktury - Přehled faktur zkontrolujte, zda byl vystaven prodejní doklad v souladu s nastavením prodejního formuláře (zálohová faktura nebo faktura/daňový doklad ve správném jazyce) a zda obsahuje správné údaje (dodavatel a odběratel, číslo bankovního účtu, prodejní položky, ceny, sazby DPH apod).

Jestliže používáte prodejní formulář v testovacím režimu (resp. testovací sadu číselných řad u ruční fakturace), vytvořené objednávky se neobjeví na nástěnce ani ve statistikách.

6. Ověření zaslání e-mailů s doklady

V závislosti na obsahu sady šablon zpráv přiřazené v nastavení prodejního formuláře zasílá FAPI již od okamžiku vystavení objednávky automaticky na adresu zákazníka zadanou v objednávce e-maily s vystavenými prodejními doklady.

Kontrola e-mailů zaslaných bezprostředně po vystavení či zaplacení objednávky, popř. vystavení dokladu konkrétního typu slouží tedy k ověření toho, zda máte šablony zpráv nastavené správně.

Logika a nastavení šablon zpráv jsou podrobně popsány v článku Šablony zpráv.

7. Testování platby

Jestliže jste již při vystavení objednávky nepoužili některou z online platebních metod a objednávku neuhradili ihned po jejím vystavení na platební bráně, je vystavená faktura neuhrazená. Pro otestování procesů následujících po zaplacení objednávky je třeba vystavenou fakturu zaplatit.

Abyste nemuseli provádět skutečnou platbu bankovním převodem, čekat na její zpracování bankou a následné načtení informace o zaplacení do FAPI, je vhodné tento krok obejít ručním označením faktury jako zaplacené (tlačítko Označit jako zaplacené na stránce s detailem faktury).

FAPI nerozlišuje, jakým způsobem byla faktura uhrazena, takže pro test akcí následujících po úhradě objednávky je výše popsané "ruční" zaplacení plně srovnatelné s provedením reálné platby.

Objednávku můžete zaplatit i pomocí fiktivní platby na platební bráně přepnuté na testovací režim. K tomu je třeba mít v prodejním formuláři nastavenou platební bránu.

Vybrat si můžete některou z podporovaných platebních bran. Integraci zvolené platební brány do FAPI provedete podle příslušného návodu:

Platební brána ThePay jako jediná nabízí veřejnou testovací platební bránu. Můžete ji použít i bez založení účtu u platební brány. Stačí při založení propojení s platební bránou ve FAPI zvolit testovací režim.

Chcete-li otestovat proces platby klasickým bankovním převodem, postupujte podle návodu Testování importu plateb z banky a jejich párování.

8. Testování akcí

Akce jsou automatizované procesy, které se spouštějí na základě událostí při zpracování objednávky. Způsob testování akcí nelze jednoduše zobecnit, vždy vychází z jejich konkrétního typu.

Například otestování akce přidat kontakt do SmartEmailingu navázané na událost vystavení objednávky spočívá v ověření toho, že e-mailová adresa vyplněná v objednávce byla bezprostředně po vystavení objednávky zapsána do příslušného seznamu kontaktů v propojeném účtu SmartEmailingu.

Více o nastavení akcí se dozvíte v návodu Prodejní formulář (kapitola Akce).

9. Testování dodání produktu

Doručení produktu může být ve FAPI realizováno více způsoby. Záleží samozřejmě i na povaze produktu (např. o doručení ebooku pojednává návod Jak prodávat ebook přes FAPI).

Nejčastějším způsobem doručení produktu z FAPI je jeho zaslání pomocí vhodné šablony zpráv, popř. pomocí propojené e-mailingové aplikace. V případě vytvoření přístupu do členské sekce je dodání služby řešeno obvykle automatickým spuštěním akce na založení nového uživatele v členské sekci (více v návodu Jak prodávat členskou sekci přes FAPI).

Podle toho, jakým způsobem je dodání produktu ve vašem prodejním procesu realizováno, ověřte jeho funkčnost.

10. Testování upomínek

Vzhledem k tomu, že upomínky se zasílají na základě časové podmínky vztažené k datu splatnosti a nelze jednoduchým způsobem nasimulovat uplynutí času potřebného k tomu, aby podmínka pro odeslání upomínky byla splněna, vyžaduje ověření jejich zaslání časový odstup.

Testování se dá urychlit alespoň zkrácením doby splatnosti faktury, a to buď v nastavení ještě před vystavením objednávky (u faktur vystavených přes prodejní formulář se doba splatnosti nastavuje v poli Splatnost faktur v nabídce Nastavení - Nastavení fakturace), popř. ruční úpravou data splatnosti již vystavené faktury (tlačítko Upravit na detailu faktury).

Více o nastavení upomínek se dozvíte v návodu Upomínky.

Našli jste odpověď? Děkujeme za zpětnou vazbu. Vaši zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím později.

Potřebujete pomoc? Kontaktujte nás Kontaktujte nás