Opakované platby

Opakované platby, přesněji řečeno automaticky strhávané platby z platební karty, představují skvělý způsob, jak snížit administrativní náročnost nákupu pro vaše klienty a zároveň zvýšit úspěšnost při prodeji pravidelně se opakujících služeb, jako je např. předplatné nebo členství.

Princip opakovaných plateb spočívá v tom, že zákazník při nákupu služby zaplatí platební kartou pouze poprvé. Další opakované platby za další období jsou mu z karty, která byla použita při zakoupení služby, strhávány automaticky v pravidelných intervalech.

Předpoklady pro aktivaci opakovaných plateb

Opakované platby jsou úzce svázány s funkcionalitou platební brány, která je pro automatické strhávání plateb z karty nezbytná. Aby FAPI mohlo platby z karty strhávat automaticky, je třeba mít u platební brány povoleny platby na vyžádání (on demand).

O povolení plateb na vyžádání je třeba požádat přímo provozovatele platební brány (tedy společnost GoPayThePay nebo ComGate). Aktivace opakovaných plateb podléhá schválení obchodního oddělení, které každou žádost posuzuje individuálně.

Máte-li platby na vyžádání u svého propojení s platební bránou povoleny, kontaktujte nás na adrese podpora@fapi.cz. Funkci opakovaných plateb vám aktivujeme pro váš účet FAPI. Hned poté se můžete pustit do dalších kroků popsaných níže.

Nastavení opakovaných plateb v prodejním formuláři

Automatické strhávání plateb z karty u konkrétního prodejního formuláře aktivujete zaškrtnutím parametru Zapnout automatické strhávání z karty (záložka Platby a fakturace).

Parametr Zapnout automatické strhávání z karty se zobrazuje pouze tehdy, je-li v prodejním formuláři:

  • nastavena platební brána,
  • zapnuto vystavování zálohových faktur (zaškrtnutý parametr Vystavovat zálohové faktury),
  • zapnuto vystavování pravidelných faktur (zaškrtnutý parametr Vystavovat pravidelné faktury).

Pro správnou funkci opakovaných plateb musí být u propojené platební brány povoleny platby na vyžádání.

Doporučujeme omezit dostupné způsoby platby v prodejním formuláři pouze na platbu kartou. Pokud by byla objednávka zaplacena jiným způsobem, automatické strhávání plateb z karty by se neaktivovalo.

Souhlas s opakovanými platbami

Opakované platby kladou zvýšené nároky na informování klientů o podobě prodejního procesu a zpracování plateb. Je proto nutné poskytnout klientovi podrobné informace o všech parametrech opakovaných plateb a současně od něj získat souhlas s opakovanými platbami.
K tomu lze využít funkci souhlasu s opakovanými platbami v prodejním formuláři. Najdete ji v podobě checkboxu Požadovat souhlas s opakovanými platbami na záložce Vzhled v nastavení prodejního formuláře (nastavení je viditelné, jen když jsou aktivovány opakované platby).

Souhlas s opakovanými platbami funguje obdobně jako souhlas s obchodními podmínkami - v objednávce se souhlas projeví jako checkbox, u kterého je odkaz na podrobné podmínky opakovaných plateb. Bez zaškrtnutí checkboxu není možné objednávku odeslat.

Pokud je v prodejním formuláři vyžadován souhlas s obchodními podmínkami i s opakovanými platbami, sloučí se pro zjednodušení oba souhlasy do jednoho chceckboxu.

Udělený souhlas s opakovanými platbami se ukládá k objednávce a najdete jej v exportu faktur do formátu CSV.

Vyžadovaný způsob informování klientů se u různých platebních bran může lišit. Doporučujeme proto konkrétní podmínky ověřit u platební brány, kterou používáte. Zde jsou podmínky platební brány GoPay.

Nastavení e-mailové komunikace

Protože opakované platby výrazně mění podobu prodejního procesu, je tomu třeba přizpůsobit i komunikaci se zákazníky. K tomu slouží speciální e-mailové šablony, které je nutno nastavit v sadě šablon zpráv připojené k prodejnímu formuláři (pole ŠABLONY ZPRÁV PRO 2. A DALŠÍ FAKTURU na záložce Akce v nastavení prodejního formuláře).

Opakované platby doprovázejí 3 následující šablony zpráv:

  • šablona typu E-mail při vystavení faktury před automatickým stržením - Šablona slouží pro zaslání e-mailu s vystavenou zálohovou fakturou klientovi 7 dní před stržením platby. V e-mailu je potřeba zmínit, že klient vystavenou fakturu nemá hradit, protože platba bude stržena automaticky. Je vhodné také klienta informovat o možnosti službu ukončit. V takovém případě je potřeba zálohovou fakturu stornovat a pravidelnou fakturaci ukončit (ukončením šablony pravidelných faktur).
  • šablona typu E-mail při úspěšném stržení platby z karty - E-mail na základě této šablony se klientovi zasílá, je-li automatická platba z karty úspěšně provedena. V příloze e-mailu je připojena faktura/daňový doklad.
  • šablona typu E-mail při neúspěšném stržení platby z karty - Pokud automatická platba z jakéhokoli důvodu selže, zasílá se klientovi e-mail na základě této šablony. K tomu může dojít např. v případě, kdy na účtu není dostatečný zůstatek k zaplacení, když je platební karta zablokována nebo expiruje V obsahu e-mailu je vhodné uvést platební údaje a pokyny k ruční platbě, popř. klienta vyzvat k opakování platby kartou přes uvedený odkaz (zástupný symbol {gateway}).

Jediným způsobem, jak obnovit automatické strhávání plateb při expiraci karty, je zaplatit přes platební bránu jinou kartou. Tak dojde k registraci nově použité karty pro opakované platby a další platby již budou z této karty opět strhávány automaticky.