Platby ve FAPI

Nedílnou součástí každého prodejního procesu je platba za objednaný produkt či službu. FAPI platby za vystavené objednávky přímo neinkasuje, pouze pracuje s informací o tom, že platba byla přijata.

Informace o zaplacení se do FAPI dostávají - v závislosti na zvolené platební metodě - dvěma zcela nezávislými cestami:

Kromě obou výše uvedených automatizovaných procesů lze objednávku ve FAPI vždy uhradit i ručně, což se dá využít např. při úhradě v hotovosti.

Jakým způsobem lze platit ve FAPI

Následující tabulka přehledně shrnuje, jaké platební metody, jakým kanálem a v jaké měně můžete ve FAPI svým zákazníkům poskytnout.

Platební metoda On-line Off-line CZK EUR
platební karta -
expresní bankovní převod -
klasický bankovní převod -
mobilní platba (mPlatba) - -
PayPal -
Bitcoin -
Google Pay -

Všechny online platební metody jsou zpracovávány prostřednictvím platební brány. Pro jejich aktivaci je tedy nutné integrovat do FAPI platební bránu GoPay, ThePay nebo ComGate. Nabídka konkrétních platebních metod závisí na podpoře a nastavení zvolené platební brány.

Platební brána

Platební brána umožňuje přijímat platby za zboží a služby okamžitě po vystavení objednávky. Chcete-li svým zákazníkům rozšířit nabídku platebních metod, usnadnit placení a v neposlední řadě také zvýšit pravděpodobnost zaplacení uskutečněných objednávek, integrujte do FAPI platební bránu.
V současné době si můžete vybrat ze tří víceméně srovnatelných řešení - platební brána GoPay, ThePay nebo ComGate. Více informací najdete v článcích Založení a integrace platební brány GoPay, Založení a integrace platební brány ThePay a Založení a integrace platební brány ComGate.

Vlastnosti jednotlivých platebních metod poskytovaných platebními bránami si nyní popíšeme podrobněji.

Platba platební kartou

Platba platební kartou přes internet patří dnes mezi nejrozšířenější a nejoblíbenější platební metody. Umožňuje zákazníkovi provést okamžitou platbu, informace o zaplacení se tak k obchodníkovi dostává ihned. Kromě toho jsou platební karty v současné době velmi dobře zabezpečené proti zneužití.

Podporované platební karty se mohou u různých platebních bran lišit. Vždy jsou ale podporovány minimálně karty nejrozšířenějších karetních asociací - VISA a MasterCard.

Platba expresním bankovním převodem

Jde se o oblíbenou metodu on-line platby, kdy je platící zákazník přesměrován přímo do svého internetového bankovnictví s předvyplněným platebním příkazem. Po jeho potvrzení jsou peníze převedeny na účet obchodníka okamžitě.
Na rozdíl od klasického bankovního převodu poskytuje platba expresním bankovním převodem dvě základní výhody:
  • pohodlí - údaje platebního příkazu jsou po přesměrování do internetového bankovnictví již předvyplněny, takže nehrozí jejich chybné zadání,
  • rychlost - ihned po potvrzení platebního příkazu se částka připíše na účet obchodníka vedený u platební brány (a ve FAPI se faktura označí jako zaplacená).

Platbu expresním bankovním převodem využijí pouze zákazníci, kteří mají svůj bankovní účet u některé z podporovaných bank.

Mobilní platba (mPlatba) - pouze platební brána GoPay

Mobilní platby umožňují vašim zákazníkům realizovat on-line platby za zboží a služby prostřednictvím mobilního telefonu. Platby jsou zákazníkům strhávány buď z kreditu předplacené karty, nebo přičteny k vyúčtování u tarifních klientů. Jde o velmi praktickou platební metodu při úhradě menších částek.
Službu mPlatba musí mít platící zákazník povolenou u svého mobilního operátora. U různých mobilních operátorů přitom platí různé limity pro maximální výši platby (v praxi lze obvykle zaplatit částky až do 1200 Kč). Při platbě je klientovi účtován poplatek za odeslání SMS.

PayPal - pouze platební brána GoPay

Platební brána GoPay dokáže zprostředkovat vašim zákazníkům také platby přes nejrozšířenější celosvětově používaný systém pro online platby - PayPal. Více se dozvíte v článku Základní informace o platební metodě PayPal.
Pro aktivaci této metody je třeba na straně GoPay provést několik kroků pro propojení popsaných v návodu Postup aktivace platební metody PayPal z obchodního účtu GoPay. Ve FAPI stačí po ukončené integraci platební brány pouze zaškrtnout volbu PayPal v nastavení prodejního formuláře.

Bitcoin

Bitcoin je nejrozšířenější a nejpopulárnější kryptoměna. Při platbě pomocí Bitcoinu je zákazník přesměrován na zprostředkovatele plateb BitcoinPay.

Google Pay - pouze platební brána GoPay

Služba Google Pay umožňuje platit online pomocí platebních karet uložených v uživatelském účtu Google nebo v prohlížeči Chrome bez nutnosti zadávat platební údaje z karty.

Více o Google Pay se dočtete v článku na našem blogu.

Klasický bankovní převod

Běžný bankovní převod je známý a oblíbený převod peněz mezi dvěma bankovními ústavy. Platbu lze zadat kdykoliv, ale zpracována je v úředních hodinách banky. Pokud zákazník zaplatí klasickým bankovním převodem, peníze budou převedeny na váš bankovní účet. Nevýhodou je, že transakce mezi některými bankami může trvat 1-2 dny.
Na rozdíl od platebních metod zprostředkovaných platební bránou, kdy se informace o zaplacení dostává do FAPI okamžitě, se o platbě realizované pomocí klasického bankovního převodu FAPI dozvídá pomocí funkce Import plateb. Tato funkce propojí váš bankovní účet s FAPI a údaje o příchozích platbách jsou do FAPI stahovány v pravidelných intervalech. Více se dozvíte v článku Import plateb z banky.

Přehled plateb ve FAPI

Informace o všech provedených platbách (bez ohledu na to, jakým kanálem se do FAPI dostaly) se zobrazují na záložce Platby.

Nabídka Přehled plateb zobrazuje všechny platby. Nabídka Nespárované platby zobrazuje přehled pouze takových plateb, které nejsou spárovány s žádnou fakturou.
Platby stažené do FAPI nelze mazat, ale je možné je v přehledu plateb skrýt (tlačítko Skrýt). To se hodí např. u testovacích plateb. Skryté platby zobrazíte zaškrtnutím volby Zobrazit skryté.

Kliknutím na číslo platby zobrazíte detailní údaje o platbě. Z detailu platby lze mimo jiné provést ruční spárování s fakturou, resp. vazbu na spárovanou fakturu zrušit.