Vouchery

Voucher (poukaz) obecně chápeme jako potvrzení nároku zákazníka na čerpání služby nebo odběr zboží. Prodej se realizuje prostřednictvím standardního prodejního formuláře, jediný rozdíl je právě v nastavení produktu.

Vouchery se obvykle používají v situacích, kdy k čerpání služby nebo odběru zboží nedochází bezprostředně po prodeji, ale až s časovým odstupem, popř. když produkt využívá jiná osoba, než která jej zakoupila.

Ve FAPI je voucher reprezentován unikátním kódem, který je klientovi zaslán po nákupu a jehož předložením klient u obchodníka svůj nárok uplatní.

Vouchery se skvěle hodí pro prodej osobních služeb (např. masáže, kadeřnictví, kosmetika apod.), restauračních a ubytovacích služeb, zájezdů nebo zážitků. Najdou ale široké uplatnění i při prodeji elektronických služeb nebo fyzických produktů.

Nastavení voucheru

Voucher je ve FAPI vázán na produkt. Proto chcete-li při prodeji konkrétního produktu vystavit současně voucher, je toto chování potřeba nastavit v nastavení produktu (nabídka PRODEJ - Produkty - tlačítko Upravit), a to zaškrtnutím volby Prodávat jako voucher.

V nastavení voucheru můžete omezit jeho platnost v čase, a to jedním ze dvou způsobů:

 • Období od zakoupení, kdy zadáte, jaká má být doba platnosti voucheru od okamžiku zakoupení,
 • Do zadaného data, kdy uvedete datum, do kterého má voucher platit.

Vystavení voucheru

Voucher se automaticky vystaví zaplacením objednávky produktu, v jehož nastavení je zaškrtnuta volba Prodávat jako voucher.

Vystavené vouchery najdete v nabídce FAKTURY - Vouchery.

V přehledu voucherů se zobrazují základní parametry voucheru, jako jsou

 • kód voucheru (použije se při jeho uplatnění),
 • název produktu, ke kterému se voucher vztahuje,
 • stav voucheru,
 • datum vytvoření, expirace a uplatnění.

Pro vyhledání voucheru můžete využít filtr v záhlaví nebo možnost řazení přehledu (kliknutím na příslušný sloupec záhlaví).

Více informací o voucheru najdete v jeho detailu (tlačítko Detail). Přímo v přehledu voucherů můžete také provádět základní operace s voucherem (jeho uplatnění nebo naopak zneplatnění, změnu data expirace, smazání apod.), a to pomocí tlačítka se symbolem šipky u konkrétního voucheru, popř. pomocí hromadných operací.

Nový voucher je možné vytvořit také ručně, bez vazby na produkt v objednávce. Slouží k tomu tlačítko Vytvořit voucher.

Stav voucheru

Voucher se může nacházet v těchto stavech:

 • platný - voucher je připraven k využití (uplatnění nároku na zakoupený produkt), ve stavu platný je voucher bezprostředně po vystavení,
 • uplatněný - voucher byl uplatněn, tj. zákazník jej použil k čerpání služby nebo produktu,
 • expirovaný - voucher byl automaticky zneplatněn uplynutím období jeho platnosti,
 • neplatný - voucher byl zneplatněn obchodníkem v administraci FAPI.

Stav voucheru je možné změnit pomocí tlačítek v jeho detailu, popř. v přehledu voucherů. Ze stavů uplatněný, expirovaný a neplatný lze voucher vrátit zpět do stavu platný pomocí operace Obnovit.

Doručení voucheru

Vygenerovaný kód voucheru doručíte zákazníkovi pomocí zástupného symbolu vloženého do šablony zpráv (např. do zprávy zasílané po zaplacení objednávky, popř. položky).

Pro vložení údajů o zakoupeném voucheru můžete použít následující zástupné symboly:

 • Kód voucheru {voucherCodes} - slouží k vložení samotného kódu voucheru; pokud je zakoupených voucherů více, budou jednotlivé kódy odděleny čárkami,
 • Datum expirace voucheru {voucherExpirations} - slouží k vložení data expirace voucheru; pokud je zakoupených voucherů více, budou jednotlivé hodnoty odděleny čárkami,
 • Vouchery jako odrážkový seznam {vouchersList} - zobrazí všechny základní informace (název produktu, kód voucheru a datum expirace) o zakoupených voucherech ve formě odrážkového seznamu, hodí se při současném prodeji více voucherů.

První dva zástupné symboly se hodí především v situacích, kdy je možné v jedné objednávce zakoupit pouze jeden voucher. Naopak pro případy, kdy může být voucherů v objednávce více, je vhodné v e-mailu použít zobrazení voucherů jako odrážkový seznam.

Zaslaný e-mail pak může vypadat například takto:

Uplatnění voucheru

Při uplatnění voucheru zákazník předá kód voucheru obchodníkovi, u kterého produkt či službu zakoupil. Ten ověří, že je voucher platný a zakoupený produkt či službu zákazníkovi poskytne.

K ověření, resp. uplatnění voucheru slouží speciální stránka, do které obchodník (popř. jeho obsluhující personál) zadá kód voucheru. Odkaz na tuto stránku najdete v nabídce FAKTURY - Vouchery.

Stránka poskytuje dvě funkce:

 • Ověřit voucher - ověří se, zda je voucher platný a jaké je datum jeho expirace (ověřením se stav voucheru ve FAPI nezmění),
 • Uplatnit voucher - pokud je voucher platný, uplatní se (jeho stav se ve FAPI změní na uplatněný).

Stránka pro ověření a uplatnění voucheru je unikátní pro každý účet FAPI.

Akce po uplatnění voucheru

Tyto akce jsou funkčně shodné s Akcemi v nastavení prodejního formuláře s tím rozdílem, že tyto akce nastávají až ve chvíli, kdy je voucher uplatněn.

V těchto akcích je možné:

 • spustit programový skript
 • přidat člena přes FAPI member
 • přidání kontaktu do SmartEmailingu

Více informací naleznete v nápovědě k prodejnímu formuláři - část Akce.

Voucher formuláře

Zde si můžete vytvořit vlastní formulář pro uplatňování voucherů. V praxi tedy buď operujete se stavem voucheru (např. zneplatnění) ručně přes administraci FAPI v záložce Faktury - vouchery nebo si vytvoříte formulář, přes který mohou toto dělat přímo vaši zákazníci.

Tento formulář si pak můžete vložit do webové stránky stejně jako prodejní formulář.


Vouchery prodávané na splátky se generují jen jednou, a to ihned po úhradě první splátky. Všechny ostatní platby u zbývajících splátek už se ignorují a další vouchery nevzniknou.

Našli jste odpověď? Děkujeme za zpětnou vazbu. Vaši zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím později.

Potřebujete pomoc? Kontaktujte nás Kontaktujte nás