Produkty

Produkty prodávané prostřednictvím FAPI představují samostatné objekty, které se vkládají do prodejních formulářů. Pro automatizovaný prodej pomocí prodejního formuláře je třeba všechny vlastnosti prodávaného produktu předem nastavit.

Jako produkt označujeme cokoli, co lze pomocí FAPI prodávat. Může tedy jít jak o digitální produkty (ebooky, videa, online kurzy, aplikace apod.), tak služby (koučink, konzultace, výuka jazyků, masáže apod.), živé či online akce (školení, semináře, webináře apod.), nebo fyzické věci (knihy nebo jiné zboží).

S produkty je možné pracovat na dvou místech:

  • v přehledu produktů (nabídka PRODEJ - Produkty),
  • v nastavení prodejního formuláře.

Nastavení produktu

Nabídka PRODEJ - Produkty poskytuje přehled všech produktů a nástroje pro jejich správu. Můžete zde produkty vytvářet, upravovat, duplikovat či mazat, a to pomocí příslušných tlačítek.

Zobrazené produkty je možné filtrovat a řadit podle různých kritérií (kliknutím na záhlaví příslušného sloupce).

Při vytváření, úpravě či duplikaci produktu se otevře jeho detail, kde jsou uvedeny všechny vlastnosti produktu. Význam jednotlivých polí vysvětlují nápovědné otazníčky.

Zobrazená pole a jejich popisky se mohou lišit v závislosti na nastavení parametrů fakturace v účtu FAPI.

Název - je zobrazený klientovi, jak v prodejním formuláři tak na faktuře
Popis - popis se z obrazuje ve vystavené faktuře (nezobrazuje se v prodejním formuláři)
Cena - cena za kterou si klient produkt pořizuje jak na splátky tak při jednorázovém prodejni
Zadat splátkovou cenu - pokud prodáváte produkt na splátky, můžete zadat jinou cenu, než je klasická, například cenu zvednout o nějakou poměrnou část. Pokud cena není zadaná, ale i tak prodáváte na splátky, vezme se výchozí Cena.
Typ produktu - je jedna z nejdůležitejších části nastavní. Podle typu produktu se totiž ve FAPI řídí různé účetní náležitosti. FAPI disponuje několika typy produktů:

  • zboží - jedná se o jakékoliv fyzické zboží: oblečení, elektronika, nábytek, atd. Typ produktu je zde důležitý kvůli režimu OSS. Dále tento typ ovlivňuje zobrazení způsobu dopravy v prodejním formuláři, zobrazí se tehdy, pokud je vybrál alespoň jeden fyzický produkt.
  • služba - do služeb patří konzultace a workshopy. Ve FAPI tento produkt nemá žádný zvláštní daňový režim. 
  • elektronická publikace/ebook - sem spadají všechny publikace, které jsou klientovi zaslané elektronicky. Klasický příklad takové publikace je e-book. Typ produktu je zde důležitý kvůli režimu OSS
  • jiná elektronicky poskytovaná služba - sem spadají služby jako například FAPI, členské sekce, online konzultace, webináře atp. Opět je typ produktu důležitý pro režimu OSS.
  • tištěná publikace (kniha, časopis apod.) - sem spadají všechny publikace v tištěné podobě: knížky, časopisy atd. Opět je typ produktu důležitý pro režimu OSS.  Dále tento typ ovlivňuje zobrazení způsobu dopravy v prodejním formuláři, zobrazí se tehdy, pokud je vybrál alespoň jeden fyzický produkt.

Prodávat jako voucher - produkt bude prodáván jako voucher (více o Voucherech)
Neuplatňovat slevové kódy - na produkt nebude uplatněn slevový kód, jak procentní sleva tak sleva s pevnou částkou
Váha - pole pro zadání hmotnosti produktu se zobrazí pouze u typů, kdy jde o fyzické zboží (tištěná publikace nebo zboží). Zadaná hmotnost produktu slouží pro výpočet hmotnosti zásilky v exportu dat do Zásilkovny. Odpadá tím nutnost hmotnost dopočítávat ručně a vyplňovat v administraci Zásilkovny.

Produkty v prodejním formuláři

Vytvořený produkt vložíte do prodejního formuláře v jeho nastavení (tlačítko Upravit u příslušného formuláře v nabídce PRODEJ - Prodejní formuláře), a to na záložce Položky a ceny.

Zde je možné vkládat již vytvořené produkty do prodejního formuláře (výběrem ze seznamu, popř. pomocí tlačítka Přidat položku) a odebírat produkty z prodejního formuláře (tlačítko Smazat).

Lze ale také přímo upravovat vlastnosti stávajících produktů (tlačítko Upravit) a vytvářet nové produkty položky (tlačítko Vytvořit).

Vzhledem k tomu, že produkt je samostatný objekt propojený s prodejním formulářem, se jakákoli jeho změna okamžitě projeví ve všech prodejních formulářích, do kterých je tento produkt vložen.

Našli jste odpověď? Děkujeme za zpětnou vazbu. Vaši zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím později.