Produkty

Produkty prodávané prostřednictvím FAPI představují samostatné objekty, které se vkládají do prodejních formulářů. Pro automatizovaný prodej pomocí prodejního formuláře je třeba všechny vlastnosti prodávaného produktu předem nastavit.

Jako produkt označujeme cokoli, co lze pomocí FAPI prodávat. Může tedy jít jak o digitální produkty (ebooky, videa, online kurzy, aplikace apod.), tak služby (koučink, konzultace, výuka jazyků, masáže apod.), živé či online akce (školení, semináře, webináře apod.), nebo fyzické věci (knihy nebo jiné zboží).

S produkty je možné pracovat na dvou místech:

 • v přehledu produktů (nabídka PRODEJ - Produkty),
 • v nastavení prodejního formuláře.

Nastavení produktu

Nabídka PRODEJ - Produkty poskytuje přehled všech produktů a nástroje pro jejich správu. Můžete zde produkty vytvářet, upravovat, duplikovat či mazat, a to pomocí příslušných tlačítek.

Zobrazené produkty je možné filtrovat a řadit podle různých kritérií (kliknutím na záhlaví příslušného sloupce).


Při vytváření, úpravě či duplikaci produktu se otevře jeho detail, kde jsou uvedeny všechny vlastnosti produktu. Význam jednotlivých polí vysvětlují nápovědné otazníčky.

Zobrazená pole a jejich popisky se mohou lišit v závislosti na nastavení parametrů fakturace v účtu FAPI.

Název - je viditelný zákazníkům, a to jak v prodejním formuláři, tak na faktuře

Popis - popis se z obrazuje ve vystavené faktuře (nezobrazuje se v prodejním formuláři)

Obrázek - volitelná možnost pro náhledový obrázek v prodejním formuláři. Zobrazení funguje pouze pro hlavní položky a miniupselly. Podporované formáty JPG, JPEG, PNG, AVIF a WEBP.

Měna - výběr měny, pro kterou se nastavují dané ceny

Cena - cena za kterou si klient produkt pořizuje při jednorázovém prodeji a při splátkách (pokud není extra uvedena jiná, splátková cena)

Akční cena - speciální akční cena, která se zobrazuje jako aktuální cena ve srovnání s původní Cenou.

Funkce Akční cena je dostupná pouze pro Nový vzhled prodejních formulářů (krok 6 Vzhled).

Zadat splátkovou cenu - pokud prodáváte produkt na splátky, můžete zadat jinou cenu, než je běžná cena. Například cenu zvednout o nějakou poměrnou část. Pokud cena není zadaná, ale i tak prodáváte na splátky, použije se výchozí Cena, resp. Akční cena, je-li zadaná.

Cena vč. DPH - zatržítko pro určení, zda vyplněné ceny jsou základ DPH, nebo již ceny vč. DPH

Sazba DPH - číslicemi určená procentuální sazba DPH v tuzemsku

Sazba DPH od 1.1.2024 - číslicemi určená procentuální sazba DPH v tuzemsku, platná v ČR od 1.1.2024

Umožnit změnu množství v prodejním formuláři - zatržítko pro určení, zda je možné produkt při nákupu pořizovat ve větším množství než 1 kus

Omezit dostupné množství - zatržítko pro volitelné omezení maximálního počtu položek, které lze pořídit.

Typ produktu - je jedna z nejdůležitejších části nastavní. Podle typu produktu se totiž ve FAPI řídí různé účetní náležitosti. FAPI disponuje několika typy produktů:

 • zboží - jedná se o jakékoliv fyzické zboží: oblečení, elektronika, nábytek, atd. Typ produktu je zde důležitý kvůli režimu OSS. Dále tento typ ovlivňuje zobrazení způsobu dopravy v prodejním formuláři, zobrazí se tehdy, pokud je vybrál alespoň jeden fyzický produkt.
 • služba - do služeb patří konzultace a workshopy. Ve FAPI tento produkt nemá žádný zvláštní daňový režim. 
 • elektronická publikace/ebook - sem spadají všechny publikace, které jsou klientovi zaslané elektronicky. Klasický příklad takové publikace je e-book. Typ produktu je zde důležitý kvůli režimu OSS
 • jiná elektronicky poskytovaná služba - sem spadají služby jako například FAPI, členské sekce, online konzultace, webináře atp. Opět je typ produktu důležitý pro režimu OSS.
 • tištěná publikace (kniha, časopis apod.) - sem spadají všechny publikace v tištěné podobě: knížky, časopisy atd. Opět je typ produktu důležitý pro režimu OSS.  Dále tento typ ovlivňuje zobrazení způsobu dopravy v prodejním formuláři, zobrazí se tehdy, pokud je vybrál alespoň jeden fyzický produkt.

Prodávat jako voucher - produkt bude prodáván jako voucher (více o Voucherech)

Neuplatňovat slevové kódy - na produkt nebude uplatněn slevový kód, jak procentní sleva tak sleva s pevnou částkou

Váha - pole pro zadání hmotnosti produktu se zobrazí pouze u typů, kdy jde o fyzické zboží (tištěná publikace nebo zboží). Zadaná hmotnost produktu slouží pro výpočet hmotnosti zásilky v exportu dat do Zásilkovny. Odpadá tím nutnost hmotnost dopočítávat ručně a vyplňovat v administraci Zásilkovny.

Produkty v prodejním formuláři

Vytvořený produkt vložíte do prodejního formuláře v jeho nastavení (tlačítko Upravit u příslušného formuláře v nabídce PRODEJ - Prodejní formuláře), a to na záložce Položky a ceny.

Zde je možné vkládat již vytvořené produkty do prodejního formuláře (výběrem ze seznamu, popř. pomocí tlačítka Přidat položku) a odebírat produkty z prodejního formuláře (tlačítko Smazat).

Lze ale také přímo upravovat vlastnosti stávajících produktů (tlačítko Upravit) a vytvářet nové produkty položky (tlačítko Vytvořit).

Vzhledem k tomu, že produkt je samostatný objekt propojený s prodejním formulářem, se jakákoli jeho změna okamžitě projeví ve všech prodejních formulářích, do kterých je tento produkt vložen.


Používání Akčních cen produktu

U každého produktu jde určit až 3 ceny:

 • běžnou cenu
 • akční cenu
 • splátkovou cenu

nastavení akční ceny s omezením OD - DO

Běžná cena (řádek CENA) musí být zadaná vždy. Ostatní ceny jsou volitelné.

Akční cena je funkce pro zobrazení "přeškrtnuté" běžné ceny, a u ní barevně zvýrazněné akční ceny.

V nastavení produktu se pro nastavení akční ceny vyplňují tyto položky:

 • akční cena - tedy částka, která má být ve formuláři viditelná jako nová, akční cena s barevným zvýrazněním
 • platnost akční ceny - volitelná část, lze nastavit:
  • neomezenou platnost
  • omezenou platnost od - do
nastavení akční ceny bez omezení data platnosti OD - DO
nastavení akční ceny bez omezení platnosti

Když uplyne datum platnosti akční ceny, tak v administraci zůstane akční cena i datumy vyplněné, ale pro zobrazení cen při prodeji už je budeme ignorovat. Jakmile uplyne datum platnosti akčních cen, tak zobrazovat zákazníkovi budeme již jen běžnou cenu.Rozšířené nastavení produktu

Pro účetní systém Pohoda jde povolit rozšířená nastavení, kde každému jednotlivému produktu můžete definovat:

 • kód položky
 • účetní kód
 • kód předkontace
 • kód střediska
 • kód skladu a skladové položky

Zapnutí těchto položek je potřeba aktivovat v Nastavení > Nastavení fakturace > Rozšířené nastavení produktu.

Našli jste odpověď? Děkujeme za zpětnou vazbu. Vaši zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím později.

Potřebujete pomoc? Kontaktujte nás Kontaktujte nás