Produkty

Produkty prodávané prostřednictvím FAPI představují samostatné objekty, které se vkládají do prodejních formulářů. Pro automatizovaný prodej pomocí prodejního formuláře je třeba všechny vlastnosti prodávaného produktu předem nastavit.

Obecným pojmem produkt označujeme cokoli, co lze pomocí FAPI prodávat. Může tedy jít např. o digitální produkty (ebooky, videa, online kurzy, aplikace apod.), služby (koučink, konzultace, výuka jazyků, masáže apod.), živé i online akce (školení, semináře, webináře apod.), ale i fyzické produkty (výrobky nebo zboží).

S produkty je možné pracovat na dvou místech:

  • v přehledu produktů (nabídka PRODEJ - Produkty),
  • v nastavení prodejního formuláře.

Nastavení produktu

Nabídka PRODEJ - Produkty poskytuje přehled všech produktů a nástroje pro jejich správu. Můžete zde produkty vytvářet, upravovat, duplikovat či mazat, a to pomocí příslušných tlačítek.

Zobrazené produkty je možné filtrovat a řadit podle různých kritérií (kliknutím na záhlaví příslušného sloupce).

Při vytváření, úpravě či duplikaci produktu se otevře jeho detail, kde jsou uvedeny všechny vlastnosti produktu. Význam jednotlivých polí vysvětlují nápovědné otazníčky.

Zobrazená pole a jejich popisky se mohou lišit v závislosti na nastavení parametrů fakturace v účtu FAPI.

Produkty v prodejním formuláři

Vytvořený produkt vložíte do prodejního formuláře v jeho nastavení (tlačítko Upravit u příslušného formuláře v nabídce PRODEJ - Prodejní formuláře), a to na záložce Položky a ceny.

Zde je možné vkládat již vytvořené produkty do prodejního formuláře (výběrem ze seznamu, popř. pomocí tlačítka Přidat položku) a odebírat produkty z prodejního formuláře (tlačítko Smazat).

Lze ale také přímo upravovat vlastnosti stávajících produktů (tlačítko Upravit) a vytvářet nové produkty položky (tlačítko Vytvořit).

Vzhledem k tomu, že produkt je samostatný objekt propojený s prodejním formulářem, se jakákoli jeho změna okamžitě projeví ve všech prodejních formulářích, do kterých je tento produkt vložen.