Elektronicky poskytované služby a režim MOSS

POZOR: Režim MOSS byl od 1. července 2021 nahrazen režimem OSS.

Od 1. 1. 2015 se změnila pravidla EU pro stanovení místa plnění u elektronicky poskytovaných služeb, telekomunikačních služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání poskytovaných osobám nepovinným k dani (nepodnikajícím fyzickým osobám). Tyto služby jsou nově zdaňovány v místě usazení příjemce služby. To znamená, že služba musí být prodávána se sazbou DPH platnou ve státě daného spotřebitele. Aby se podnikatelé nemuseli registrovat k DPH v každém členském státě, kam svoji službu prodají, mohou využít režim jednoho správního místa (tzv. Mini One Stop Shop - MOSS).

Jakých produktů se tento režim týká?

Daňový režim se týká elektronicky poskytovaných služeb, telekomunikačních služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání poskytovaných osobám nepovinným k dani. V případě elektronicky poskytovaných služeb jde o služby poskytované prostřednictvím datové nebo elektronické sítě, především pak jde o:
 • prezentace na elektronické síti (webhosting),
 • poskytování software a aplikací,
 • stahování hudby a filmů,
 • přístup k online vzdělávání (online kurzy),
 • přístup k online počítačovým hrám,
 • elektronické knížky, fotografie a dokumenty
 • antivirové programy,
 • online aukce apod.
Více najdete v následujících dokumentech:

Výklad nového režimu DPH a MOSS (formát PDF, zdroj: Generální finanční ředitelství)
Manuál pro zvláštní režim jednoho správního místa (formát PDF, zdroj: Generální finanční ředitelství)

Můžete využít režim MOSS

Aby se podnikatelé nemuseli registrovat a odvádět DPH v každém státě zvlášť, byl pro tento účel zaveden zvláštní režim jednoho správního místa (tzv. Mini One Stop Shop - MOSS).
Osoba povinná k dani, která tento režim využívá, se nemusí při poskytování uvedených služeb registrovat k DPH v každém jednotlivém členském státě, kam byla daná služba poskytnuta, ale své povinnosti k DPH plní prostřednictvím jednoho členského státu. Daňová správa tohoto členského státu pak provádí výběr, evidenci a odvod vybrané daně do dotčených členských států.
Režim MOSS spadá v Česku pod Finanční úřad pro Jihomoravský kraj. Komunikace s úřadem přitom probíhá elektronicky. Výjimku tvoří předávání plných mocí, které lze ale na úřad zaslat v souladu s Daňovým řádem. Registraci mohou podnikatelé uskutečnit na daňovém portálu finanční správy.
Tento režim je dobrovolný. V případě, že se poskytovatel uvedených služeb k používání režimu MOSS nepřihlásí, je povinen se registrovat k DPH v každém členském státě, kde bude místo plnění těchto služeb (ve státě spotřeby).

Co je potřeba nastavit ve FAPI?

Aby se faktury s elektronicky poskytovanými službami vystavovaly se správnou sazbou DPH je třeba ve FAPI nastavit, který produkt podléhá tomuto režimu.

V nastavení prodejní položky (nabídka  PRODEJ - Položky - tlačítko Upravit u příslušné prodejní položky), která splňuje charakteristiku elektronicky poskytované služby, zvolte v poli TYP PRODUKTU odpovídající hodnotu:

 • elektronická publikace/ebook - pro elektronické publikace se sníženou sazbou DPH,
 • jiná elektronicky poskytovaná služba - pro ostatní elektronicky poskytované služby se standardní sazbou DPH.

Snížená sazba DPH u elektronických publikací

V některých zemích EU tvoří tzv. elektronické publikace (např. ebooky) samostatnou kategorii, na níž se vztahuje speciální snížená sazba DPH.

U těchto produktů je třeba u prodejní položky v poli  TYP PRODUKTU nastavit hodnotu elektronická publikace/ebook.

Vymezení pojmu "elektronická publikace" se může v jednotlivých státech EU lišit. Úplné a závazné informace jsou k dispozici v platné právní úpravě jednotlivých členských států. Aktuální i historické sazby DPH, včetně odlišných sazeb pro elektronické publikace, lze dohledat na stránkách Evropské komise: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/public/vatRates/vatrates.html

Režimy fakturace elektronicky poskytovaných služeb

Ve FAPI je možné vybírat mezi dvěma režimy fakturace elektronicky poskytovaných služeb. Kromě výchozího režimu MOSS, kdy se elektronicky poskytované služby do EU fakturují se sazbou DPH platnou v zemi příjemce, umožňuje legislativa za určitých okolností použít od 1. 1. 2019 i režim, při kterém je místo plnění v tuzemsku.

Volbu režimu prodeje elektronicky poskytovaných služeb najdete v nabídce Nastavení - Nastavení fakturace pod názvem ELEKTRONICKY POSKYTOVANÉ SLUŽBY.

Režim fakturace s místem plnění v tuzemsku lze uplatnit pouze při současném splnění následujících podmínek:

 • dodavatel má sídlo nebo provozovnu pouze v jednom členském státě EU,
 • elektronicky poskytovaná služba je dodávána koncovému spotřebiteli nebo neplátci DPH do jiného členského státu EU (tuto podmínku vyhodnocuje FAPI automaticky),
 • celková hodnota prodeje elektronicky poskytovaných služeb nepřesahuje v kalendářním roce 10000 EUR (popř. ekvivalent v jiné měně) a nepřesáhla tuto hranici ani v roce předcházejícím.

Sazby DPH členských států EU používané při prodeji elektronicky poskytovaných služeb v režimu MOSS můžete zobrazit stiskem tlačítka Sazby DPH v EU.

Našli jste odpověď? Děkujeme za zpětnou vazbu. Vaši zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím později.

Potřebujete pomoc? Kontaktujte nás Kontaktujte nás