Fakturace do zahraničí

Vystavovaní faktur do zahraničí není úplně snadná záležitost. V tomto článku si popíšeme specifika fakturace do zahraničí a ukážeme si, jaká nastavení ve FAPI s nimi souvisí.

Níže uvedené skutečnosti představují pouze obecný rámec. Legislativní povinnosti platné pro váš konkrétní případ rozhodně doporučujeme konzultovat s účetním nebo daňovým poradcem.

Kromě obecných požadavků (např. formálních náležitostí daňových dokladů předepsaných Zákonem o dani z přidané hodnoty) je při fakturaci do zahraničí nutné zohlednit zejména:
  • jazyk prodejního formuláře a vystavovaných dokladů,
  • měnu a měnový kurz,
  • údaje pro mezinárodní platební styk (IBAN a BIC/SWIFT) ,
  • režim DPH pro zahraniční klienty.

Nastavení jazyka

První specifikum fakturace do zahraničí nevychází z legislativy, ale z praxe. Aby vaši zahraniční klienti rozuměli objednávkovému formuláři a vystaveným prodejním dokladům, je zapotřebí přizpůsobit jazyk prodejního formuláře zemi, do které prodáváte. Volbu jazyka provedete v poli Jazyk v nastavení prodejního formuláře (záložka Vzhled).

Jazyk ručně vystavovaných faktur nastavíte v poli Jazyk faktur v nabídce Nastavení - Nastavení fakturace.

FAPI aktuálně podporuje tyto jazyky: čeština, slovenština, angličtina, němčina, francouzština, italština, portugalština, ruština, polština, čínština a vietnamština.

Měna a měnový kurz

Fakturaci do zahraničí je obvykle potřeba přizpůsobit i měnu vystavovaných faktur.

Měnu faktur vystavených přes prodejní formulář, určuje parametr Nastavení měny v nastavení prodejního formuláře (záložka Platba, doprava a fakturace).

V případě ruční fakturace se měna nastavuje ve formuláři pro ruční vystavení faktury (pole Měna).

Na daňových dokladech vystavených v cizí měně se vždy uvádí rekapitulace DPH v domácí měně. Proto je třeba nastavit také měnový kurz, podle kterého se bude přepočet na domácí měnu provádět.

Údaje pro mezinárodní platební styk

Při fakturaci do zahraničí se dá předpokládat, že budete ze zahraničí přijímat i platby. Pro mezinárodní platební styk je nutné uvádět údaje IBAN (International Bank Account Number) a BIC/SWIFT (Bank Identifier Code/Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) bankovního účtu, na který přijímáte platby.

Bankovní spojení zadávejte pro každou měnu, ve které fakturujete a pro kterou chcete přijímat platby na bankovní účet (tedy ne přes platební bránu).


Ve FAPI se tyto údaje zadávají v polích IBAN a SWIFT v nabídce Nastavení - Způsoby platby (sekce Bankovní převod). Vyplněné údaje se zobrazují na faktuře a je možné je také vložit do zasílaných zpráv pomocí zástupných symbolů.Režim DPH pro zahraniční klienty

Určení správného režimu DPH pro zahraniční klienty je poněkud komplikovanější záležitost. Do hry vstupuje několik faktorů.
Jedním z nich je, zda příjemce faktury je, či není plátce DPH. Svůj status z hlediska plátcovství DPH dává klient najevo zadáním DIČ (popř. IČ DPH u slovenských subjektů) v objednávkovém formuláři.
Další proměnná, která vstupuje do rozhodnutí o DPH, je to, jaký produkt nebo služba je předmětem prodeje.
Ve FAPI můžete v prodejním formuláři nastavit, jakým způsobem se má nakládat s DPH u zahraničních klientů. Jde o tzv. přenesenou daňovou povinnost a příslušné nastavení najdete v podobě stejnojmenného parametru v nastavení prodejního formuláře (záložka Platba, doprava a fakturace).

Nastavení ovlivňuje, jak bude účtováno DPH v daňových dokladech pro zahraniční klienty. Při nastavování si musíte být vědomi právních a zákonných požadavků a zvolit nastavení podle předmětu plnění, místa plnění, toho, zda jste jako dodavatel plátce, či neplátce DPH a zda je odběratel nepodnikající fyzická osoba, podnikatel v rámci EU, nebo mimo EU. Vybrat můžete jeden z těchto režimů:
  • nikdy nepoužívat - DPH bude přidáno do každého daňového dokladu. Toto nastavení můžete použít např. tehdy, když je místo plnění v tuzemsku (typicky třeba u seminářů a školení).
  • používat u všech zahraničních klientů - U zahraničních klientů nebude DPH na daňovém dokladu nikdy uvedeno. V praxi má tento režim velmi okrajové využití.
  • používat u zahraničních klientů, kteří vyplní DIČ nebo IČ DPH - DPH nebude na daňovém dokladu uvedeno, pokud klient v objednávce vyplní pole DIČ, resp. IČ DPH (u slovenských subjektů). Jinými slovy, je-li odběratelem plátce DPH, daňový doklad se vystaví bez DPH.
  • používat u zahraničních klientů, kteří vyplní IČ - DPH nebude na daňovém dokladu uvedeno, pokud klient v objednávce vyplní pole IČ. Používá se v případech, kdy má daňová povinnost přecházet na jakoukoli osobu povinnou k dani (podnikatele).
  • používat u zahraničních klientů, kteří mají platné DIČ nebo IČ DPH (ověření se provádí v registru VIES) - DPH nebude na daňovém dokladu uvedeno, pokud je DIČ zadané v objednávkovém formuláři nalezeno v registru Evropské databáze VIES (ověření se provádí automaticky ihned po zadání DIČ). Jestliže zadané DIČ není platné, vystaví se daňový doklad s DPH. Při nedostupnosti VIESu se ověření sice nezdaří, ale doklad se vystaví v režimu reverse charge.
Našli jste odpověď? Děkujeme za zpětnou vazbu. Vaši zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím později.

Potřebujete pomoc? Kontaktujte nás Kontaktujte nás