Měny ve FAPI

Měna je při prodeji a fakturaci jedním ze základních parametrů. FAPI přitom umožňuje prodávat, přijímat platby a vystavovat prodejní doklady v široké škále měn.

Množina skutečně použitelných měn závisí na konkrétní situaci, zejména na podpoře měn ze strany platební brány, popř. nastavení bankovních účtů, na které přijímáte platby za objednávky.

V aplikaci se s měnou setkáte hned na několika místech. V tomto článku si ukážeme, kde se měna nastavuje a jak se ve FAPI používá.

Výchozí měna

Od sídla fakturujícího subjektu se odvíjí výchozí měna. Nastavuje se automaticky na základě státu, který je vyplněn ve fakturačních údajích (nabídka Nastavení - Fakturační údaje).

  • Výchozí měna určuje zdroj (ČNB, nebo ECB), ze kterého se automaticky načítají kurzy cizích měn. Kurzy jednotlivých měn jsou vždy vyčísleny vzhledem k výchozí měně.
  • Ve výchozí měně se zobrazují údaje na nástěnce a ve statistikách.
  • U plátců DPH se na výchozí měnu přepočítává DPH na fakturách vystavených v cizí měně, a to podle platného měnového kurzu.
  • Na základě ceny prodejní položky ve výchozí měně a měnového kurzu dokáže FAPI automaticky vypočítat cenu položky v dalších měnách (pokud není cena pro danou měnu zadána v nastavení položky) - režim "plovoucích cen".

Výchozí měna může být pouze CZK (je-li jako stát ve fakturačních údajích vyplněna Česká republika) nebo EUR (u všech ostatních států).

Zaokrouhlování faktur

V základním nastavení FAPI najdete mimo jiné také volbu pro zaokrouhlování celkové částky faktury (nabídka Nastavení - Nastavení fakturace - sekce Zaokrouhlování faktur), kde můžete nastavit různé způsoby zaokrouhlení pro různé měny.

Není-li zaokrouhlení pro příslušnou měnu nastaveno, celková částka faktur vystavených v této měně se nezaokrouhluje.

Cena prodejní položky

Prodejní položka se prodává za cenu, která je u ní nastavena, přičemž cenu v různých měnách je možné určit dvěma způsoby:

  • zadat pevnou hodnotu pro příslušnou měnu,
  • zadat cenu ve výchozí měně a pro další měny nechat cenu vyčíslit na základě měnového kurzu - režim "plovoucích cen".

Cenu prodejní položky nastavíte pomocí volby Cena za položku v jejím detailu (nabídka Prodej - Položky - tlačítko Upravit).

Položka se primárně prodává za zadanou pevnou cenu. Pokud cena pro danou měnu není vyplněna, vypočítá se z ceny ve výchozí měně pomocí aktuálního měnového kurzu ("plovoucí cena").

Měna v prodejním formuláři

U automatizovaného prodeje pomocí prodejního formuláře je třeba určit, v jaké měně se budou vystavovat objednávky. K tomu slouží volba Nastavení měny na záložce Platba, doprava a fakturace v nastavení prodejního formuláře.

Měna může být v prodejním formuláři zadána 3 způsoby:

  • automaticky rozhodnout dle sídla zákazníka - Měna se vyhodnotí na základě státu zadaného klientem v jeho fakturační adrese.
  • Přiřazení měn jednotlivým státům je možné uživatelsky nastavit v nabídce Nastavení - Nastavení fakturace - sekce Měny států.

  • nechat zvolit zákazníka - Měnu zvolí v objednávce sám zákazník. Nabídku měn dostupných v objednávkovém formuláři můžete omezit.
  • vždy (vybraná měna) - Pro všechny objednávky vystavené z prodejního formuláře bude použita měna zadaná v nastavení prodejního formuláře.

Nastavení bankovních účtů pro různé měny

Prodáváte-li v různých měnách, potřebujete svým zákazníkům poskytnout také možnost v těchto měnách zaplatit.

U online plateb řeší tuto problematiku platební brána, která podporuje platby i v cizích měnách. (Nabídka podporovaných měn se může u různých platebních bran lišit.)

Tradiční způsob platby bankovním převodem zajišťuje nastavení bankovních účtů pro cizí měny (nabídka Nastavení - Způsoby platby).

Na fakturách a v komunikaci s klientem (na základě zástupného symbolu v šablonách zpráv) se automaticky uvádí číslo bankovního účtu pro danou měnu zadané v nastavení.

V rámci projektu lze nastavit jiné bankovní účty než v základním nastavení.

Našli jste odpověď? Děkujeme za zpětnou vazbu. Vaši zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím později.

Potřebujete pomoc? Kontaktujte nás Kontaktujte nás