Přenesená daňová povinnost

Přenesená daňová povinnost je zvláštní režim DPH používaný při fakturaci v rámci EU. Povinnost přiznat a zaplatit DPH se v tomto režimu přenáší na odběratele a na faktuře musí být uvedena věta, že daň je povinen odvést zákazník. Faktura je proto vystavena s nulovou (0 %) sazbou DPH.

Režim přenesení daňové povinnosti se někdy nazývá také reverse charge.

O tom, za jakých okolností byste měli režim přenesené daňové povinnosti použít a jakým způsobem jej nastavit pro váš konkrétní případ, se poraďte se svým účetním nebo daňovým poradcem.

Přenesená daňová povinnost v prodejním formuláři

V prodejním formuláři se přenesená daňová povinnost nastavuje na záložce Platba, doprava a fakturace, a to prostřednictvím volby Přenesená daňová povinnost v sekci Nastavení fakturace.

Splnění zadané podmínky pro přenesení daňové povinnosti se vyhodnocuje na základě údajů zadaných do objednávkového formuláře zákazníkem.

U klientů ze Slovenska se pro určení přenesení daňové povinnosti (u příslušných voleb) nepoužívá údaj DIČ, ale IČ DPH.

Přenesená daňová povinnost u ruční fakturace

U ručně vystavovaných faktur (nabídka Faktury - Přehled faktur - tlačítko Vystavit fakturu) nastavíte přenesení daňové povinnosti prostřednictvím volby Přenesená daňová povinnost ve formuláři pro ruční fakturaci.