Prodej zboží na dálku a režim OSS

Od 1. července 2021 došlo ke změně legislativy pro prodej zboží v EU. Nový režim jednoho správního místa OSS (One Stop Shop) slouží ke zjednodušení odvodu DPH tak, že se podnikatelé nemusí registrovat k DPH v každém členském státě, kam své zboží nebo služby prodají, ale mohou využít režim jednoho správního místa OSS (One Stop Shop) a odvádět daň pouze ve státě, kde sami sídlí.

To znamená, že se při prodeji do více států v rámci EU nemusíte registrovat k dani v každém z nich zvlášť. Pro povinný odvod DPH se také stanovuje jednotný limit 10 000 EUR za kalendářní rok.

Jakých produktů se režim OSS týká?

OSS zcela nahrazuje dřívější režim MOSS (Mini One Stop Shop), který se týkal pouze elektronicky poskytovaných služeb, telekomunikačních služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání poskytovaných osobám nepovinným k dani. V případě uživatelů FAPI šlo nejčastěji o prodeje on-line kurzů a e-booků. OSS se nově týká veškerého přeshraničního prodeje.

Koho se One Stop Shop týká? 

Registrace do OSS se vás týká, pokud splňujete všechny následující podmínky:

  1. Podnikáte z EU (např. v ČR) a prodáváte zboží, nebo služby odběratelům v EU za hranicemi ČR přes internet.
  2. Vašim zákazníkem je osoba nepovinná k dani z přidané hodnoty.
  3. Celkový obrat z vašeho obchodu do jiných členských států EU je vyšší než 10 000 EUR
  4. V členské zemi EU, do které své zboží dodáváte, nemáte provozovnu.

Registrace do OSS je dobrovolná. Pokud se do OSS neregistrujete a váš obrat z prodeje na dálku v EU mimo ČR překročí 10 000 EUR, máte nadále povinnost přihlásit se k DPH ve všech členských zemích EU, do nichž své zboží nebo služby dodáváte.

Limit povinný k registraci FAPI pohlídá za vás. Najdete jej dole na nástěnce:

V momentě, kdy dojde k překročení hranice 10 000 EUR vám do zpráv ve FAPI přijde upomínka, že je třeba se do OSS registrovat.

Přehledovou tabulku s obratem pro povinnou registraci k OSS vidí pouze uživatelé, kteří jsou v režimu fakturace do zahraničí "tuzemsko" (Nastavení > Nastavení fakturace > Do zemí EU fakturovat > s místem plnění v tuzemsku).

Jakmile se přepnete na režim OSS, přehledová tabulka z Nástěnky zmizí.


Jak probíhá registrace do OSS?

Registrace je možná  pouze elektronicky, a to na daňovém portále Finanční správy Moje Daně. Do OSS se musíte registrovat nejpozději 10 dní po skončení kalendářního měsíce, za který chcete DPH přes OSS odvést. Registrace platí od následujícího kalendářního dne po elektronickém podání přihlášky nebo od data uskutečnění plnění, které v přihlášce uvedete, pokud se od data podání přihlášky liší. 

Neplátce DPH se musí nejprve přihlásit ke svému správci daně jako plátce DPH nebo identifikovaná osoba, a to prostřednictvím formuláře na portálu Moje daně. Teprve pak je možná registrace do OSS.

Co je potřeba nastavit ve FAPI?

Aby se faktury s elektronicky poskytovanými službami vystavovaly se správnou sazbou DPH, je třeba ve FAPI správně nastavit produkt: zvolit  typ produktu a měnu daného státu
FAPI následně celkové DPH spočítá za vás.

V nastavení prodejní položky (nabídka   PRODEJ - Produkty - tlačítko Upravit u příslušné prodejní položky), která splňuje podmínky pro OSS, zvolte v poli TYP PRODUKTU odpovídající hodnotu:


Chování slev u prodejů v režimu OSS

Pokud používáte slevy definované jako pevná částka (např. sleva 200,- Kč), tak doporučujeme upravit chování slev tak, aby byly všechny hodnoty zadané jako částky bez DPH. Tím se základní hodnota slevy pro jednotlivé země nemění, změní se jen výše DPH.


Více najdete v nápovědě ke slevám zde.


Režimy fakturace elektronicky poskytovaných služeb

Ve FAPI je možné vybírat mezi dvěma režimy fakturace elektronicky poskytovaných služeb. Kromě výchozího režimu OSS, kdy se služby  a zboží do EU fakturují se sazbou DPH platnou v zemi příjemce, umožňuje legislativa použít i režim, při kterém je místo plnění v tuzemsku. Toto je ve FAPI jako výchozí hodnota, pokud jste tedy přihlášení k OSS, je potřeba upravit nastavení FAPI. Nastavení se provádí přes Nastavení > Nastavení fakturace > Prodej zboží a elektronicky poskytovaných služeb.


Sazby DPH členských států EU používané při prodeji elektronicky poskytovaných služeb v režimu MOSS můžete zobrazit stiskem tlačítka  Sazby DPH v EU.

Podrobnější informace o tom, kdy a jak se registrovat a jak vést účetnictví, najdete v našem blogovém článku k OSS.
Aktualizované informace Finanční správy najdete zde.

Daňové doklady v režimu OSS umíme z FAPI importovat do podporovaných účetních programů tak, aby vstupovaly do hlášení ve správném členění na odpovídajících řádcích.
Našli jste odpověď? Děkujeme za zpětnou vazbu. Vaši zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím později.

Potřebujete pomoc? Kontaktujte nás Kontaktujte nás