Slevové kódy

Funkce slevových kódů umožňuje vašim zákazníkům snížit cenu objednávky zadáním slevového kódu do objednávkového formuláře. Sníží se tím celková cena objednávky, a to o hodnotu, která je definována ve slevovém kódu.

Slevový kód je samostatný objekt, který se propojuje s prodejním formulářem, v němž chcete slevu uplatnit. Slevových kódů můžete ve svém účtu FAPI vytvořit libovolné množství.

V tomto článku si popíšeme, jak se slevové kódy ve FAPI používají.

Vytvoření slevového kódu

Přehled existujících slevových kódů poskytuje nabídka Prodej - Slevové kódy. Zde vytvoříte nový slevový kód pomocí tlačítka Vytvořit slevový kód.

Slevový kód může být definován dvěma způsoby (volba TYP SLEVY):

  • procentem - od celkové ceny objednávky se odečte částka vyčíslená zadaným procentem,
  • pevnou částkou - od celkové ceny objednávky se odečte částka zadaná pro příslušnou měnu.

Volitelně lze u slevového kódu zadat den začátku a konce platnosti (pole ZAČÁTEK PLATNOSTI a KONEC PLATNOSTI), nebo jeho platnost omezit počtem použití (pole MAXIMÁLNÍ POČET POUŽITÍ).

Po zadání všech nezbytných údajů slevový kód uložte stiskem tlačítka Uložit slevový kód.

Slevový kód může obsahovat pouze písmena bez diakritiky (a-z, A-Z), číslice (0-9) a pomlčky. Nově vytvářený slevový kód nesmí být shodný s již existujícím slevovým kódem.

Slevový kód můžete alternativně vytvořit i přímo z prodejního formuláře.

Vložení slevového kódu do prodejního formuláře

Do prodejního formuláře vložíte vytvořený slevový kód obdobně jako prodejní položku, a to v úpravě prodejního formuláře na záložce Položky a ceny, sekce SLEVOVÉ KÓDY.

Po uložení nastavení v prodejním formuláři je slevový kód u daného prodejního formuláře aktivní a může být uplatněn v objednávce.

Jeden slevový kód může být použit u více prodejních formulářů a u jednoho prodejního formuláře můžete použít více slevových kódů.

Použití slevového kódu v objednávce

Po vložení slevového kódu do prodejního formuláře se v objednávkovém formuláři zobrazí nová sekce Slevový kód se stejnojmenným polem pro zadání slevového kódu.

Po zadání platného slevového kódu a stisku tlačítka Uplatnit slevový kód se celková cena objednávky sníží o hodnotu zadanou v nastavení slevového kódu.

Při zadávání slevového kódu do objednávky se nerozlišují velká a malá písmena ("A" je stejné jako "a").

U procentních slevových kódů jsou ve vystaveném dokladu názvy prodejních položek s uplatněnou slevou doplněny o text "sleva .. %".

Uplatněný slevový kód se zobrazuje na stránce s detailními informacemi o vystavené faktuře. Najdete jej také v exportu faktur do formátu CSV.

Vyloučení prodejních položek ze slevy

U vybraných prodejních položek lze volitelně nastavit, aby se u nich neuplatňovala sleva z procentních slevových kódů. Slouží k tomu parametr Neuplatňovat slevové kódy v nastavení prodejní položky.

Toto nastavení je praktické pro doplňkové služby (např. poštovné, balné, doprava apod.), jejichž cenu si nepřejete slevovým kódem ovlivnit.