Slevové kódy

Funkce slevových kódů umožňuje vašim zákazníkům snížit cenu objednávky zadáním slevového kódu do objednávkového formuláře. Sníží se tím celková cena objednávky, a to o hodnotu, která je definována ve slevovém kódu.

Slevový kód je samostatný objekt, který se propojuje s prodejním formulářem, v němž chcete slevu uplatnit. Slevových kódů můžete ve svém účtu FAPI vytvořit libovolné množství.

V tomto článku si popíšeme, jak se slevové kódy ve FAPI používají.

Vytvoření slevového kódu

Přehled existujících slevových kódů poskytuje nabídka Prodej > Slevové kódy. Zde vytvoříte nový slevový kód pomocí tlačítka Vytvořit slevový kód.


Slevový kód může být definován dvěma způsoby (volba TYP SLEVY):

  • procentem - od celkové ceny objednávky se odečte částka vyčíslená zadaným procentem,
  • pevnou částkou - od celkové ceny objednávky se odečte částka zadaná pro příslušnou měnu.

Pro prodeje do zahraničí je důležité správně nastavit zatržítko HODNOTA SLEVY VČ. DPH. Jeho chování je dvojí:

  • zaškrtnutím nastavíte, že zadanou částku slevy získají všichni nakupující
  • odškrtnutím se bude zadaná sleva brát jako základ pro výpočet finální částky adekvátně daňovému režimu konkrétní objednávky

Pro správné počítání slevy v režimu OSS a reverse charge doporučujeme tvořit kódy bez DPH, tedy nechat možnost nezaškrtnutou.

Příklad českého prodejce při prodeji na Slovensko. Produkt s 21 % českou a 20 % slovenskou sazbou DPH. Slevový kód na €10:

typ nakupujícího / režim prodeje pole je zaškrtnuté pole je nezaškrtnuté
SK spotřebitel - režim OSS sleva €10 vč. 20% DPH sleva €10 bez DPH
SK spotřebitel - režim tuzemsko sleva €10 vč. 21% DPH sleva €10 bez DPH
SK podnikatel neplátce sleva €10 vč. 21% DPH sleva €10 bez DPH
SK podnikatel plátce sleva €10 vč. 0% DPH sleva €10 bez DPH

Volitelně lze u slevového kódu zadat den začátku a konce platnosti (pole ZAČÁTEK PLATNOSTI a KONEC PLATNOSTI), nebo jeho platnost omezit počtem použití (pole MAXIMÁLNÍ POČET POUŽITÍ), nebo jejch kombinací.

Po zadání všech nezbytných údajů slevový kód uložte stiskem tlačítka Uložit slevový kód.

Slevový kód může obsahovat pouze písmena bez diakritiky (a-z, A-Z), číslice (0-9) a pomlčky. Nově vytvářený slevový kód nesmí být shodný s již existujícím slevovým kódem.

Slevový kód můžete alternativně vytvořit i přímo z prodejního formuláře.

Pokud by mohla nastat situace, kdy hodnota slevového kódu bude vyšší než celková cena objednávaných produktů, doporučujeme nastavit zaokrouhlování dokladů maximálně na jedno desetinné místo.

Vložení slevového kódu do prodejního formuláře

Do prodejního formuláře vložíte vytvořený slevový kód obdobně jako prodejní položku, a to v úpravě prodejního formuláře na záložce Položky a ceny, sekce SLEVOVÉ KÓDY.

Hromadné přiřazení slevového kódu k prodejním formulářům

V úpravě slevového kódu můžete přidat seznam formulářů, u kterých bude slevový kód platný. Nemusíte tedy upravovat jeden formulář za druhým.

Po uložení nastavení v prodejním formuláři je slevový kód u daného prodejního formuláře aktivní a může být uplatněn v objednávce.

Jeden slevový kód může být použit u více prodejních formulářů a u jednoho prodejního formuláře můžete použít více slevových kódů.

Použití slevového kódu v objednávce

Po vložení slevového kódu do prodejního formuláře se v objednávkovém formuláři zobrazí nová sekce Slevový kód se stejnojmenným polem pro zadání slevového kódu.

Po zadání platného slevového kódu a stisku tlačítka Uplatnit slevový kód se celková cena objednávky sníží o hodnotu zadanou v nastavení slevového kódu.

Při zadávání slevového kódu do objednávky se nerozlišují velká a malá písmena ("A" je stejné jako "a").

U procentních slevových kódů jsou ve vystaveném dokladu názvy prodejních položek s uplatněnou slevou doplněny o text "sleva .. %".

Uplatněný slevový kód se zobrazuje na stránce s detailními informacemi o vystavené faktuře. Najdete jej také v exportu faktur do formátu CSV.

Vyloučení produktů ze slevy

U konkrétních produktů lze volitelně nastavit, aby se u nich neuplatňovala jakákoliv sleva. K zapnutí a vypnutí slouží parametr Neuplatňovat slevové kódy v nastavení produktu.

Pozor – zákaz platí jen pro procentuální slevové kódy. Slevy stanovené pevnou částkou zůstanou i nadále povolené.

Toto nastavení je praktické pro doplňkové služby (např. poštovné, balné, doprava apod.), jejichž cenu si nepřejete procentuálním slevovým kódem ovlivnit.

Předvyplnění slevového kódu v objednávce

Pomocí jednoduchého parametru v URL formuláře můžete usnadnit zákazníkům vkládání slevového kódu do košíku. Za URL adresu formuláře doplňte:

&fapi-form-discountCode= a za poslední znak vložte Kód slevy. (To je údaj z 2. sloupce tabulky zde).


Sleva ve splátkách

Při rozdělení nákupu do splátek se hodnota slevy, která je definovaná pevnou částkou, rozpočítá do každého dokladu jako poměrná část. Při splátkách na 6 dílů tak ze slevy bude v každé splátkové faktuře hodnota 1/6 slevy.


Sleva v upsellu

FAPI umožňuje tři typy upsell nabídek. Chování procentuálních slev se u nich liší podle toho, který typ upsellu používáte:

  • miniupsell přímo v prodejním formuláři – slevy se budou aplikovat i na miniupsell položky (pokud není uplatnění slevy zakázáno v nastavení daného produktu - platí jen pro procentuální slevy),
  • běžný upsell – slevy z prvního kroku objednávky se přenáší i na upsell položky (pokud není uplatnění slevy zakázáno v nastavení daného produktu),
  • one-click upsell – slevy z prvního kroku objednávky se nepřenáší, nakupuje se vždy za plnou cenu.
Našli jste odpověď? Děkujeme za zpětnou vazbu. Vaši zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím později.

Potřebujete pomoc? Kontaktujte nás Kontaktujte nás