Zaokrouhlování dokladů

Nastavením zaokrouhlení můžete ovlivnit výši celkové částky na vystavovaných prodejních dokladech.

Zaokrouhlování se ve FAPI nastavuje odděleně pro každou měnu, tedy CZK i EUR.

Nastavení zaokrouhlování

Zaokrouhlování ve FAPI nastavíte v nabídce Nastavení - Nastavení fakturace - sekce Nastavení zaokrouhlování.

Pro každou měnu můžete vybrat jeden z následujících způsobů zaokrouhlení:

  • nezaokrouhlovat
  • zaokrouhlit nahoru
  • zaokrouhlit dolů
  • zaokrouhlit matematicky
a zvolit míru zaokrouhlení z těchto možností:
  • na celé jednotky měny
  • na jedno desetinné místo
  • na dvě desetinná místa

Zaokrouhlení na dokladu

Částka zaokrouhlení se na dokladech objevuje jako samostatná položka ve výčtu fakturovaných položek.
Na výtisku daňových dokladů se zaokrouhlení zobrazuje v rámečku Zaokrouhlení za doklad. Zde je zaokrouhlení rozděleno podle sazeb DPH. Jsou-li na dokladu položky s více sazbami DPH, zaokrouhlení je automaticky přidáno k základu daně s vyšší částkou.

Našli jste odpověď? Děkujeme za zpětnou vazbu. Vaši zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím později.

Potřebujete pomoc? Kontaktujte nás Kontaktujte nás