FAPI Member: Nastavení členské sekce

Jak vytvořit členskou sekci?

Pro vytvoření uzavřené části vašeho webu budete potřebovat následující:

  • Členskou sekci
  • Přihlašovací stránku
  • Stránku - Nástěnka sekce
  • Uzavřené stránky
  • E-maily

Členská sekce

Členskou sekci vytvoříte v administraci vašeho WordPressu kliknutím na záložku FAPI Member. Následně přejděte do “Nastavení”. Zde v levé části uvidíte strukturu vašich uzavřených sekcí nebo úrovní (jestliže s pluginem začínáte, bude tento sloupec prázdný).

V pravé části naleznete možnost dvou záložek, přičemž aktivní je záložka “Vytvořit členskou sekci”. Členskou sekci vytvoříte tak, že zadáte její název do pole a kliknete na modré tlačítko. 

Jestliže si budete chtít vytvořit členskou úroveň, mějte na paměti, že úrovně jsou vždy pod sekcemi, takže proto aby mohla vzniknout úroveň, musíte mít alespoň jednu sekci, pod kterou úroveň zařadíte. Úroveň vytvoříte kliknutím na druhou záložku v pravém sloupci. Zvolíte název, pod jakou sekci se má úroveň zařadit a následně kliknete na modrém tlačítko. 

Všechny založené sekce nebo úrovně se ihned zobrazí v levém sloupci.

Přihlašovací stránka

Každá členská sekce potřebuje místo, odkud se budou uživatelé přihlašovat. Standardní cestou pro přihlášení skrze WordPress je přihlašovací stránka /wp-admin. V takovém případě bude ale uživatel přihlášen do administrace WordPressu odkud se musí prokliknout na web a to je nepohodlné.

Proto máte pomocí pluginu možnost vytvořit si svou stránku dle libosti s vlastní URL adresou a do stránky pouze doplnit formulář. Tento formulář najdete uvnitř pluginu FAPI Member. Stačí přejít do WordPressu > FAPI Member. Klikněte na záložku “Nastavení” a následně z horního menu vyberte záložku “Prvky pro web”. Zde najdete tzv. shortcode pro vložení níže zobrazené formuláře kamkoliv budete chtít. Shortcode [fapi-member-login] zkopírujte a ve vašem editoru vložte obvykle pomocí widgetu HTML.

Formulář se po uložení a znovunačtení stránky vykreslí. 

POZOR! Stránka s přihlašovacím formulářem nesmí být zařazena do žádné členské sekce ani úrovně. Stránka musí být přístupná všem a není vhodné ji jakkoliv zamykat.

Pro všechny sekce a úrovně existuje jeden formulář. Shortcode si ale můžete vkládat na libovolný počet stránek a můžete tak docílit navenek toho, že každá sekce nebo úroveň má svůj přihlašovací formulář. 

Jestliže budete chtít zasílat uživatelům přístupové údaje e-mailem a spolu s nimi i přihlašovací stránku, je potřeba tuto stránku zvolit ve FAPI pluginu. Znovu se tedy podíváme do FAPI pluginu. Klikneme na “Nastavení” a následně v horním menu vybereme poslední záložku “Nastavení”. zde si rozklikneme roletku a ze seznamu vybereme tu stránku, na které máme vložený přihlašovací formulář pro všechny sekce nebo úrovně. 

V případě, že pro každou sekci nebo úroveň budete potřebovat vlastní přihlašovací stránku, přejděte v horním menu do záložky “Servisní stránky”. Z levého sloupce označte sekce nebo úroveň a v pravém sloupci se zaměřte na sekci “Přihlašovací stránka”. Zde z roletky vyberte stránku s přihlašovacím formulářem a uložte přes modré tlačítko vedle roletky.

Jedna nebo druhá varianta přiřazení přihlašovací stránky se projeví v e-mailu. Ten si můžete nastavit v záložce “Nastavení emailů”. opět vybereme sekci nebo úroveň k editaci. Do obsahu e-mailu můžeme vkládat tzv. proměnné, které najdeme níže po kliknutí na “Dostupné proměnné” V případě že vložíme proměnnou pro odkaz na přihlášení, vloží se nám právě nastavená stránka, buď ze záložky “Servisní stránky” nebo “Nastavení”. 

Pakliže máme nastavené obě stránky, vyšší prioritu má vždy stránka nastavená u sekce nebo úrovně, tedy na záložce “Servisní stránky”.Nástěnka sekce

Nástěnku sekce chápeme jako stránku po přihlášení. Jde tedy o místo, kam se uživatel přemístí po přihlášení přes přihlašovací formulář. Tuto stránku je třeba si vytvořit ve WordPressu pomocí šablony nebo pluginu, který pro web používáte.

Tato stránka patří ale již mezi ty, kam nechceme pouštět pouze přihlášené uživatele. Stránku tedy musíme zařadit jako členskou. Opět přejdeme do WordPressu > FAPI Member. Klikneme na “Nastavení” a následně na záložku “Přiřazené stránky”. 

Zde označíme sekci, kam chceme stránku přidat, z levého sloupce. V pravém sloupci uvidíte nejdříve přehled stránek, které máte přiřazené (Jestliže je sekce nová, výpis bude prázdný). Klikneme tedy na záložku “Úprava přiřazení”. Nyní se nám objeví výpis všech stránek, které máte uvnitř vašeho WordPessu. Pomocí zaškrtávátek vlevo si můžete označit stránky, které chcete přidat do sekce. V našem případě tedy zaškrtneme nástěnku a klikneme na modré tlačítko. Od této chvíle bude stránka dostupná pouze přihlášeným uživatelům.

Nyní ale ještě musíme nastavit, aby tato stránka byla ta první, co uživatelé uvidí po přihlášení. Klikneme tedy v horním menu na záložku “Servisní stránky”, označíme sekci, kterou chceme editovat a v pravém sloupci se zaměříme na sekci “Stránka po přihlášení”. zde rozklikneme roletku a ze seznamu vybereme nástěnku a klikneme na tlačítko “Uložit” vedle roletky.

Uzavřené stránky

Jestliže máme vytvořené již další stránky v sekci a chceme je zařadit do členské sekce nebo úrovně, stačí přejít do FAPI Pluginu a opakovat stejný postup jako při přiřazování nástěnka.

Jednotlivá propojení mezi stránkami jsou již řešena na úrovni editoru webu/WordPressu, pravděpodobně přes tlačítka a vlastní zvolenou strukturu mimo FAPI plugin.

E-maily

Existuje několik případů, kdy budeme chtít zaslat uživatelům e-mail, že se s jejich účtem něco stalo. Ve FAPI pluginu jsme definovali tyto případy:

  • Nastavení e-mailu po registraci do sekce/úrovně
  • Nastavení e-mailu při prodloužení členství v sekci/úrovni
  • Nastavení e-mailu při přidání do členské sekce/úrovně

Tyto e-maily se odesílají automaticky uživateli na základě splnění právě jedné z podmínek výše. Jednotlivé e-maily nastavujeme opět nejdříve označením sekce nebo úrovně, u které chceme e-maily editovat.

Znamená to tedy, že pro každou úroveň nebo sekci můžeme nastavit odlišné znění e-mailu. Jestliže nám ale bude stačit podoba e-mailů nastavená u sekce, e-maily úrovní, které jsou pod touto sekcí, nemusíme nastavovat. V takovém případě se použijí pro tyto úrovně e-maily sekce.

U e-mailů je třeba vždy vyplnit předmět e-mailu a obsah zprávy. Zprávu je možné obohatit o tzv. proměnné, jejíž výpis naleznete níže rozkliknutím textu “Dostupné proměnné”. Jestliže proměnnou označenou dvěma znaky procent z každé stránky vložíme do obsahu nebo předmětu zprávy (vkládáme i se znaky procent), v e-mailu klienta se pak místo tohoto kódu objeví určená hodnota, jak je naznačeno v tabulce vedle proměnných.