Prodej na splátky

U dražších produktů může být vhodné nabídnout zákazníkům možnost nákupu na splátky. V takovém případě je celková cena produktu rozdělena na několik menších částek splácených v nastavených časových intervalech.

I když je nákup na splátky administrativně náročnější, jeho výhodou je, že umožní nákup i zákazníkům, kteří si nemohou dovolit zaplatit cenu zakoupeného produktu najednou.

Nastavení splátek ve FAPI

Pro prodej na splátky je potřeba ve FAPI nastavit několik základních parametrů. Konkrétně jde o:

  • periodu splátek
  • cenu splátek
  • počet splátek

Nastavení ceny splátek

Cena splátek se odvíjí od ceny produktu v nastavení prodejní položky (nabídka Prodej - Produkty).

Cena jednotlivých splátek se vypočítá buď z řádné ceny produktu rozdělením na příslušný počet splátek, nebo může být u prodejní položky nastavena samostatná cena pro prodej na splátky (checkbox Povolit splátkové ceny).

Do pole zadávejte vždy celkovou cenu. Uvedená cena se automaticky rozdělí podle počtu splátek.

Samostatnou cenu pro splátkový prodej využijete tehdy, když chcete celkovou cenu při prodeji na splátky oproti standardní ceně navýšit. Pokud má být celková cena při prodeji na splátky stejná jako při jednorázové platbě, splátkové ceny nemusíte používat - v takovém případě se na příslušný počet splátek rozdělí standardní cena v nastavení prodejní položky (produktu).

Nastavení počtu splátek, periody splátek a aktivace splátkového prodeje

Splátkový prodej se aktivuje na úrovni prodejního formuláře, v jeho nastavení (nabídka Prodej - Prodejní formuláře - tlačítko Upravit u příslušného prodejního formuláře).

Na záložce Platba, doprava a fakturace v nastavení prodejního formuláře aktivujete prodej na splátky zaškrtnutím checkboxu Umožnit platbu na splátky a zadáním počtu splátek do pole POČET SPLÁTEK.

Časový interval pro splátky (perioda) se nastavuje v prodejním formuláří hned pod  POČET SPLÁTEK, a to v poli PERIODA PRO SPLÁTKY.

Prodej na splátky mírně modifikuje standardní prodejní proces.

  • V objednávkovém formuláři ve Shrnutí objednávky se zobrazuje zaklikávátko Koupit na splátky, kde si zákazník může vybrat mezi jednorázovou platbou a platbou na splátky
  • Po odeslání objednávky se vystaví a v samostatných e-mailech zákazníkovi zašlou všechny splátkové faktury. Faktura na první splátku má standardní splatnost, další faktury mají splatnost posunutou o nastavenou periodu splátek.

Všechny splátkové faktury se vystavují okamžitě po odeslání objednávky. První faktura se klientovi zasílá ihned, další splátkové faktury zhruba po 10 minutách.

Všechny splátkové faktury se vystavují okamžitě po odeslání objednávky. První faktura se klientovi zasílá ihned, další splátkové faktury zhruba po 10 minutách.


Při souběžném použití splátek a upsell prodeje se upsell produkt v základním nastavení započítá jednorázově v plné výši do 1. splátky.

To lze změnit zaškrtnutím políčka u upsellů - "Rozdělit upsell do všech splátek". Při nákupu na splátky s nastavením one-click upsellu, dojde vždy k rozdělení upsellu do splátek.


Chcete-li fakturu s druhou a další splátkou zaslat zákazníkovi v e-mailu s jiným textem, použijte k tomu šablonu typu E-mail k vystavenému dokladu pro 2. a další splátku (příklad vhodného nastavení je na obrázku níže). Více o e-mailových šablonách se dozvíte v článku Šablony zpráv.


Splátky v kombinaci s prodejem voucheru fungují tak, že ihned po zaplacení první splátky se vytvoří nový voucher. Po dalších splátkách už se pak nové vouchery netvoří.

Našli jste odpověď? Děkujeme za zpětnou vazbu. Vaši zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím později.

Potřebujete pomoc? Kontaktujte nás Kontaktujte nás