Prodej na splátky

U dražších produktů může být vhodné nabídnout zákazníkům možnost nákupu na splátky. V takovém případě je celková cena produktu rozdělena na několik menších částek splácených v nastavených časových intervalech.

I když je nákup na splátky administrativně náročnější, jeho výhodou je, že umožní nákup i zákazníkům, kteří si nemohou dovolit zaplatit cenu zakoupeného produktu najednou.

Nastavení splátek ve FAPI

Pro prodej na splátky je potřeba ve FAPI nastavit několik základních parametrů. Konkrétně jde o:

  • periodu splátek
  • cenu splátek
  • počet splátek

Nastavení periody splátek

Časový interval pro splátky (perioda) se nastavuje globálně pro celý účet FAPI v nabídce Nastavení - Nastavení fakturace, a to v poli PERIODA PRO SPLÁTKY.

Nastavení ceny splátek

Cena splátek se odvíjí od ceny produktu v nastavení prodejní položky (nabídka Prodej - Položky).

Cena jednotlivých splátek se vypočítá buď z řádné ceny produktu rozdělením na příslušný počet splátek, nebo může být u prodejní položky nastavena samostatná cena pro prodej na splátky (checkbox Povolit splátkové ceny).

Do pole zadávejte vždy celkovou cenu. Uvedená cena se automaticky rozdělí podle počtu splátek.

Samostatnou cenu pro splátkový prodej využijete tehdy, když chcete celkovou cenu při prodeji na splátky oproti standardní ceně navýšit. Pokud má být celková cena při prodeji na splátky stejná jako při jednorázové platbě, splátkové ceny nemusíte používat - v takovém případě se na příslušný počet splátek rozdělí standardní cena v nastavení prodejní položky (produktu).

Nastavení počtu splátek a aktivace splátkového prodeje

Splátkový prodej se aktivuje na úrovni prodejního formuláře, v jeho nastavení (nabídka Prodej - Prodejní formuláře - tlačítko Upravit u příslušného prodejního formuláře).

Na záložce Platba, doprava a fakturace v nastavení prodejního formuláře aktivujete prodej na splátky zaškrtnutím checkboxu Umožnit platbu na splátky a zadáním počtu splátek do pole POČET SPLÁTEK.

Prodejní proces při prodeji na splátky

Prodej na splátky mírně modifikuje standardní prodejní proces.

  • V objednávkovém formuláři se zobrazuje sekce Varianta platby, kde si zákazník může vybrat mezi jednorázovou platbou a platbou na splátky.

  • U prodejních položek v objednávkovém formuláři se při prodeji na splátky zobrazuje cena rozdělená na příslušný počet splátek.

  • Po odeslání objednávky se vystaví a v samostatných e-mailech zákazníkovi zašlou všechny splátkové faktury. Faktura na první splátku má standardní splatnost, další faktury mají splatnost posunutou o nastavenou periodu splátek.

Všechny splátkové faktury se vystavují okamžitě po odeslání objednávky. První faktura se klientovi zasílá ihned, další splátkové faktury zhruba po 10 minutách.

Při souběžném použití splátek a upsell prodeje se upsell produkt započítá jednorázově v plné výši do 1. splátky. Následující splátkové doklady už s upsell produktem nepočítají.

Všechny splátkové faktury se vystavují okamžitě po odeslání objednávky. První faktura se klientovi zasílá ihned, další splátkové faktury zhruba po 10 minutách.

Chcete-li fakturu s druhou a další splátkou zaslat zákazníkovi v e-mailu s jiným textem, použijte k tomu šablonu typu E-mail k vystavenému dokladu pro 2. a další splátku (příklad vhodného nastavení je na obrázku níže). Více o e-mailových šablonách se dozvíte v článku Šablony zpráv.