Miniupsell (Order Bump)

Miniupsell (ve světě obvykle nazývaný Order Bump) je prodejní technika, kdy dáváte zákazníkovi možnost jedním kliknutím přidat do objednávky související produkt, který objednávku vhodným způsobem rozšiřuje nebo doplňuje. Tím se miniupsell v principu nijak neliší od upsellu.

Co oba nástroje ale odlišuje, je okamžik, kdy k přidání dalšího produktu do objednávky dochází. Zatímco u upsellu se to děje až po odeslání objednávky, s miniupsellem se zákazník setká přímo v prodejním formuláři, ještě před odesláním objednávky.

Další charakteristickou vlastností miniupsellu je oddělení od ostatních produktů v prodejním formuláři, možnost přizpůsobení vzhledu a doplnění textu, který produkt blíže popisuje a vysvětluje výhodnost jeho zakoupení.

Pozor: přidání produktu pomocí miniupsellu zároveň přidá produkt i do šablon pravidelných faktur. Doplněný produkt tak bude součástí i budoucích faktur vystavených zákazníkovi.

Vložení miniupsellu do prodejního formuláře

Miniupsell aktivujete v nastavení prodejního formuláře na záložce Položky a ceny v sekci MINIUPSELL zaškrtnutím volby Nabízet miniupsell.

Následně vyberte produkt, který má sloužit jako miniupsell. Produkt můžete buď vybrat z existujících prodejních položek, nebo jej vytvořit.

Do pole TEXT MINIUPSELLU vyplňte text, který se bude zobrazovat u checkboxu pro přidání miniupsellu do objednávky.

Pole DOPLŇUJÍCÍ TEXT slouží k zadání volitelného popisku miniupsellu. Zde je vhodné uvést popis produktu a argumenty, které by měly zákazníka přesvědčit k jeho zakoupení.

V polích TEXT MINIUPSELLU a DOPLŇUJÍCÍ TEXT je možné použít zástupné symboly pro zobrazení názvu produktu a ceny: {itemName} a {price}.

Nastavení vzhledu miniupsellu

Podobně jako jiné části prodejního formuláře, lze i vzhled miniupsellu upravit, a to pomocí voleb na záložce Vzhled v sekci VZHLED FORMULÁŘE.

Mioweb verze 2.0 nepodporuje korektní zobrazení miniupsellu. Toto omezení však lze účinně obejít tím, že prodejní formulář vložíte do stránky jako element HTML.

Našli jste odpověď? Děkujeme za zpětnou vazbu. Vaši zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím později.

Potřebujete pomoc? Kontaktujte nás Kontaktujte nás