Upsell

Upsell je účinná strategie zvýšení prodeje, kdy v okamžiku nákupu nabídnete svému zákazníkovi další produkt, který vhodně doplňuje hlavní nabídku.

V tomto článku si popíšeme jak upsell zapojit do prodejního procesu ve FAPI.

Upsell z pohledu zákazníka

Standardní proces zpracování objednávky ve FAPI se dá zjednodušeně popsat jako sled následujících kroků:

  1. vyplnění objednávkového formuláře a jeho odeslání
  2. vystavení a odeslání faktury
  3. zobrazení platební brány a provedení platby

Funkce upsellu zařadí do výše uvedeného procesu za odeslání objednávkového formuláře zobrazení tzv. upsellové stránky, na které je zobrazeno tlačítko (popř. více tlačítek) pro přidání upsellové prodejní položky do objednávky a tlačítko pro odmítnutí upsellové nabídky. Teprve po stisku jednoho z těchto tlačítek je vystavena faktura a zákazník je přesměrován na platební bránu, popř. děkovací stránku (při off-line platbě).

Prodejní proces s upsellem tedy vypadá následovně:

  1. vyplnění objednávkového formuláře a jeho odeslání
  2. zobrazení upsellové stránky
  3. přidání upsellového produktu do objednávky, nebo odmítnutí nabídky
  4. vystavení a odeslání faktury
  5. zobrazení platební brány a provedení platby

Upsellová stránka s tlačítky pro přidání upsellové položky (žluté tlačítko) a odmítnutí nabídky (šedé tlačítko) může vypadat například jako na tomto obrázku.

Nastavení upsellu ve FAPI

1. Vytvoření upsellové stránky

Na svém webu vytvořte upsellovou stránku. Upsellová stránka by měla obsahovat prodejní argumenty (text, obrázky, video apod.) a výzvu vedoucí zákazníka k objednání upsellu. Nezbytnou součástí upsellové stránky jsou tlačítka pro přidání upsellových položek do faktury a odmítnutí nabídky. Cílové odkazy tlačítek získáte později na náhledové stránce prodejního formuláře po jeho uložení.

2. Vytvoření upsellové prodejní položky

Upsellovou položku vytvoříte ve FAPI stejně jako jakoukoli jinou prodejní položku. Pokud si chcete celý postup zjednodušit, můžete upsellovou položku vytvořit přímo v nastavení prodejního formuláře.

3. Nastavení prodejního formuláře pro upsell

Na záložce Položky a ceny v nastavení prodejního formuláře zaškrtněte volbu Nabízet upselly a přidejte (popř. vytvořte) upsellovou prodejní položku.

Do pole URL ADRESA UPSELLOVÉ STRÁNKY zadejte URL adresu upsellové stránky, na kterou bude zákazník přesměrován po odeslání objednávky.

V prodejním formuláři můžete nastavit libovolné množství upsellových položek. Myslete však na to, že zákazník může na upsellové stránce vybrat pouze jednu z nich.

Po uložení prodejního formuláře s vybranými upsellovými položkami se zobrazí náhledová stránka, kde najdete cílové odkazy tlačítek upsellové stránky.

4. Nastavení tlačítek upsellové stránky

Odkazy zobrazené na náhledové stránce prodejního formuláře přiřaďte tlačítkům na upsellové stránce.

Protože odkazy pro přidání a odmítnutí upsellu jsou pro každý prodejní formulář unikátní, nelze jednu upsellovou stránku použít pro více prodejních formulářů.

Vřele doporučujeme před spuštěním ostrého provozu celý prodejní proces s využitím upsellu otestovat.