Doplňkové prodejní položky

Doplňkové prodejní položky představují vybrané prodejní položky zobrazené v samostatné části prodejního formuláře, přičemž vlastnosti této skupiny položek je možné nastavit odlišně od hlavní skupiny položek.

Typické využití doplňkových prodejních položek je např. při prodeji služeb typu doprava, poštovné, balné apod. nebo také jakéhokoli volitelného příslušenství souvisejícího s hlavní nabídkou.

Do prodejního formuláře je možné vložit více skupin položek. Pro zachování přehlednosti nicméně doporučujeme skupiny položek používat střídmě a jen v odůvodněných případech.

Nastavení doplňkových prodejních položek

Funkci doplňkových prodejních položek najdete v kroku na záložce Položky a ceny v nastavení prodejního formuláře.

Skupinu doplňkových prodejních položek vytvoříte pomocí tlačítka Přidat skupinu položek. Tlačítkem Smazat skupinu položek již vytvořenou skupinu odstraníte.

U skupiny položek je třeba vyplnit její název (pole NADPIS SKUPINY POLOŽEK), kterým je posléze v prodejním formuláři pojmenována sekce s doplňkovými prodejními položkami.

Parametr Povinná sekce znamená, že alespoň jedna z prodejních položek v dané skupině musí být v objednávkovém formuláři vybrána. V opačném případě nebude možné objednávku odeslat.

Pomocí volby Umožnit výběr více položek přepnete skupinu položek do režimu, kdy je možné v objednávce současně vybrat více položek. Ve výchozím stavu lze vybrat pouze jednu prodejní položku ze skupiny.

Je-li parametr Umožnit výběr více položek aktivní, dají se jednotlivé položky ve skupině navíc označit jako povinné (volba Povinná položka). Takto označená položka je v objednávkovém formuláři vždy vybrána a zákazník ji nemůže z objednávky vyjmout.

Doplňkové prodejní položky v prodejním formuláři

V prodejním (objednávkovém) formuláři na webové stránce se doplňkové prodejní položky zobrazují v samostatné sekci.

Našli jste odpověď? Děkujeme za zpětnou vazbu. Vaši zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím později.

Potřebujete pomoc? Kontaktujte nás Kontaktujte nás