Založení a integrace platební brány GoPay

Platební brána je internetové rozhraní pro zpracování on-line plateb. Umožňuje vašim zákazníkům zaplatit za objednané produkty a služby okamžitě. Kromě zvýšení komfortu pro zákazníka se to pozitivně projevuje také na množství dokončených nákupů.

Následující článek pojednává o integraci platební brány GoPay do FAPI.

Platební brána není součástí FAPI. Pokud nechcete poskytovat svým zákazníkům možnost platit on-line, nemusíte ji do FAPI integrovat. Poplatek za používání platební brány je hrazen přímo jejímu provozovateli (společnosti GoPay s.r.o.), a není tedy součástí ceny za licenci FAPI.
Ceník platební brány GoPay

Co je potřeba udělat, než vám zaplatí kartou první klient?

  1. založit si účet GoPay,
  2. vyměnit si se společností GoPay nezbytné dokumenty,
  3. vytvořit ve FAPI testovací propojení s platební bránou GoPay,
  4. projít testovacím provozem,
  5. přejít na ostrý provoz.

Všechny tyto kroky si blíže popíšeme v následujících kapitolách.

1. Založení účtu GoPay

Účet GoPay si zřídíte na stránkách společnosti GoPay - použijte tento přímý odkaz na založení platební brány.

Společnost GoPay vám obratem zašle e-mailem několik formulářů.

2. Dokumenty k účtu GoPay

Jako první vyplňte Registrační formulář a zašlete jej e-mailem zpět na GoPay. Poté obdržíte z GoPay Integrační soupis s přístupy k testovacímu prostředí GoPay. Současně budete vyzváni k zaslání všech dokumentů potřebných k podepsání smlouvy poštou.

3. Vytvoření testovacího propojení s platební bránou GoPay

Jakmile z GoPay obdržíte Integrační soupis a přístupové údaje k testovací platební bráně, můžete nastavit a otestovat celý on-line prodejní proces, včetně fiktivního zaplacení kartou a bankovním převodem.
V nastavení prodejního formuláře, v němž chcete platební bránu využívat, stiskněte na záložce Platby a fakturace tlačítko Vytvořit nové propojení s GoPay. (Pokud žádný prodejní formulář ve FAPI nemáte, vytvořte jej podle návodu Prodejní formulář.)

V následně otevřeném okně vyplňte požadované přístupové údaje (naleznete je v Integračním soupisu zaslaném od společnosti GoPay) a nastavte režim brány (pro potřeby testování vyberte testovací režim). Poté stiskněte tlačítko Uložit nastavení.

Provedené změny v prodejním formuláři uložte (tlačítko Uložit formulář).

4. Testovací provoz

Před přechodem na ostrou verzi platební brány je třeba provést sadu testovacích kroků pro ověření korektní komunikace s platební bránou GoPay. Projděte je podle postupu popsaného v manuálu Testování platební brány GoPay, který zohledňuje specifika propojení FAPI a GoPay.

5. Přechod na ostrý provoz

Po otestování všech kroků testovacího scénáře informujte technickou podporu GoPay na e-mailové adrese integrace@gopay.cz o ukončení testování a zašlete jí "URL adresu skriptu, který přijímá a zpracovává HTTP notifikace o změnách stavu plateb". Je to tato adresa: https://form.fapi.cz/gopay-callback

Podpora GoPay poté ověří správnost provedené integrace. Jsou-li splněny všechny náležitosti, obdržíte od GoPay přístupové údaje pro přechod na produkční verzi platební brány. Použijte je k založení nového propojení s platební bránou GoPay.

To provedete stejným způsobem, jakým jste zakládali propojení pro testovací účely (tlačítko Vytvořit nové propojení s GoPay na záložce Platby a fakturace v nastavení prodejního formuláře). U propojení tentokrát vyplňte „ostré“ (produkční) přístupové údaje, které jste obdrželi od GoPay, a nastavte režim na produkční režim. Vše uložte stiskem tlačítka Uložit nastavení.

Tím je váš prodejní formulář propojen s ostrou platební bránou GoPay a vaši zákazníci vám mohou začít platit on-line.

Propojení s platební bránou můžete vytvářet, upravovat a mazat také v nabídce Nastavení - Propojení aplikací. Pokud máte ve svém účtu FAPI vytvořeno více propojení, v prodejním formuláři mezi nimi můžete přepínat. Testovací propojení s platební bránou doporučujeme v účtu ponechat pro potřeby případného testování v budoucnosti.

Jestliže chcete platební bránu využívat na více webových doménách, je nutné si vyžádat od společnosti GoPay samostatné přístupové údaje pro každou provozovanou doménu.