Automatizace prodejního procesu

Největším přínosem FAPI pro uživatele je automatizace rutinních činností spojených s online prodejem. Co je tím ale myšleno konkrétně?

S prodejem online je spojeno několik činností, které FAPI dokáže plnohodnotně provádět za vás. Jsou to zejména:

  • přijetí objednávky - Ve FAPI zákazník zadává všechny nezbytné údaje k vytvoření objednávky a vystavení faktury sám do prodejního formuláře umístěného na webové stránce. Objednávka tak vzniká bez nutnosti jakéhokoli zásahu z vaší strany.
  • vystavení prodejního dokladu - Po přijetí objednávky FAPI automaticky vystaví prodejní doklad obsahující údaje vyplněné zákazníkem v objednávkovém formuláři, a to na základě nastavení FAPI, resp. prodejního formuláře. Faktury je možné vystavovat automaticky i v pravidelných intervalech.
  • zpracování platby a její párování s fakturou - FAPI dokáže automaticky zpracovat informaci o platbě provedené prostřednictvím platební brány nebo běžným bankovním převodem. Na základě této informace označí objednávku (fakturu) jako zaplacenou. Tím se mohou spustit další akce nastavené v prodejním procesu.
  • komunikace se zákazníkem - FAPI zákazníkovi automaticky zasílá všechny vystavené doklady a současně jej informuje o změnách stavu objednávky, např. o jejím zaplacení. Patří sem i kontrola splatnosti faktur a zasílání upomínek, pokud není faktura uhrazena v řádném termínu.
  • automaticky spouštěné akce - Akce nastavené v prodejním formuláři jsou jedním z nejmocnějších nástrojů automatizace ve FAPI. Funkce umožňuje navázat na konkrétní události spojené se zpracováním objednávky spuštění dalších procesů. Příkladem takové akce může být třeba zaslání elektronického produktu po zaplacení objednávky.

Jak výše uvedené funkční oblasti ve FAPI nastavit se dozvíte v článku Nastavení pro automatizovaný online prodej.

Našli jste odpověď? Děkujeme za zpětnou vazbu. Vaši zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím později.

Potřebujete pomoc? Kontaktujte nás Kontaktujte nás