Prodejní položky

Produkty, které prostřednictvím FAPI prodáváte, nazýváme prodejní položky. Jsou to samostatné objekty, které se vkládají do prodejních formulářů. Pro automatizovaný prodej on-line je třeba všechny vlastnosti prodejní položky předem nastavit.
S prodejními položkami je možné pracovat na dvou místech:
  • v nabídce Prodej - Položky
  • v nastavení prodejního formuláře

Správa prodejních položek v nabídce Položky

Nabídka Prodej - Položky poskytuje přehled všech prodejních položek a nástroje pro jejich správu. Můžete zde prodejní položky vytvářet, upravovat, duplikovat či mazat, a to pomocí příslušných tlačítek.

Při vytváření, úpravě či duplikaci prodejní položky se otevře detail položky, kde jsou uvedeny všechny její vlastnosti. Význam jednotlivých polí vysvětlují nápovědné otazníčky.

Zobrazená pole a jejich popisky se mohou lišit v závislosti na nastavení parametrů fakturace v účtu FAPI.

Prodejní položky v prodejním formuláři

Vytvořenou prodejní položku vložíte do prodejního formuláře v jeho nastavení (tlačítko Upravit u příslušného formuláře v nabídce Prodej - Prodejní formuláře), a to na záložce Položky a ceny.

Zde je možné vkládat již vytvořené prodejní položky do prodejního formuláře (výběrem ze seznamu, popř. pomocí tlačítka Přidat další položku), upravovat stávající prodejní položky (tlačítko Upravit), vytvářet nové prodejní položky (tlačítko Vytvořit) a odebírat prodejní položky z prodejního formuláře (tlačítko Smazat).

Vzhledem k tomu, že prodejní položka je samostatný objekt, jakákoliv změna prodejní položky se projeví ve všech prodejních formulářích, kde je tato prodejní položka použitá.