Prodejní položky

Produkty, které prostřednictvím FAPI prodáváte, nazýváme prodejní položky. Jsou to samostatné objekty, které se vkládají do prodejních formulářů. Pro automatizovaný prodej on-line je třeba všechny vlastnosti prodejní položky předem nastavit.
S prodejními položkami je možné pracovat na dvou místech:
  • v přehledu prodejních položek (nabídka Prodej - Položky),
  • v nastavení prodejního formuláře.

Nastavení prodejních položek

Nabídka Prodej - Položky poskytuje přehled všech prodejních položek a nástroje pro jejich správu. Můžete zde prodejní položky vytvářet, upravovat, duplikovat či mazat, a to pomocí příslušných tlačítek.

Při vytváření, úpravě či duplikaci prodejní položky se otevře detail položky, kde jsou uvedeny všechny její vlastnosti. Význam jednotlivých polí vysvětlují nápovědné otazníčky.

Zobrazená pole a jejich popisky se mohou lišit v závislosti na nastavení parametrů fakturace v účtu FAPI.

Prodejní položky v prodejním formuláři

Vytvořenou prodejní položku vložíte do prodejního formuláře v jeho nastavení (tlačítko Upravit u příslušného formuláře v nabídce Prodej - Prodejní formuláře), a to na záložce Položky a ceny.

Zde je možné vkládat již vytvořené prodejní položky do prodejního formuláře (výběrem ze seznamu, popř. pomocí tlačítka Přidat další položku) a odebírat prodejní položky z prodejního formuláře (tlačítko Smazat).

Lze ale také přímo upravovat stávající prodejní položky (tlačítko Upravit) a vytvářet nové prodejní položky (tlačítko Vytvořit).

Vzhledem k tomu, že prodejní položka je samostatný objekt, jakákoliv změna prodejní položky se projeví ve všech prodejních formulářích, kde je tato prodejní položka použita.