Propojení aplikací pomocí služby Integromat / Make

Potřebujete přenášet data z FAPI do jiného systému? Nebo naopak na základě události v jiné aplikaci vytvářet nebo modifikovat data ve FAPI?

Přímá komunikace mezi různými počítačovými systémy je možná pomocí API rozhraní. Jeho využití vyžaduje technické znalosti a nutnost programování.

Dostupnější alternativou jsou speciální nástroje, které umí různé systémy propojit ve vizuálním rozhraní bez potřeby programování. Jedním z těchto nástrojů je český Integromat, který dokáže propojit a přenášet data mezi stovkami aplikací a služeb.

Základní seznámení s Integromatem a ukázku hlavních funkcí přináší následující video (v angličtině).

Jak začít?

Abyste mohli Integromat začít používat, je nejprve potřeba se zaregistrovat a založit si účet.

Pro propojení aplikací a přenos dat mezi nimi můžete v Integromatu využít buď předpřipravené šablony, nebo si pro konkrétní potřebu vytvořit svůj vlastní scénář.

Scénář je vámi nadefinovaná akce, která se bude automaticky provádět v nastaveném intervalu nebo na základě zvolené události.

Vyčerpávající informace o používání Integromatu poskytuje jeho nápověda (v angličtině).

Propojení Integromatu s FAPI

V rámci scénáře se vytváří tzv. spojení, což je vazba mezi účtem Integromatu a externí službou (v tomto případě FAPI).
Pro vytvoření spojení mezi Integromatem a vaším účtem FAPI je potřeba zadat přístupové údaje do FAPI.

Do pole Username zadejte své přihlašovací jméno do FAPI. Do pole Password vyplňte API klíč, který si pro účely tohoto propojení vygenerujete ve svém účtu FAPI pomocí tlačítka Nový API klíč v nabídce Můj účet - API klíče.

Jaké akce v Integromatu FAPI podporuje?

Momentálně je přes Integromat možné:

  • sledovat tzv. notifikace, tedy spuštění akcí ve FAPI (např. vytvoření nové objednávky),
  • získávat data z vystavených faktur,
  • aktualizovat údaje o prodejní položce.

Tyto akce se v Integromatu nazývají moduly. Podrobněji o nich pojednávají následující kapitoly.

Potřebujete data zpracovávat ještě jiným způsobem? Máte námět na rozšíření funkcí? Napište nám na podpora@fapi.cz.

Modul Sledovat notifikace

Modul Sledovat notifikace funguje v prostředí Integromatu jako spouštěč akce vyvolané událostí ve FAPI.

Po vložení modulu Sledovat notifikace do scénáře je vyžadováno vyplnění tzv. webhooku, což je objekt, který "zachytává" události ve FAPI. Pomocí tlačítek Přidat a následně Uložit vygenerujete webhook, který si můžete libovolně pojmenovat. Jeho adresu zkopírujete do schránky pomocí tlačítka Zkopírovat do schránky.

Ve FAPI vložte zkopírovaný webhook do pole URL adresa programového skriptu u akce, která má vyvolat spuštění scénáře v Integromatu (např. vystavení objednávky).

Je-li modul Sledovat notifikace aktivní a ve FAPI dojde ke spuštění akce, v níž je vložen webhook tohoto modulu, získá integromat z FAPI údaj ID faktury, který lze použít v libovolné další akci scénáře vytvořeného v Integromatu.

Modul Získat data faktury

K načtení dat z objednávky ve FAPI slouží modul Získat data faktury. K tomu potřebuje Integromat znát ID faktury, z níž má data načíst.

Pokud jste v předchozím kroku scénáře použili modul Sledovat notifikace, nabídne se vám vyplnění ID faktury z tohoto modulu.

Data načtená z faktury FAPI můžete použít v dalším kroku scénáře v Integromatu, např. pro zápis údajů z objednávky do nového řádku Google tabulky.

Modul Aktualizovat prodejní položku

Tento modul využijete, pokud potřebujete automaticky opakovaně upravit vlastnosti produktu prodávaného prostřednictvím FAPI. V praxi jej lze využít např. pro automatické přejmenování produktu, změnu jeho popisku nebo k nastavení dostupného množství zboží při jeho naskladnění.

Modul Aktualizovat data faktury

K úpravě dat na fakturách ve FAPI můžete použít modul Aktualizovat data faktury. Aby modul fungoval, musí mít ID faktury, se kterou má pracovat. 

Tento modul je většinou spárovaný s modulem Sledovat notifikace, ze kterého získáte ID faktury.

Modul Získat data šablony pravidelných faktur

Pomocí tohoto modulu můžete získat informace o pravidelné fakturaci. Modul vrací hodnoty jako například: perioda vystavování, konec vystavování faktur, den v měsíci pro vystavování faktur, splatnost, aj.


Jak získat data jednotlivých produktů z faktury

  1. Je potřeba si do modulu FAPI (Získat data faktury) vložit ID/číslo faktury, z které potřebujeme získat data.

  1. Jako druhý modul, potřebujeme vložit, Řízení toku dat (Iterátor), do kterého vložíme pole, ze kterého potřebujeme získat data. Tímto rozdělením získáme jednotlivé prvky pole.

  1. V posledním kroku si vložíme modul dokumentu, kam chceme námi vybrané data uložit.

  1. Výstup takto zvoleného scénáře vypadá následovně.

Našli jste odpověď? Děkujeme za zpětnou vazbu. Vaši zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím později.