Upozornění

Při automatizovaném zpracování objednávek mohou - přes veškerou snahu - nastat situace, které automat sám o sobě nevyřeší a které vyžadují ruční zásah uživatele.

Upozornění mají za úkol vás o všech takových nestandardních stavech v aplikaci včas informovat, podobně jako výstražné kontrolky na přístrojové desce auta.

Upozornění se zobrazují v záhlaví aplikace pod ikonou zvonku. Číslo u ikony udává počet dosud nepřečtených upozornění.

Na jaké situace FAPI upozorňuje?

Systém upozornění momentálně monitoruje a hlásí tyto nestandardní stavy:

 • nespárovaná platba,
 • duplicitní platba,
 • chyba při automatickém stržení z karty (u opakovaných plateb),
 • chyba URL notifikace (u skriptů spouštěných z prodejního formuláře),
 • vypršení časového limitu URL notifikace (u skriptů spouštěných z prodejního formuláře),
 • nepřidání kontaktu do externí aplikace,
 • neodebrání kontaktu z externí aplikace,
 • neodeslání SMS zprávy,
 • chybějící/nefunkční propojení s externí aplikací,
 • chybějící/nefunkční propojení se SMS bránou,
 • chyba při zápisu do EET,
 • docházející číselná řada (posledních 10 a 5 % kapacity číselné řady a její vyčerpání).

Typy upozornění

Upozornění se dělí do dvou kategorií podle úrovně závažnosti:

 • výstraha - méně závažná situace, kterou lze snadno vyřešit ručním zásahem (zobrazuje se s oranžovým pruhem),
 • chyba - nekorektní stav systému nebo zpracování objednávky (zobrazuje se s červeným pruhem).

Řešení nestandardních a chybových stavů

Text upozornění obsahuje číslo objektu, ke kterému se upozornění vztahuje. Kliknutím na upozornění dojde k přesměrování na místo v aplikaci, kde je možné zjistit více informací, popř. vzniklý stav vyřešit.

Například upozornění na nespárovanou platbu (z důvodu chybějícího nebo chybného variabilního symbolu) přesměruje na detail platby, kde je možné platbu ručně spárovat s příslušnou fakturou.

Po prokliknutí se upozornění označí jako přečtené. Přečtená upozornění se zobrazují bez barevného pruhu a se světlejší barvou pozadí.