Odložené vystavení vyúčtovací faktury

Za normálních okolností FAPI vystavuje "vyúčtovací fakturu" (daňový doklad) ihned po přijetí platby. V určitých situacích může však vzniknout potřeba vystavit vyúčtovací fakturu k prodávané službě až v době jejího dodání, přestože platbu přijímáte s předstihem. Typicky k tomu dochází u živých akcí, jako jsou semináře a školení.

Tento případ ve FAPI řeší funkce časového odkladu vystavení vyúčtovací faktury, jejíž praktické použití si popíšeme v následujícím textu.

Předpoklady pro použití funkce

Odložené vystavení vyúčtovací faktury je možné použít pouze tehdy, je-li aktivní vystavování zálohových faktur a dokladů o přijetí platby, tj. jsou-li zaškrtnuty následující parametry:

  1. Vystavovat doklady o přijetí platby v nabídce Nastavení - Nastavení fakturace

  2. Vystavovat zálohové faktury v nastavení prodejního formuláře, u kterého chcete odložené vystavení vyúčtovacích faktur použít.

Nastavení v prodejním formuláři

Den, ke kterému chcete automaticky vystavit vyúčtovací fakturu u všech objednávek z daného prodejního formuláře, zadáte v nastavení tohoto prodejního formuláře, a to v poli Datum vystavení daňového dokladu po aktivaci parametru Odložit vystavení daňového dokladu v nastavení (záložka Platby a fakturace).

Při vypnutí funkce před dosažením zadaného data dojde k okamžitému vystavení všech vyúčtovacích faktur, jejichž vystavení bylo odloženo.

Vystavování dokladů po aktivaci funkce

Po aktivaci funkce odloženého vystavení vyúčtovací faktury (daňového dokladu) se doklady vystavují následujícím způsobem:

  • Po přijetí objednávky se vystaví zálohová faktura.
  • Ihned po úhradě zálohové faktury se vystaví doklad o přijetí platby.
  • Vyúčtovací faktura (daňový doklad) se vystaví automaticky k datu, které je nastaveno v prodejním formuláři (pole Datum vystavení daňového dokladu). Informace o datu vystavení vyúčtovací faktury je uvedeno i na stránce s detailem dokladu o přijetí platby.

  • Alternativně lze vyúčtovací fakturu vystavit ještě před datem zadaným v nastavení prodejního formuláře, a to pomocí tlačítka Vystavit fakturu ihned na detailu dokladu o přijetí platby.

Při odloženém vystavení vyúčtovací faktury přiznává plátce DPH daň z přijaté platby dokladem o přijetí platby, který se vystavuje ihned po úhradě zálohové faktury. Na vyúčtovací faktuře je proto DPH vyčíslena v nulové výši.

Našli jste odpověď? Děkujeme za zpětnou vazbu. Vaši zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím později.

Potřebujete pomoc? Kontaktujte nás Kontaktujte nás