Import plateb z banky

Sotva můžeme tvrdit, že je prodejní proces automatický, dokud prodejní systém neumí sám párovat přijaté platby s fakturami. Jak se zbavit rutinní práce, jako je kontrola plateb na účtu, jejich párování s fakturami a ruční potvrzení zaplacení, si popíšeme v tomto článku.

Import plateb z banky se týká pouze plateb, které přijímáte přímo na svůj bankovní účet pomocí klasického bankovního převodu. Nemá nic společného s on-line platbami realizovanými prostřednictvím platební brány.

Jak se informace o platbách dostanou do FAPI?

Funkce Import plateb propojí váš bankovní účet s FAPI. Aplikace v pravidelných intervalech (cca každé 2 hodiny) stahuje z bankovního účtu údaje o příchozích platbách a ukládá je do FAPI. Informace o platbách můžete do FAPI stahovat z libovolného počtu bankovních účtů.
Pokud jde o způsob importu plateb, na výběr máte ze tří možností:
 • FAPI e-mailová schránka - informace o došlých platbách jsou vaší bankou zasílány do e-mailové schránky FAPI, odkud si je FAPI stahuje. Pokud nemá banka API, pak doporučujeme použít tento způsob.
 • Vlastní e-mailová schránka - informace o došlých platbách jsou zasílány do vámi zvolené e-mailové schránky, odkud si je FAPI stahuje. Tuto metodu ponecháváme ve FAPI jen z historických důvodů, je nejméně spolehlivá ze všech uvedených.
 • API - informace o došlých platbách získává FAPI přímo skrze API (Application Programming Interface) rozhraní. Pro přístup je potřeba zadat speciálně vygenerovaný token (šifrovací klíč). Metoda je nejjednodušší a nespolehlivější, bohužel ji momentálně podporuje pouze Fio banka.

Doporučujeme pro účely přijímání plateb ve FAPI používat samostatný bankovní účet. V opačném případě se do FAPI budou z bankovního účtu stahovat i platby, které s FAPI nesouvisí.

Z jakých bank lze platby stahovat?

FAPI aktuálně podporuje import plateb z následujících bank:

 • Fio banka (CZ, SK)
 • Komerční banka (CZ)
 • Raiffeisenbank (CZ)
 • MONETA Money Bank (CZ)
 • UniCredit Bank (CZ)
 • ČSOB (CZ, SK)
 • Air Bank (CZ)
 • Tatra banka (SK)
 • VÚB banka (SK)
 • Sberbank (CZ)

Nabídku bank, ze kterých FAPI dokáže importovat platby, rozšiřujeme postupně. Pokud vaše banka chybí, napište nám a my ji do FAPI přidáme. Bohužel ne všechny banky komunikují ve formátu, který FAPI vyžaduje, a propojení pak není možné. Z bank na českém trhu je to případ třeba České spořitelny, mBank a Equa bank.

Jak se párují platby?

Platby stažené do FAPI jsou automaticky párovány s vystavenými fakturami, a to na základě shody variabilního symbolu a částky. Po spárování s platbou je faktura automaticky označena jako zaplacená.
Při párování nerozhoduje, na jaký z propojených bankovních účtů (je-li jich více) byla platba přijata.

Pokud není variabilní symbol zadán u platby standardním způsobem, pokusí se jej FAPI alternativně získat ze zprávy pro příjemce.

Nastavení importu plateb

Pro automatické stahování a párování přijatých plateb ve FAPI je potřeba provést následující nastavení:
 1. Nastavení získávání informací z bankovního účtu pro zvolený způsob importu (API, nebo e-mail)
 2. Nastavení importu plateb ve FAPI

Nastavení získávání informací z bankovního účtu

Informace o platbách došlých na účet se získávají u každé banky specifickým způsobem. Podrobné návody jak nastavit vše potřebné u jednotlivých bank naleznete pod níže uvedenými odkazy.
Import přes e-mail:

Nastavení importu plateb ve FAPI

Na záložce Nastavení - Platby a banky stiskněte tlačítko Nový import plateb.

Konkrétní nastavení importu plateb pro jednotlivé způsoby importu je popsáno v následujících kapitolách.
Z uvedených tří způsobů importu si vyberte takový, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a podporuje jej vaše banka.

FAPI e-mailová schránka

 1. Do pole BANKOVNÍ ÚČET zadejte číslo svého bankovního účtu, ze kterého chcete importovat platby.
 2. Vyberte ZPŮSOB IMPORTU: FAPI e-mailová schránka.
 3. Automaticky vygenerovanou unikátní e-mailovou adresu (pole FAPI E-MAILOVÁ ADRESA) zkopírujte z FAPI do internetového bankovnictví podle návodu pro svou banku (viz výše).
 4. Nastavení importu uložte stiskem tlačítka Uložit.

Vlastní e-mailová schránka

 1. Do pole BANKOVNÍ ÚČET zadejte číslo svého bankovního účtu, ze kterého chcete importovat platby.
 2. Vyberte ZPŮSOB IMPORTU: Vlastní e-mailová schránka.
 3. Do pole SERVER zadejte adresu poštovního serveru, na kterém je schránka vedena, například “mail.domena.cz”.
 4. Do pole UŽIVATELSKÉ JMÉNO vyplňte přihlašovací jméno k e-mailovému účtu, např. “importKB@gmail.com”.
 5. Do pole HESLO zadejte heslo, pod kterým se bude FAPI do e-mailového účtu přihlašovat.
 6. Nastavení importu uložte stiskem tlačítka Uložit.

Pro správnou funkčnost importu plateb je nutné zachovat notifikační e-maily z banky nepřečtené. Po jejich načtení do FAPI budou e-maily automaticky označeny jako přečtené.

API

Způsob importu pomocí API podporuje pouze Fio banka.

Import přes API rozhraní je spolehlivější a přitom jednodušší na nastavení než import přes e-mailovou schránku, proto jej doporučujeme přednostně využívat.

 1. Do pole BANKOVNÍ ÚČET zadejte číslo svého bankovního účtu, ze kterého chcete importovat platby.
 2. Vyberte ZPŮSOB IMPORTU: API (zobrazuje se pouze tehdy, je-li v poli BANKA vybrána Fio banka).
 3. Do pole API TOKEN zkopírujte token (šifrovací klíč) vygenerovaný v internetovém bankovnictví vašeho bankovního účtu.
 4. Nastavení importu uložte stiskem tlačítka Uložit.

Před ostrým provozem doporučujeme import plateb otestovat. Více informací najdete v návodu Testování importu plateb z banky a jejich párování.