Import plateb z banky

Sotva můžeme tvrdit, že je prodejní proces automatický, dokud prodejní systém neumí sám párovat přijaté platby s fakturami. Jak se zbavit rutinní práce, jako je kontrola plateb na účtu, jejich párování s fakturami a ruční potvrzení zaplacení, si popíšeme v tomto článku.

Import plateb z banky se týká pouze plateb, které přijímáte přímo na svůj bankovní účet pomocí klasického bankovního převodu. Nemá nic společného s platbami přijatými prostřednictvím platební brány.

Jak se informace o platbách dostanou do FAPI?

Funkce Import plateb propojí váš bankovní účet s FAPI. Aplikace v pravidelných intervalech (1x za hodinu) stahuje z bankovního účtu údaje o příchozích platbách a ukládá je do FAPI. Informace o platbách můžete do FAPI stahovat z libovolného počtu bankovních účtů.
Pokud jde o způsob importu plateb, na výběr máte ze dvou možností:
 • FAPI e-mailová schránka - informace o došlých platbách jsou vaší bankou zasílány do e-mailové schránky FAPI, odkud si je FAPI stahuje. Pokud nemá banka API, pak doporučujeme použít tento způsob.
 • API - informace o došlých platbách získává FAPI přímo skrze API (Application Programming Interface) rozhraní. Pro přístup je potřeba zadat speciálně vygenerovaný token (šifrovací klíč). Metoda je nejjednodušší a nespolehlivější, momentálně ji však podporujeme pouze u Fio banky.

Doporučujeme pro účely přijímání plateb ve FAPI používat samostatný bankovní účet. V opačném případě se při importu plateb budou z bankovního účtu do FAPI stahovat i údaje o platbách, které s FAPI nesouvisí.

Z jakých bank lze platby stahovat?

FAPI aktuálně podporuje import plateb z následujících bank:

 • Fio banka (CZ, SK)
 • Komerční banka (CZ)
 • Raiffeisenbank (CZ)
 • MONETA Money Bank (CZ)
 • UniCredit Bank (CZ)
 • ČSOB (CZ, SK)
 • Air Bank (CZ)
 • Tatra banka (SK)
 • VÚB banka (SK)
 • Sberbank (CZ)

Nabídku bank, ze kterých FAPI dokáže importovat platby, rozšiřujeme postupně. Pokud vaše banka chybí, napište nám a my ji do FAPI přidáme. Bohužel ne všechny banky komunikují ve formátu, který FAPI vyžaduje, a propojení pak není možné. Z bank na českém trhu je to případ třeba České spořitelny, mBank a Equa bank.

Jak se párují platby?

Platby stažené do FAPI jsou automaticky párovány s vystavenými fakturami, a to na základě shody variabilního symbolu a částky. Po spárování s platbou je faktura automaticky označena jako zaplacená.
Při párování nerozhoduje, na jaký z propojených bankovních účtů (je-li jich více) byla platba přijata.

Pokud není variabilní symbol zadán u platby standardním způsobem, pokusí se jej FAPI alternativně získat ze zprávy pro příjemce.

Nastavení importu plateb

Pro automatické stahování a párování přijatých plateb ve FAPI je potřeba provést následující nastavení:
 1. Nastavení získávání informací z bankovního účtu
 2. Nastavení importu plateb ve FAPI

Nastavení získávání informací z bankovního účtu

Informace o platbách došlých na účet se získávají u každé banky specifickým způsobem. Postup se liší také v závislosti na tom, jaký způsob importu zvolíte (API, nebo e-mail). Podrobné návody k nastavení u jednotlivých bank, naleznete pod níže uvedenými odkazy.
Import přes e-mail:

Nastavení importu plateb ve FAPI

Na záložce Nastavení - Platby a banky stiskněte tlačítko Nový import plateb.

Podporuje-li vaše banka více způsobů importu, vyberte si takový, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Přednostně doporučujeme využívat propojení přes API rozhraní.

FAPI e-mailová schránka

 1. Do pole BANKOVNÍ ÚČET zadejte číslo svého bankovního účtu, ze kterého chcete importovat platby.
 2. Vyberte ZPŮSOB IMPORTU: FAPI e-mailová schránka.
 3. Automaticky vygenerovanou unikátní e-mailovou adresu (pole FAPI E-MAILOVÁ ADRESA) zkopírujte z FAPI do internetového bankovnictví podle návodu pro svou banku (viz výše).
 4. Nastavení importu uložte stiskem tlačítka Uložit.

API

Způsob importu pomocí API podporuje pouze Fio banka.

Import přes API rozhraní je spolehlivější a přitom jednodušší na nastavení než import přes e-mailovou schránku, proto jej doporučujeme přednostně využívat.

 1. Do pole BANKOVNÍ ÚČET zadejte číslo svého bankovního účtu, ze kterého chcete importovat platby.
 2. Vyberte ZPŮSOB IMPORTU: API (zobrazuje se pouze tehdy, je-li v poli BANKA vybrána Fio banka).
 3. Do pole API TOKEN zkopírujte token (šifrovací klíč) vygenerovaný v internetovém bankovnictví vašeho bankovního účtu.
 4. Nastavení importu uložte stiskem tlačítka Uložit.

Před ostrým provozem doporučujeme import plateb otestovat. Více informací najdete v návodu Testování importu plateb z banky a jejich párování.