Jak prodávat vouchery

V této nápovědě si ukážeme jak prodávat vouchery skrze FAPI. Pokud nevíte jak s vouchery ve FAPI pracovat, tak mrkněte do nápovědy Vouchery.

Tady si ukážeme, jak nastavit celý prodejní proces. Jako ukázku budeme prodávat jako voucher FAPI tarif START na rok za 570,- Kč.
Rychlé shrnutí, tedy co budeme dělat a co k tomu potřebujeme. 

Prodáváme FAPI tarif START – kupující daruje voucher například svému blízkému (obdarovanému). Obdarovaný potom může tento voucher uplatit a využít nabídky. V našem případě bude obdarovaný moct voucher uplatnit přes voucher formulář na našich FAPI stránkách.

Kupujícímu potřebujeme srozumitelně sdělit, co všechno a jaké informace má obdarovanému předat. V našem případě to bude kód voucheru a URL adresa, kde bude moct obdarovaný voucher uplatnit a také datum, do kdy je voucher platný. 
 

Co budeme potřebovat:

  • produkt nastavený tak, abychom ho prodávali jako voucher,
  • nově nastavené sady emailových šablon zpráv,
  • v našem případě nový prodejní formulář s voucher produktem (ale voucher produkt můžete přidat i do stávajících formulářů),
  • samostatnou prodejní stránku,
  • vytvořit nový formulář pro uplatnění voucheru (tedy místo kde si jej obdarovaný aktivuje),
  • novou stránku pro uplatnění voucheru, kam vystavíme voucher formulář z předchozího bodu,
  • nastavit čerpání služby.

Začněme tedy s nastavením produktu ve FAPI.

Přihlásíme se do FAPI a přejdeme na stránku Prodej > Produkty > Vytvořit produkt. Nastavení našeho voucher produktu může vypadat nějak takto.

Vytvořili jsme tedy produkt, který budeme prodávat jako voucher. Zde je kriticky důležité nastavení – zaškrtněte políčko "prodávat jako voucher" a nastavte délku platnosti voucheru. V našem případě bude voucher platný jeden měsíc od nákupu.


Důležitá část procesu je i nastavení pod produktem, tedy "AKCE PO UPLATNĚNÍ VOUCHERU". Zde si přidáme novou akci po uplatnění voucheru – přidat kontakt do SmartEmailingu. Zde vybereme seznam "Prodej tarifu START jako voucher".  Dále také potřebujeme, aby se po uplatnění voucheru založil uživatel ve FAPI. Vytvořili jsme si vlastní script, který se nám zavolá po uplatnění voucheru a automaticky založí účet FAPI. Nastavení takové akce může vypadat obdobně jako na obrázku níže.

Produkt máme tedy nastavený. Můžeme kliknout na tlačítko uložit. 

V dalším kroku si vytvoříme emailové šablony, které pošleme kupujícímu s informacemi jak obdarovanému voucher předat a kde tento voucher může uplatnit. 

Přejdeme tedy do Prodej > Šablony zpráv > Nová sada šablon zpráv nebo můžeme zduplikovat nějakou z již vytvořených šablon zpráv a pouze upravit texty. Připravíme si tyto 3 šablony:

  • E-mail při vystavení objednávky
  • E-mail při zaplacení objednávky
  • E-mail k opravnému daňovému dokladu

V E-mail při vystavení objednávky a E-mail k opravnému daňovému dokladu předáme standardní informace.
V E-mail při zaplacení objednávky ale chceme kupujícímu sdělit kód voucheru, který má předat obdarovanému. Dále také zmínit platnost voucheru a předat podrobnosti o místu, kde voucher může obdarovaný uplatnit. 

V našem případě se bude voucher uplatňovat na webových stránkách. Do emailu vložíme URL odkaz, kde bude moct obdarovaný svůj voucher uplatnit.

TIP: Můžete také vytvořit designový voucher a odkaz na tento voucher zasílat v emailu. Kupující si potom tento voucher může stáhnout doplní informace pro obdarovaného a voucher mu může předat osobně. 

Ukázka designového voucheru, který jsme nahráli jako přílohu k emailu. Aby si jej mohl kupující vytisknout vepsat základní informace a voucherem někoho obdarovat. 

Ukázka emailové šablony.


Přejdeme tedy do Prodej > Prodejní formuláře > Nový prodejní formulář
Vytvoříme nový prodejní formulář. Nastavíme název, vložíme produkt, upravíme platební metody. Přiřadíme nové emailové šablony a prodejní formulář uložíme. Jak přesně a co vše se dá nastavit u prodjeního formuláře máem vysvětleno v náší nápovědě https://napoveda.fapi.cz/article/44-prodejni-formular. A výsledný prodejní formulář může vypadat třeba takto: 

Přejdeme k vytvoření prodejní stránky

Tento krok zde nebudem podrobě rozebírat. Jde čistě o vytvoření prodejní stránky, do které jen vložíte prodejní formulář. 

Teď již máme i stránku, kam můžeme směřovat naše klienty aby voucher zakoupili. 
Další krok, který je potřeba udělat, je vytvoření voucher formuláře. Ten se používá pro uplatnění voucheru přímo na vašich stránkách. V administraci FAPI tedy přejdeme na Prodej -> Voucher formuláře -> Vytvořit voucher formulář
Nastavení formuláře může vypadat takto.

Vyplníme výstižný název formuláře, abychom se orientovali v tom, k čemu vlastně formulář používáme. 
Můžeme zvolit jazyk, ve kterém se zobrazuje, vypníme GDPR a obchodní podmínky.

Následně si můžeme vybrat, zda chceme přesměrovat na děkovací stránku s dalšími instrukcemi, nebo zda nám stačí vypsání pouze jednoduché hlášky. V našem případě volíme vlastní děkovací stránku, proto vkládáme její URL adresu.

Výsledný voucher formulář vypadá takto:

Nyní máme vytvořený voucher formulář. Teď je potřeba vytvořit stánku, kam ho umístíme. Na tuto stránku musíme obdarovaného klienta dostat. Tento úkol je na kupujícím, který má obdarovamu sdělit, že má voucher uplatnit na této stránce, nebo pokud jste vytvořili designový voucher, který kupující budue tisknout, tak můžete URL adresu webu vložit přímo do voucheru (třeba i QR kódem).

Ve vašem editoru stránek vytvoříte novou stránku a do ní voucher formulář vložíte. 

Opět tento krok zrychlíme – tuto stránku je potřeba vytvořit ve vašem editoru stránek. A následně do něj vložit voucher formulář. Na této stránce je důležité obdarovanému sdělit, na jakou službu tento voucher může použít. Také ho seznámit s tím, co se bude dít po uplatnění voucheru.

Na stránku chceme vložit informace na koho se má obrátit, pokud bude mít s uplatněním voucheru nějaké problémy. A přidáváme podstatné informace k našemu produkut. Stránka může vypadat nějak takto:


Takže máme i stránku, kde klient uplatní voucher. Teď ta nejdůležitejší část z toho je sdělit klientovi, který voucher uplatnil, všechny zásadní informace kde službu čerpat, na koho se obrátit pokud bude mít problémy a další informace. 
Tyto informace vložte buďto jako hlášku po uplatnění voucheru, nebo na samostatnou stránku, na kterou je obdarovaný přesměrovaný po uplatnění voucheru.