Kurzy měn

Fakturujete-li ve FAPI v cizí měně, je třeba nastavit měnový kurz. Tento kurz se používá především k přepočtu rekapitulace DPH u faktur vystavených v cizí měně (pouze u plátců DPH).

Měnový kurz neovlivňuje cenu prodejních položek v EUR. Ta je vždy určena hodnotou v poli Cena za položku v EUR v nastavení prodejní položky (nabídka Prodej - Položky - tlačítko Upravit u příslušné položky).

Nastavení kurzu

Měnový kurz se nastavuje v nabídce Nastavení - Nastavení fakturace - sekce KURZY MĚN.

Ve sloupci Kurz platný od zvolte období platnosti kurzu. Zadané datum představuje počáteční datum platnosti kurzu s tím, že kurz platí, dokud není vložen další řádek.

Další období pro nastavení kurzu vložíte pomocí tlačítka Přidat řádek s nastavením.

Řádek s nastavením kurzu lze odebrat pomocí tlačítka Odebrat řádek.

Pokud byl měnový kurz již použit ve vystaveném dokladu, nelze řádek s nastavením odebrat ani měnit nastavení kurzu. Kurz je možné změnit pouze u jednotlivých vystavených dokladů.

Měnový kurz je možné ve FAPI nastavit pomocí tří režimů:

  • denní (dnešní) - používá se kurz aktuální v okamžiku vystavení dokladu (kurz je vyhlašován ČNB každý den ve 14:00 a poté stažen do FAPI, v průběhu dne se tedy kurz může změnit).
  • denní (včerejší) - používá se kurz ČNB z předchozího dne, kurz se tak v průběhu dne nemění.
  • pevný (EUR, USD) - nastavuje pevný kurz zvolený uživatelem.

Při výběru režimu kurzu denní (dnešní) může dojít k situaci, kdy budou mít dvě faktury v jeden den odlišný kurz. Je to dáno tím, že ČNB vypisuje kurzy ve 14:00 a do té doby platí kurz předchozího dne.

Historie kurzů

Po stisku tlačítka Zobrazit historii kurzů měn je zobrazena tabulka s historií kurzů stažená z ČNB.

Vazba na datum

U plátce DPH se kurz váže na datum uskutečnění zdanitelného plnění. U neplátce je kurz navázán na datum vystavení. Pokud je tedy u plátce DPH při editaci faktury změněno datum uskutečnění zdanitelného plnění, změní se i kurz použitý ve faktuře (u neplátce se kurz změní při změně data vystavení faktury).