Doprava

Pokud prodáváte fyzické produkty, potřebujete řešit také způsob, jakým objednávku zákazníkovi doručíte. K tomu můžete využít způsoby dopravy, které se zobrazí zákazníkům v objednávkovém formuláři.

Způsoby dopravy, které chcete svým zákazníkům poskytnout, je potřeba ve FAPI nejprve definovat. Vytvořené způsoby dopravy pak použijete pro nastavení dopravy v prodejním formuláři.

Vytvoření způsobu dopravy

Poskytované způsoby dopravy vytvoříte pomocí tlačítka Nový způsob dopravy v nabídce Prodej - Doprava.

U každého způsobu dopravy je třeba zvolit jeho typ. V současnosti můžete vybírat z těchto typů:

  • Zásilkovna - doručení pomocí služby Zásilkovna, a to buď prostřednictvím výdejních míst Zásilkovny, nebo pomocí externích dopravců. Je potřeba specifikovat, pro jaké státy (ve fakturační, resp. doručovací adrese) se má způsob dopravy nabízet.

    Pro využití Zásilkovny je potřeba nejprve oba systémy propojit. Postupujte podle návodu Propojení FAPI se službou Zásilkovna.

  • Osobní odběr - vyzvednutí objednávky na výdejním místě obchodníka, např. na kamenné prodejně. U osobního odběru je nutné specifikovat adresu výdejního místa. Adresy výdejních míst se zákazníkovi zobrazí k výběru v objednávkovém formuláři.

  • Vlastní typ dopravy - pomocí vlastního typu dopravy je možné zákazníkovi v objednávce nabídnout libovolný typ dopravy, který ve FAPI není implementován. I zde je nutné zadat, v jakých státech je daný způsob dopravy dostupný.

    U vlastního typu dopravy je třeba proces doručení objednávky zajistit mimo FAPI.

U všech typů dopravy je dále možné zadat:

  • název, pod kterým se daný způsob dopravy bude zobrazovat v prodejním formuláři (pole NÁZEV),
  • popis, pomocí kterého je možné zákazníkovi poskytnout více informací o daném způsobu dopravy (pole POPIS),
  • cenu v libovolné podporované měně (pole CENA a MĚNA), a to zvlášť pro každý stát, resp. výdejní místo.

Pokud je v objednávce použita jiná měna, než jaká je nastavena u způsobu dopravy, cena dopravy se na tuto měnu přepočítá podle aktuálního měnového kurzu.

Po uložení způsobu dopravy nelze jeho typ již upravovat.

Nastavení dopravy v prodejním formuláři

Způsoby dopravy, které se mají zákazníkovi při objednávce nabízet, je třeba nastavit v prodejním formuláři, a to na záložce Platba, doprava a fakturace v sekci ZPŮSOB DOPRAVY v úpravě prodejního formuláře.

Doprava v objednávce a na faktuře

V objednávkovém formuláři se způsoby dopravy zobrazují v samostatné sekci s názvem Způsob dopravy.

Na vystavené faktuře se doprava zobrazuje jako samostatná položka. V závorce je upřesněn typ dopravy.