Základní nastavení FAPI

Právě jste se zaregistrovali do FAPI a byl vám zřízen účet? Pak si pravděpodobně kladete otázku, co je třeba udělat, abyste mohli začít FAPI plně využívat. V tomto článku si popíšeme, co musíte v aplikaci nastavit ještě před tím, než uvedete svůj účet FAPI do ostrého provozu.

Níže zmíněná nastavení se samozřejmě netýkají pouze zahájení používání FAPI, můžete je měnit a přizpůsobovat svým potřebám i kdykoli později. Pokud změníte jakékoli nastavení, změna se projeví ihned od okamžiku jejího uložení. Příkladem z praxe může být třeba změna bankovního účtu nebo režimu DPH.

Podrobnější informace k nastavení i tipy a rady jak postupovat najdete přímo v aplikaci v modře podbarvených boxech nebo u jednotlivých polí pod ikonou otazníku.

Nastavení aplikace

Všechny podstatné volby pro základní fungování aplikace najdete na záložce Nastavení. Pro úvodní "oživení" účtu jsou klíčové zejména první čtyři podnabídky, tedy Fakturační údaje, Platby a banky, Nastavení fakturace a E-maily.

Fakturační údaje

Primární - nikoli však jedinou - funkcí FAPI je vystavování prodejních dokladů. Aby FAPI mohlo fakturovat, je třeba mu nejprve poskytnout údaje, které se mají na fakturách uvádět. Všechny údaje o vystaviteli faktur (tedy vaší osobě či firmě) se zadávají v nabídce Nastavení - Fakturační údaje.

Platby a banky

Dalším údajem nezbytným pro fakturaci jsou čísla bankovních účtů, která se tisknou na vystavené faktury. Nastavíte je v nabídce Nastavení - Platby a banky.

Pokud fakturujete v Kč i v EUR, je třeba v nastavení vyplnit čísla bankovních účtů pro obě měny, aby se na faktuře, popř. v zasílaných zprávách číslo bankovního účtu zobrazilo.

Na stejném místě najdete i nastavení funkce Import plateb. Tato funkce není nezbytná pro základní zprovoznění FAPI, nicméně má zásadní význam pro automatizaci párování plateb. Více se dozvíte v článku Import plateb z banky.

Nastavení fakturace

V nabídce Nastavení - Nastavení fakturace najdete všechny důležité parametry fakturace, jako jsou režim DPH, zaokrouhlování částek faktur, lhůta splatnosti, jazyk faktur, měnové kurzy aj.

Při automatické fakturaci pomocí prodejního formuláře se některé dílčí parametry fakturace (např. vystavování zálohových faktur, jazyk prodejního formuláře a vystavených dokladů, měna fakturace aj.) řídí nastavením na úrovni prodejního formuláře. Toto nastavení se může od základního nastavení lišit.

E-maily

Protože FAPI faktury nejen vystavuje, ale rovněž zasílá klientům (popř. i vystaviteli) e-mailem, je třeba určit, jaké doklady a s jakým jménem odesilatele se budou z FAPI zasílat. Tyto údaje nastavíte v nabídce Nastavení - E-maily.

Odesílací adresa je pevně nastavena na  fakturace@fapifaktura.cz a nelze ji změnit.

Loga a podpisy

Další dvě nabídky v nastavení ovlivňují vzhled faktur. Jejich prostřednictvím můžete vizuálně odlišit a oživit své faktury přidáním loga společnosti/projektu a obrázku s naskenovaným podpisem, popř. razítkem.

Zadání loga a podpisu není nutné z funkčního ani legislativního hlediska (razítko a podpis vystavitele faktury není údaj vyžadovaný zákonem).