Jak se na dokladu určuje sazba DPH?

Pokud jste plátci DPH, můžete se tu a tam setkat s tím, že na právě vystaveném dokladu je jiná sazba DPH, než jakou byste tam chtěli aktuálně mít. Nejčastěji se s tím setkáte při fakturaci pro zahraničního klienta, nebo při přechodu z neplátce na plátce DPH.

Když se stáváte plátcem DPH, tak ve FAPI je potřeba nastavit tyto základní údaje:

  • jakým způsobem budete zdaňovat přeshraniční prodeje (Nastavení > Nastavení fakturace > Do zemí EU fakturovat jako)
  • doplnit sazby DPH a konkrétní označení typu produktu (Prodej > Produkty)

Touto obecnou logikou se pak budou řídit všechny objednávky.

Při nastavení fakturace zdaňováním tuzemskou sazbou, budou mít všechny doklady tuzemskou DPH sazbu. DPH z přeshraničních prodejů pak odvádíte vy běžným způsobem.

Pokud nastavíte režim OSS, daní se prodeje DPH sazbou platnou pro daný typ produktu v zemi nakupujícího. Podrobně to popisujeme v naší nápovědě k OSS zde.

Obecné nastavení mám dobře, ale sazba DPH je pořád v jiné výši

Tohle obvykle nastává z jednoho z těchto důvodů:

  1. v kartě nakupujícího (Klienti > Klient > Upravit) chybí informace, že jde o plátce DPH
  2. V nastavení prodejního formuláře (Prodej > Prodejní formuláře > krok 3 > Přenesená daňová povinnost) jste zakázali používání reverse charge (podrobnosti o reverse charge najdete tady)
  3. Režim zdanění (reverse charge) nebo označení dokladu jako podléhajícího DPH jste vypnuli přímo v úpravách daného dokladu. V ruční editaci (Faktury > vyberte doklad > Upravit) zkontrolujte, nebo změňte:
    1. doplnit Datum uskutečnění zdanitelného plnění (tím se doklad stane daňovým)
    2. vyberte jeden z režimů Přenesené daňové povinnosti
  4. U daného dokladu není povoleno sbírat informace o adrese (jde o zjednodušený daňový doklad), FAPI tedy neví že jde o přeshraniční prodej. Změňte typ dokladu, a / nebo doplňte celou adresu zahraničního zákazníka a opravte sazby DPH v dokladu.

Po kontrole všech výše uvedených bodů už zbývá poslední krok – upravit DPH sazbu v daném dokladu v rozpisu položek. Ten se nachází zcela vespod.

Každý nakoupený produkt je jednou položkou, kde přepíšete Sazbu DPH a celý doklad uložíte kliknutím na zelené tlačítko Uložit fakturu.

Našli jste odpověď? Děkujeme za zpětnou vazbu. Vaši zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím později.