Nástěnka

FAPI Nástěnka je stránka, která se vám zobrazí přihlášení do FAPI účtu. Představuje zjednodušený náhled vystavených objednávek, které dále dělí na zaplacené, nezaplacené ve splatnosti a nezaplacené po splatnosti. Všechny částky přepočítáváme do jedné měny, kterou máte ve FAPI účtu jako hlavní (tuzemskou měnu), a jste-li plátce DPH, jsou to sumy bez DPH.

Nástěnka neslouží jako náhled do účetnictví. Zobrazované výpočty v Nástěnce fungují jinak, než jak je běžné s nimi pracovat v účetnictví / daňové evidenci. Podklady pro účetnictví získáte přes Exporty faktur.

Údaje vypočítané v nástěnce se vztahují k datu vystavení prvního dokladu v objednávce. Tím může být zálohová faktura, faktura nebo zjednodušený daňový doklad. Do hodnot některých kvadrantů se tak mohou započítávat i platby a dobropisy, které vznikly s pozdějším datem, ale vztahují se k prvotnímu dokladu ve filtrovaném období.

Nástěnka se dále přepočítává vzhledem k jednotlivým Projektům, které ve FAPI účtu používáte. Data v nástěnce tak mohou být celková (za všechny projekty), nebo jen dílčí za jeden konkrétní projekt.

Modrý kvadrant OBJEDNÁNO

Zde najdete součet hodnot všech nestornovaných prvních dokladů –> obrat všech platných objednávek. Zbývající kvadranty vždy počítají z tohoto celkového obratu a jejich hodnota (jednotlivě ani jejich součet) nikdy nemohou být vyšší, než je objem modrého kvadrantu Objednáno.

Součet hodnotově odpovídá jen novým objednávkám, které vznikly v daném časově omezeném filtru v pravém horním rohu nad tabulkou.

Zelený kvadrant ZAPLACENO 

U všech prvotních zaplacených dokladů spočítáme jejich hodnotu a zobrazíme celkovou sumu.

Příklady chování Nástěnky za 3. měsíc:

A) Vznikne-li první doklad 28.2. jako zálohová faktura, a zaplacený je 8. března (kdy vznikne daňový doklad), nebude v nástěnce pro filtr 1.3. až 31.3. zobrazený ani mezi objednanými, ani mezi zaplacenými objednávkami.

B) 
Vznikne-li první doklad 5.3. (jako zálohová faktura) a zaplacený je 8. března (kdy vznikne daňový doklad), bude v nástěnce zobrazený v obou buňkách.

C) Vznikne-li první doklad 5.3. (jako zálohová faktura) a je dosud nezaplacený, bude zobrazený v buňce Objednáno a pak v buňce Zbývá zaplatit (pokud ještě nenastala splatnost), nebo Po splatnosti (pokud už je po datu splatnosti).

Částka, která zbyde ze sumy OBJEDNÁNO po odečtení sumy ZAPLACENO se dále dělí podle splatnosti.

Oranžový kvadrant ZBÝVÁ ZAPLATIT

Jde o součet neuhrazených objednávek vzniklých ve filtrovaném období, u nichž ještě nenastal den splatnosti.

Červený kvadrant PO SPLATNOSTI

Součet objednávek, které vznikly v daném období a už jsou minimálně 1 den po splatnosti.
Pozor na některé speciální případy, které mohou ovlivňovat výsledek v NÁSTĚNCE:
a) Vliv cizích měn

Všechny doklady v jiné než „tuzemské" měně se přepočítávají kurzem, který je uložený u daného prvního dokladu v poli "kurz cizí měny".

b) Jak se projevují opravné daňové doklady (dobropisy)

Vystavené ODD snižují hodnotu prvních dvou kvadrantů - OBJEDNÁNO a ZAPLACENO. Snížení částek o hodnotu dobropisu se projeví ihned při jejich vystavení.

c) Jak chápat zaplacení objednávky

Pro výpočet ZAPLACENÝCH objednávek nezáleží na tom, zda byla objednávka jako zaplacená označená automaticky z importu, z platební brány, z API nebo ručně. 

Zobrazenou částku v zeleném kvadrantu tvoří součet hodnot všech uhrazených faktur. Hodnota se sčítá vždy z hodnoty prvního dokladu. Ta se může dále převádět na cenu bez DPH, případně přepočítávat na vaši „tuzemskou“ měnu kurzem prvního dokladu.

d) Splátkové objednávky

Každá jednotlivá splátka se bere jako jedna objednávka. Ostatní vlastnosti a výpočty u splátkových dokladů jsou stejné, jako u běžných objednávek.

e) Stornované a testovací objednávky

Testovací objednávky a stornované doklady se do Nástěnky nezapočítávají.

f) Proklikávací filtry z jednotlivých kvadrantů

Zatímco Nástěnka pracuje s Objednávkami (které jsou jedním obchodním případem), tak přehledy faktur pracují s konkrétními doklady. Jedna objednávka může mít 1 a více dokladů. Filtry z Nástěnky tak mohou po proklinutí se do Faktur obsahovat jiný počet dokladů. Upřesnění je pak potřeba dodělat ručně (např. k zálohovým dokladům dovybrat zjednodušené daňové doklady), apod.

Našli jste odpověď? Děkujeme za zpětnou vazbu. Vaši zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím později.

Potřebujete pomoc? Kontaktujte nás Kontaktujte nás