Šablony zpráv

FAPI za vás dokáže komunikovat s vašimi zákazníky pomocí automaticky zasílaných zpráv. Tyto zprávy lze použít k zasílání vystavených dokladů, upozornění na stav zpracování objednávky, ale i pro doručení produktu.

Technicky mohou mít zprávy povahu e-mailů nebo SMS.

Zprávy se zasílají na základě tzv. šablon zpráv, v nichž si můžete nastavit obsah komunikace přesně podle svých potřeb.

Jednotlivé šablony se sdružují do tzv. sad šablon zpráv, přičemž ke každému prodejnímu formuláři můžete přiřadit právě jednu sadu šablon zpráv.

Funkci najdete v nabídce Prodej - Šablony zpráv.

U objednávek vystavených přes prodejní formulář se zprávy posílají na základě přiřazené sady šablon (pole ŠABLONY ZPRÁV na záložce Akce v nastavení prodejního formuláře).

Pokud si při ruční fakturaci nenastavíte svou vlastní sadu šablon, popř. nevyberete prodejní formulář v poli PRODEJNÍ FORMULÁŘ (PROJEKT), budou se zprávy posílat na základě Výchozí sady šablon zpráv.

Typy šablon zpráv

V sadě šablon lze použít následující typy šablon:
 • E-mail při vystavení objednávky
 • E-mail při zaplacení objednávky
 • E-mail k vystavenému dokladu
 • Vlastní e-mailová šablona (bez dokladu)
 • Vlastní SMS šablona

Typ šablony rozhoduje o tom, jakým způsobem FAPI se šablonou pracuje, zejména pak kdy (za jakých okolností) se e-mail na základě dané šablony posílá. Šablony prvních tří typů mají své pevně definované použití, o kterém vypovídá již jejich název. Poslední dva typy (vlastní šablony) lze využít k zasílání zpráv výhradně pomocí akcí definovaných v prodejním formuláři.

1. E-mail při vystavení objednávky

E-mail na základě této šablony se zákazníkovi odesílá při vystavení objednávky, tedy po vyplnění a odeslání objednávkového formuláře na webových stránkách. V závislosti na nastavení prodejního formuláře je tento e-mail doprovázen v příloze buď zálohovou fakturou (je-li v daném prodejním formuláři aktivní volba Vystavovat zálohové faktury), nebo fakturou/daňovým dokladem (pokud volba Vystavovat zálohové faktury aktivní není).

2. E-mail při zaplacení objednávky

E-mail na základě této šablony je odesílán v okamžiku, kdy je objednávka uhrazena, popř. kdy je jako zaplacená označena ručně. V příloze e-mailu se posílá faktura/daňový doklad.
Tato šablona je zároveň vhodná pro vložení odkazu na obsah (např. ebook), který si přejete zpřístupnit zákazníkovi po zaplacení objednávky.

3. E-mail k vystavenému dokladu

E-mail na základě této šablony je vázán na doklad konkrétního typu a je odesílán v okamžiku vystavení takového dokladu. Šablonu využijete tehdy, pokud nabízíte prodej na splátky nebo pokud při svém prodejním procesu vystavujete další typy dokladů jako např. doklady o přijetí platby či  opravné daňové doklady.
Šablona e-mailu k vystavenému dokladu může být navázána na následující typy dokladů:
 • Daňový doklad (a pro 1. splátku)
 • Zálohová faktura (a pro 1. splátku)
 • Daňový doklad pro 2. a další splátku
 • Zálohová faktura pro 2. a další splátku
 • Doklad o přijetí platby
 • Opravný daňový doklad

4. Vlastní e-mailová šablona (bez dokladu)

Tento typ šablony využijete u akce na odeslání e-mailu v nastavení prodejního formuláře. Jejím prostřednictvím můžete například zasílat odkaz na stažení elektronického produktu po zaplacení příslušné položky objednávky nebo výzvu expedičnímu oddělení k zabalení a odeslání fyzického produktu.

5. Vlastní SMS šablona

Pomocí této šablony můžete automatizovat poslání SMS zprávy na telefonní číslo zákazníka. Zaslání SMS zprávy se spouští jako akce v prodejním formuláři na základě splnění nastavené podmínky.

Pro zasílání SMS je třeba mít nastaveno propojení se službou GoSMS nebo SMSbrána.cz (nabídka Nastavení - Propojení aplikací). Více se dozvíte v článku Posílání zpráv z FAPI.

Formátování zpráv

E-maily z FAPI jsou odesílány ve formátu HTML, který umožňuje jejich formátování. Vzhled zprávy můžete ovlivnit buď pomocí formátovacích nástrojů nad oknem pro text zprávy, popř. přímo pomocí značek jazyka HTML (po přepnutí do režimu HTML tlačítkem Zdroj).

Zástupné symboly k personalizaci textu

V šablonách zpráv můžete použít tzv. zástupné symboly, a personalizovat tak obsah zpráv pomocí údajů jako např. číslo faktury, variabilní symbol, datum splatnosti, fakturovaná částka atd. V zasílaných zprávách se na místo zástupného symbolu vloží vždy příslušná konkrétní hodnota. Zástupné symboly lze použít v předmětu i v těle zprávy. Příklad použití zachycuje obrázek.

Pro správnou funkčnost zástupného symbolu {gateway} je nezbytné mít nastaven přístup k platební bráně v prodejním formuláři.

U ruční fakturace je třeba vystavované faktuře přiřadit prodejní formulář s přístupem k platební bráně - pole PRODEJNÍ FORMULÁŘ (PROJEKT).

Vkládání odkazů

Odkazy můžete do zpráv vkládat několika způsoby:

 • vypsáním URL adresy přímo v textu (např. "https://www.seznam.cz")
 • pomocí zástupných symbolů (např. zástupný symbol {pdf} vloží na dané místo odkaz na výtisk faktury)
 • převedením části textu na odkaz (označením části textu a vložením odkazu pomocí tlačítka "Odkaz" na nástrojové liště - ikona řetězu)

Při vkládání odkazů doporučujeme přednostně využívat poslední způsob. Takový odkaz se lépe čte a je srozumitelnější.

Ukázka vložení odkazu na platební bránu (po stisku tlačítka "Odkaz"):

Posílání souborů

Prostřednictvím šablon zpráv můžete posílat i soubory. Nikoli však jako klasickou přílohu e-mailu. Soubor je do e-mailu vložen vždy formou odkazu na jeho stažení.

Pomocí tlačítka Přidat soubor (v režimu úpravy šablony zpráv) vyberte a uložte soubor do aplikace. Do e-mailové šablony je poté potřeba vložit zástupný symbol, který se objeví pod uloženým souborem. Tento zástupný symbol bude v odeslaném e-mailu nahrazen odkazem ke stažení uloženého souboru.

Maximální datová velikost nahraného souboru je 50 MB.