Export klientů

FAPI není uzavřený svět sám pro sebe. Již od svého vzniku bylo navrženo tak, aby mohlo komunikovat s jinými systémy. Kromě otevřeného API rozhraní poskytuje FAPI také dávkový export vystavených faktur a údajů o klientech.

Export klientů využijete například v situaci, kdy potřebujete získat přehled kompletních informací o svých klientech, popř. tyto údaje dále zpracovávat.

Jak exportovat klienty

Všechny volby potřebné pro export údajů o klientech uložených ve FAPI najdete v nabídce  Klienti - Export klientů.

Výběr klientů pro export

Export můžete omezit podle několika kritérií, přičemž do výsledného souboru budou zahrnuti pouze klienti, kteří splňují současně všechny zvolené podmínky.

Klienty lze filtrovat podle:

  • projektu, do kterého klient patří,
  • typu klienta (nepodnikatel/podnikající subjekt),
  • státu klienta,
  • jména klienta, názvu firmy nebo e-mailové adresy,
  • prodejního formuláře, prostřednictvím kterého klient objednal,
  • produktu, který klient zakoupil,
  • počtu objednávek (volitelně jen zaplacených),
  • celkové částky objednávek (volitelně jen zaplacených),
  • data objednávek (volitelně jen zaplacených)

Provedení exportu

Po stisku tlačítka Exportovat do CSV se spustí export klientů do souboru ve formátu CSV.

Po spuštění exportu je možné buď počkat na dokončení procesu a automatické stažení souboru, nebo stránku opustit a vytvořený soubor si stáhnout později.

Poslední vygenerovaný soubor je v systému uložen a připraven ke stažení (na konci stránky) až do příštího spuštění exportu.

Klienty lze alternativně exportovat i přímo ze stránky Klienti - Přehled klientů, a to pomocí tlačítka Exportovat klienty. Tím dojde k přesměrování na stránku pro vytvoření exportu, kde budou předvyplněny podmínky zadané ve filtru na stránce s přehledem klientů.