Zamykání dokladů

Při účetním zpracování faktur vystavených ve FAPI je potřeba zajistit konzistentní stav mezi účetní evidencí a FAPI. Zvláště pracuje-li s účtem FAPI více uživatelů, hrozí nebezpečí, že bude upraven údaj na faktuře, která je již zpracována v účetnictví.

Aby k této situaci nedocházelo, umožňuje FAPI faktury, které již byly exportovány do účetního systému, uzamknout proti nežádoucí úpravě.

Jaké jsou důsledky zamčení dokladu?

U zamčeného dokladu není možné (tlačítka na detailu dokladu jsou nedostupná):

  • upravovat doklad,
  • stornovat doklad,
  • zrušit storno,
  • zrušit zaplacení,
  • smazat doklad.

Zamčený doklad je naopak možné:

  • označit jako zaplacený,
  • odeslat e-mailem,
  • zkopírovat.

V přehledu dokladů se zamčené doklady zobrazují s ikonou zámečku.

Kdo může zamykat a odemykat doklady?

Oprávnění k zamykání a odemykání dokladů má:

  • uživatel, na jehož jméno byl účet FAPI zaregistrován (majitel účtu)
  • uživatel s oprávněním k zamykání dokladů

Oprávnění k zamykání dokladů se pro daného uživatele nastavuje zaškrtnutím parametru Oprávnění k zamykání dokladů v nabídce Můj účet - Uživatelské účty.

Jak se doklad zamyká a odemyká?

Doklady je možné zamykat buď hromadně (při exportu dokladů), nebo jednotlivě pomocí tlačítka na detailu dokladu.

Odemknout zamčený doklad lze pouze tlačítkem na stránce s detailem dokladu. 

Hromadné zamčení dokladů

Při exportu dokladů do libovolného formátu je možné hromadně uzamknout všechny doklady zahrnuté do exportovaného souboru, a to zaškrtnutím parametru Zamknout exportované doklady v nabídce Faktury - Export.

Tato funkce má praktické využití v situaci, kdy přenášíte doklady do externího účetního systému a nepřejete si, aby tyto doklady byly ve FAPI dodatečně upraveny.

Zamčení a odemčení jednotlivého dokladu

Kromě hromadného zamčení je možné doklady zamykat také jednotlivě - tlačítkem Zamknout doklad na detailu dokladu.

Po zamčení dokladu se text tlačítka změní na Odemknout doklad. Jeho stiskem lze doklad znovu odemknout.

Našli jste odpověď? Děkujeme za zpětnou vazbu. Vaši zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím později.

Potřebujete pomoc? Kontaktujte nás Kontaktujte nás