Elektronická evidence tržeb (EET)

V tomto článku si blíže vysvětlíme základní principy elektronické evidence tržeb (EET) a popíšeme si jak ji ve FAPI nastavit.

Cílem EET je zamezení daňovým únikům tím, že každá přijatá tržba obchodníka je elektronicky zaevidována, a lze ji tak kdykoli zpětně dohledat.

EET jsou povinny používat všechny české podnikající subjekty pro evidenci tržeb, které byly uhrazeny v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, popř. jinými obdobnými způsoby. Termín pro povinné zavedení EET se liší podle oboru činnosti. Podrobnosti najdete na stránkách Finanční správy.

Jestliže veškeré platby za své zboží či služby inkasujete způsobem, který EET nepodléhá (např. bankovním převodem), EET se vás netýká.

Více informací k EET můžete získat na oficiálních webových stránkách projektu elektronické evidence tržeb.

Jak EET funguje?

Celý proces EET přehledně znázorňuje následující schéma.

  1. Podnikatel při prodeji zašle datovou zprávu o transakci finanční správě.
  2. Ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s vygenerovaným unikátním kódem.
  3. Podnikatel vystaví účtenku (opatřenou unikátním kódem).
  4. Zákazník obdrží účtenku.
  5. Evidenci dané tržby si zákazník, popř. podnikatel může ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy.

Zdroj: Finanční správa

Co je potřeba udělat pro zprovoznění EET ve FAPI?

1. Stažení certifikátu

Pro integraci s FAPI je nejprve potřeba stáhnout si certifikát k EET na daňovém portálu Finanční správy. Certifikát je vždy chráněn heslem.

2. Registrace provozovny na daňovém portálu

V dalším kroku je třeba na daňovém portálu zaevidovat provozovnu pro EET. Každá provozovna dostane přiděleno své unikátní číslo.

Video zachycující postup stažení certifikátu a registrace provozovny najdete zde.

3. Nastavení EET ve FAPI

EET ve FAPI aktivujte zaškrtnutím volby Zapnout elektronickou evidenci tržeb v nabídce Nastavení - Nastavení fakturace.

Do zobrazených polí vyplňte příslušné údaje.

  1. Pomocí tlačítka Vybrat soubor nahrajte do aplikace certifikát stažený z daňového portálu Finanční správy a zadejte jeho heslo do pole Heslo k certifikátu.
  2. Do pole ID virtuální provozovny vyplňte číslo, které bylo přiděleno vaší provozovně při evidenci na portálu Finanční správy.
  3. ID virtuální pokladny představuje identifikační kód zařízení, které komunikuje se serverem Finanční správy (v případě FAPI je to sama aplikace FAPI). Do pole ID virtuální pokladny vyplňte libovolný kód, který si sami zvolíte (řetězec může obsahovat číslice, písmena i jiné znaky, jeho délka je omezena na maximálně 6 znaků).
  4. V poli Počáteční pořadové číslo můžete nastavit počáteční číslo, od kterého se budou doklady číslovat. Výchozí hodnota je 1. Nastavení jiné hodnoty využijete pouze v mimořádném případě, např. pokud by pod daným ID pokladny byly již nějaké účtenky vystaveny a vy jste potřebovali na číslo poslední účtenky navázat.
  5. Provedené změny uložte stiskem tlačítka Uložit nastavení.

Kromě výše uvedeného nastavení je pro správnou funkci EET ve FAPI potřeba mít správně vyplněno DIČ v nabídce Nastavení - Fakturační údaje. Pozor, toto se týká i neplátců DPH! - DIČ se v tomto případě obvykle skládá z prefixu "CZ" a rodného čísla bez lomítka. 

Pokud pro platby faktur vystavených ve FAPI využíváte platební bránu, je třeba nastavení EET provést pouze na straně FAPI. Protože FAPI na platební bránu neposílá žádné údaje pro EET, nelze evidenci plateb na straně platební brány v kombinaci s FAPI použít.

Jak funguje EET ve FAPI?

Od okamžiku nastavení EET se při přijetí platby FAPI automaticky spojuje s portálem daňové správy a vyměňuje si s ním potřebné údaje. Do vystavených daňových dokladů se automaticky doplňuje patička se všemi údaji, které na účtence vyžaduje zákon o EET. Daňový doklad je tedy zároveň účtenkou dle zákona o EET.

Ve standardním případě, kdy jsou servery finanční správy dostupné, je účtenka opatřena fiskálním identifikačním kódem (FIK). Pokud nastane situace, že servery finanční správy v okamžiku zaplacení daňového dokladu dostupné nebudou, tak se na účtenku přidá podpisový kód poplatníka (PKP). FAPI se v tomto případě pokusí (každou hodinu) účtenku zaslat finanční správě znovu, a to až do chvíle, dokud se ji nepodaří zaevidovat.

Ve FAPI se EET týká plateb uskutečněných platební kartou, prostřednictvím mobilního telefonu (mPlatba), pomocí systému PayPal a plateb v hotovosti. Do EET se naopak neevidují platby bankovním převodem, dobírkou a rovněž platby uskutečněné pomocí testovací platební brány.

Může nastat i případ, kdy je při vystavení objednávky zvolen určitý způsob platby, ale vystavená faktura je ve skutečnosti uhrazena jiným způsobem. I s touto situací FAPI počítá a údaje na dokladech v takovém případě aktualizuje. Do EET se platby evidují podle skutečně použitého způsobu platby.

Příklad: Faktura je vystavena se způsobem úhrady "bankovní převod", ale zákazník ji zaplatí kartou na platební bráně. FAPI v tomto případě po zaplacení faktury zaktualizuje údaj o způsobu úhrady na faktuře (na hodnotu "platební karta") a doplní na fakturu údaje týkající se EET.