Jak si aktivovat službu SMSbrána.cz

SMSbrána.cz je jednou ze dvou z externích služeb, kterou je možné využít k posílání SMS zpráv z FAPI (více informací najdete v návodu Posílání SMS zpráv z FAPI). V tomto článku si popíšeme jak službu SMSbrána.cz integrovat do FAPI.

Ke zprovoznění služby je nejprve třeba se zaregistrovat na stránkách SMSbrana.cz a aktivovat si tarif SMS Connect. Dále je nutné propojit FAPI s účtem služby SMSbrána.cz. Oba kroky si popíšeme podrobněji v následujícím textu.

Registrace do služby SMSbrána.cz

  1. Na stránce SMSbrana.cz klikněte na tlačítko Registrovat (http://www.smsbrana.cz/registrace.html) a vyplňte všechny přihlašovací a fakturační údaje. Faktury budou automaticky generovány a doručovány na zvolenou e-mailovou adresu.
  2. Do své e-mailové schránky dostanete e-mail, ve kterém potvrdíte aktivaci kliknutím na uvedený link, a můžete se přihlásit.
  3. Po přihlášení si aktivujte tarif SMS Connect. To provedete zaškrtnutím volby aktivní v nabídce Nastavení účtu - SMS Connect (http://www.smsbrana.cz/nastaveni-sluzeb/sms-connect.html).
  4. Dobijte si kredit kliknutím na tlačítko Koupit kredity (http://www.smsbrana.cz/dobit-kredit.html). K dispozici je 20 platebních metod včetně platby kartou, zálohové faktury nebo platby převodem.

Propojení FAPI se službou SMSbrána.cz

Máte-li aktivovaný účet služby SMSbrana.cz s tarifem SMS Connect, můžete nastavit propojení s FAPI.
V nabídce Nastavení - Propojení aplikací stiskněte tlačítko Upravit u služby SMSbrána.cz. Do následně zobrazeného formuláře vyplňte uživatelské jméno a heslo ke službě SMSbrána.cz.

Pro přihlášení ke službě SMSbrána.cz z FAPI se používají jiné přihlašovací údaje než pro přihlášení na webu www.smsbrana.cz. Uživatelské jméno (login) a heslo najdete po přihlášení do účtu na stránce Nastavení účtu - SMS Connect (http://www.smsbrana.cz/nastaveni-sluzeb/sms-connect.html). Zde musí být zaškrtnut parametr aktivní a typ přihlášení musí být nastaven na Pokročilé přihlášení. Všechna ostatní nastavení na této stránce doporučujeme ponechat na výchozích hodnotách.