Předvyplnění prodejního formuláře

V určitých případech může být užitečné automaticky předvyplnit vybraná pole prodejního formuláře FAPI na webové stránce konkrétními údaji klienta.

Toho můžete snadno docílit pomocí speciálních parametrů vložených do URL adresy stránky s prodejním formulářem.

Jaké údaje lze předvyplnit?

Pro předvyplnění prodejního formuláře je možné použít následující parametry:

 • fapi-form-name (Jméno)
 • fapi-form-surname (Příjmení)
 • fapi-form-email (E-mailová adresa)
 • fapi-form-mobil (Mobil)
 • fapi-form-street (Ulice)
 • fapi-form-city (Město)
 • fapi-form-postcode (PSČ)
 • fapi-form-state (Stát)
 • fapi-form-company (Firma)
 • fapi-form-ic (IČ)
 • fapi-form-dic (DIČ)
 • fapi-form-notes (Poznámka)
 • fapi-form-discountCode (Slevový kód)
 • fapi-form-customField (Vlastní pole)
 • fapi-form-item-{product_code}=1 (Produkt) 

Předvyplněný slevový kód se automaticky aktivuje, takže v objednávkovém formuláři se zobrazuje cena se započtením slevy.

U předvyplnění produktu se místo  {product_code}  vloží kód produktu (který je v přehledu položek v prvním sloupci), pokud chcete i předvyplnit počet kusů  fapi-form-item-count-{product_code}=5  (nastavení pro 5ks) 

Formát zápisu

Parametry se do URL adresy stránky vkládají spolu s hodnotou, která se má předvyplnit do příslušného pole prodejního formuláře.

Obecný formát zápisu je následující:

?název_parametru_1=hodnota_parametru_1&název_parametru_2=hodnota_parametru_2&...

Parametry se připojují na konec URL adresy pomocí znaku "?". Pokud je v adrese tento znak již obsažen, použije se k připojení parametrů znak "&". Více parametrů se od sebe odděluje rovněž pomocí znaku "&"‘.

Příklady použití

Předvyplnění e-mailové adresy, jména a příjmení klienta a poznámky (Jan Malý, jan.maly@seznam.cz, VIP):

?fapi-form-email=jan.maly@seznam.cz&fapi-form-name=Jan&fapi-form-surname=Malý&fapi-form-notes=VIP

Předvyplnění státu (Dánsko):

?fapi-form-state=DK

Pro hodnotu státu (parametr fapi-form-state) se používá standardizovaný kód Alpha-2 (dvoupísmenná zkratka) podle mezinárodní normy ISO 3166-1.

Předvyplnění vlastního pole (sobota):

?fapi-form-customField-20=sobota

Parametr fapi-form-customField je potřeba vždy doplnit o ID konkrétního vlastního pole, které získáte z URL adresy.