Předvyplnění prodejního formuláře

V určitých případech může být užitečné automaticky předvyplnit vybraná pole prodejního formuláře FAPI na webové stránce konkrétními údaji klienta.

Toho můžete snadno docílit pomocí speciálních parametrů vložených do URL adresy stránky s prodejním formulářem. Předvyplnění formuláře funguje jen při změně URL adresy webu. URL skriptu níže popisovaným způsobem měnit nelze.

Následující parametry fungují jen při používání nového vzhledu prodejních formulářů (V režimu editace krok 6 Vzhled)

Jaké údaje lze předvyplnit?

Pro předvyplnění prodejního formuláře je možné použít následující parametry:

 • fapi-form-name= (Jméno)
 • fapi-form-surname= (Příjmení)
 • fapi-form-email= (E-mailová adresa)
 • fapi-form-mobil= (Mobil)
 • fapi-form-street= (Ulice)
 • fapi-form-city= (Město)
 • fapi-form-postcode= (PSČ)
 • fapi-form-state= (Stát)
 • fapi-form-company= (Firma)
 • fapi-form-ic= (IČ)
 • fapi-form-dic= (DIČ)
 • fapi-form-notes= (Poznámka)
 • fapi-form-discountCode= (Slevový kód)
 • fapi-form-customField-{id} (Vlastní pole)
 • fapi-form-item-{product_code}=1 (předvybrání /=1/ nebo vypnutí /=0/ označení produktu) 
 • fapi-form-item-count-{product_code}=10 (Nastavení počet produktů k zakoupení, pouze v případě že se ve formuláři dá počet zakoupených produktů měnit) 
 • fapi-form-repayment=1 (předvybrání /=1/ nebo vypnutí /=0/ splátek)

Předvyplněný slevový kód se automaticky aktivuje, takže v objednávkovém formuláři se zobrazuje cena se započtením slevy.

U předvyplnění produktu se místo  {product_code}   vloží kód produktu (který je v přehledu položek v prvním sloupci), pokud chcete i předvyplnit počet kusů  fapi-form-item-count-{product_code}=5   (nastavení pro 5ks) 

Formát zápisu

Parametry se do URL adresy stránky vkládají spolu s hodnotou, která se má předvyplnit do příslušného pole prodejního formuláře.

Obecný formát zápisu je následující:

?název_parametru_1=hodnota_parametru_1&název_parametru_2=hodnota_parametru_2&...


Parametry se připojují na konec URL adresy pomocí znaku "?". Pokud je v adrese tento znak již obsažen, použije se k připojení parametrů znak "&". Více parametrů se od sebe odděluje rovněž pomocí znaku "&"‘.

Příklady použití

Předvyplnění e-mailové adresy, jména a příjmení klienta a poznámky (Jan Malý, jan.maly@seznam.cz, VIP):

?fapi-form-email=jan.maly@seznam.cz&fapi-form-name=Jan&fapi-form-surname=Malý&fapi-form-notes=VIP


Předvyplnění státu (Dánsko):

?fapi-form-state=DK


Pro hodnotu státu (parametr fapi-form-state) se používá standardizovaný kód Alpha-2 (dvoupísmenná zkratka) podle mezinárodní normy ISO 3166-1.

Předvyplnění vlastního pole (sobota):

?fapi-form-customField-20=sobota


Parametr fapi-form-customField je potřeba vždy doplnit o ID konkrétního vlastního pole, které získáte z URL adresy.

Programové vyplnění prodejního formuláře

Formulář jde do jisté míry vyplnit i programově. Prodejní formulář při každém vložení do stránky publikuje událost "fapiFormMounted", v detailu této události je html element samotného formuláře. S kterým se dá dále pracovat. 

Ukázka, jak se dá vyplnit emailová adresa a zaškrtnout checkbox pro zadání fakturačních údajů.

<script>

// naslouchání na událost, která říká že je formulář vložený do stránky

document.addEventListener('fapiFormMounted', function (event) {

console.log(event); // vypsání eventu do konzole

console.log(event.detail.formWrapper); // vypsání elementu formulář do konzole

console.log(event.detail.formWrapper.id) // vypsání ID do konzole, ID je pro každé vykreslení formuláře unikátní

var formElement = event.detail.formWrapper;


// získání inputu pro emailovou adresu, změna hodnoty a vyvolání eventu, která je potřeba pro správné fungování formuláře

var emailInput = formElement.querySelector('input[name="email"]');

emailInput.value = 'jirka@fapi.cz'

emailInput.dispatchEvent(new Event('blur'))

console.log(emailInput); // vypsání emailového inputu do konzole


// získání checkboxu pro zadání fakturačních údajů, změna hodnoty a vyvolání eventu, která je potřeba pro správné fungování formuláře

var checkboxInput = formElement.querySelector('input[name*="show_full_form.name"]');

checkboxInput.checked = 'checked';

checkboxInput.dispatchEvent(new Event('change'))

console.log(checkboxInput); // vypsání checkboxu do konzole

})

</script>


Našli jste odpověď? Děkujeme za zpětnou vazbu. Vaši zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím později.

Potřebujete pomoc? Kontaktujte nás Kontaktujte nás