Elektronická evidence tržeb (EET)

ČLÁNEK JE NEAKTUÁLNÍ, EET JIŽ NEPLATÍ.

V tomto článku si blíže vysvětlíme základní principy elektronické evidence tržeb (EET) a popíšeme si jak ji ve FAPI nastavit.

Cílem EET je zamezení daňovým únikům tím, že každá přijatá tržba obchodníka je elektronicky zaevidována, a lze ji tak kdykoli zpětně dohledat.

EET jsou povinny používat všechny české podnikající subjekty pro evidenci tržeb, které byly uhrazeny v hotovosti, šekem, směnkou, popř. jinými obdobnými způsoby. Termín pro povinné zavedení EET se liší podle oboru činnosti.

Jestliže veškeré platby za své zboží či služby inkasujete způsobem, který EET nepodléhá (např. bankovním převodem), EET se vás netýká.

Rozhodnutím Ústavního soudu se povinnost evidovat tržby od 1. 3. 2018 nevztahuje na platby kartou, a to jak transakce uskutečněné prostřednictvím platební brány, tak i platby kartou prostřednictvím platebních terminálů.

Podle § 25 zákona o EET je obchodník (poplatník) povinen umístit na místě, kde se uskutečňují tržby, informační oznámení. To platí i pro prodej uskutečňovaný na internetových stránkách.

Text oznámení je: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Více informací k EET můžete získat na oficiálních webových stránkách projektu elektronické evidence tržeb.

Jak EET funguje?

Celý proces EET přehledně znázorňuje následující schéma.

  1. Podnikatel při prodeji zašle datovou zprávu o transakci finanční správě.
  2. Ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s vygenerovaným unikátním kódem.
  3. Podnikatel vystaví účtenku (opatřenou unikátním kódem).
  4. Zákazník obdrží účtenku.
  5. Evidenci dané tržby si zákazník, popř. podnikatel může ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy.

Co je potřeba udělat pro zprovoznění EET ve FAPI?

1. Registrace provozovny a získání certifikátu EET

Veškerá správa údajů nutných pro EET probíhá ve webové aplikaci na stránkách daňového portálu. Abyste s ní mohli pracovat, je třeba nejprve zažádat o autentizační údaje do webové aplikace. Tyto údaje můžete získat buď přímo na daňovém portálu, nebo osobně na jakémkoli finančním úřadu.

Po získání autentizačních údajů se s jejich pomocí přihlašte do aplikace EET. Zde vyplňte údaje o své provozovně (pro FAPI potřebujete zaregistrovat jednu "virtuální" provozovnu; její číslo budete později zadávat do nastavení ve FAPI), vygenerujte a stáhněte si certifikát pro evidenci tržeb.

Celý postup je podrobně popsán v tomto článku.

2. Nastavení EET ve FAPI

EET ve FAPI aktivujte zaškrtnutím volby Zapnout elektronickou evidenci tržeb v nabídce Nastavení - Nastavení fakturace.

Do zobrazených polí vyplňte příslušné údaje.

  1. Pomocí tlačítka Vybrat soubor nahrajte do aplikace certifikát stažený z daňového portálu Finanční správy a zadejte jeho heslo do pole Heslo k certifikátu.
  2. Do pole ID virtuální provozovny vyplňte číslo, které bylo přiděleno vaší provozovně při evidenci na portálu Finanční správy.
  3. ID virtuální pokladny představuje identifikační kód zařízení, které komunikuje se serverem Finanční správy (v případě FAPI je to sama aplikace FAPI). Do pole ID virtuální pokladny vyplňte libovolný kód, který si sami zvolíte (řetězec může obsahovat číslice, písmena i jiné znaky, jeho délka je omezena na maximálně 6 znaků).
  4. V poli Počáteční pořadové číslo můžete nastavit počáteční číslo, od kterého se budou doklady číslovat. Výchozí hodnota je 1. Nastavení jiné hodnoty využijete pouze v mimořádném případě, např. pokud by pod daným ID pokladny byly již nějaké účtenky vystaveny a vy jste potřebovali na číslo poslední účtenky navázat.
  5. Provedené změny uložte stiskem tlačítka Uložit nastavení.

Kromě výše uvedeného nastavení je pro správnou funkci EET potřeba mít ve FAPI správně vyplněno DIČ v nabídce Nastavení - Fakturační údaje. Pozor, toto se týká i neplátců DPH! DIČ se v tomto případě obvykle skládá z prefixu "CZ" a rodného čísla bez lomítka. 

Pokud pro platby faktur vystavených ve FAPI využíváte platební bránu, je třeba nastavení EET provést pouze na straně FAPI. Protože FAPI na platební bránu neposílá žádné údaje pro EET, nelze evidenci plateb na straně platební brány v kombinaci s FAPI použít.

Jak funguje EET ve FAPI?

Od okamžiku nastavení EET se při přijetí platby FAPI automaticky spojuje s portálem daňové správy a vyměňuje si s ním potřebné údaje. Do vystavených daňových dokladů se automaticky doplňuje patička se všemi údaji, které na účtence vyžaduje zákon o EET. Daňový doklad je tedy zároveň účtenkou dle zákona o EET.

Ve standardním případě, kdy jsou servery finanční správy dostupné, je účtenka opatřena fiskálním identifikačním kódem (FIK). Pokud nastane situace, že servery finanční správy v okamžiku zaplacení daňového dokladu dostupné nebudou, tak se na účtenku přidá podpisový kód poplatníka (PKP). FAPI se v tomto případě pokusí (každou hodinu) účtenku zaslat finanční správě znovu, a to až do chvíle, dokud se ji nepodaří zaevidovat.

Vzhledem k současné legislativě se ve FAPI do EET evidují pouze platby přijaté v hotovosti. Platby uskutečněné jinými způsoby (tedy např. platební kartou, bankovním převodem nebo dobírkou) se neevidují.

Co když je faktura zaplacena jiným způsobem?

Může nastat i případ, kdy je při vystavení objednávky zvolen určitý způsob platby, ale vystavená faktura je ve skutečnosti uhrazena jiným způsobem. I s touto situací FAPI počítá a údaje na dokladech v takovém případě aktualizuje. Do EET se tedy platba zaeviduje vždy podle skutečně použitého způsobu platby.

Příklad: Faktura je vystavena se způsobem úhrady "bankovní převod", ale zákazník ji zaplatí hotově. FAPI v tomto případě po zaplacení faktury zaktualizuje údaj o způsobu úhrady na faktuře (na hodnotu "hotovost") a doplní na fakturu údaje týkající se EET.

Jak se eviduje vrácení platby zákazníkovi?

Je-li z jakéhokoli důvodu (např. při odstoupení od smlouvy) platba vrácena zákazníkovi, vystavuje se k původní, již zaplacené faktuře tzv. opravný daňový doklad. V okamžiku vrácení platby zákazníkovi je třeba ve FAPI označit opravný daňový doklad jako zaplacený.

Jestliže způsob platby zvolený při proplacení opravného daňového dokladu spadá do EET, zaeviduje se částka opravného daňového dokladu se záporným znaménkem.

Podobný mechanismus se uplatňuje i při stornu faktury, která již byla zaplacena a jejíž platba byla zaevidována do EET. Po zrušení platby v detailu faktury se při jejím stornování zapíše částka faktury do EET se záporným znaménkem.

Našli jste odpověď? Děkujeme za zpětnou vazbu. Vaši zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím později.

Potřebujete pomoc? Kontaktujte nás Kontaktujte nás