Dohledání souhlasů zákazníka při objednávce

V některých situacích může nastat potřeba dohledat, s čím přesně zákazník při objednávání souhlasil. Ve FAPI existuje několik různých způsobů, jak splnit informační povinnosti, které jako podnikatelé máte:

Pokud používáte ve FAPI pro jednotlivé informační povinnosti zatrhávací checkboxy, tak je možné je z FAPI snadno exportovat a zpětně dohledat kdy a s čím zákazník vyjádřil souhlas. Souhlasy se v prodejním formuláři spravují přes krok 6 Vzhled, sekce "Souhlasy v objednávkovém formuláři".

Jaké souhlasy lze ve FAPI nastavit

Na výběr jsou 3 typy souhlasů:

  1. souhlas s obchodními podmínkami (je automaticky povinný, bez něj nejde odeslat objednávka)
  2. volitelné souhlasy (text souhlasu si určíte sami, stejně tak jestli je povinný nebo nepovinný)
  3. informační povinnost ke zpracování osobních údajů (neobsahuje zatržítko, je automatická)

Výše uvedené příklady nastavení se zákazníkům při objednávání zobrazí takto:

Červený text o povinném souhlasu se zobrazí až po neúspěšném pokusu o odeslání objednávky bez udělení povinného souhlasu.

Jak zpětně zjistit jaký souhlas zákazník udělil?

V administraci FAPI jděte do Faktury > Export > nastavte filtry které objednávky vás zajímají.

Jako typ exportu vyberte CSV - položkový export (Excel).

V exportovaném souboru ve sloupcích BF až BJ jsou uložené hodnoty zatržítek a texty, které zákazník při dané objednávce odsouhlasil.

Hodnota "ano" znamená, že daný checkbox byl zaškrtnutý, hodnota "ne" = souhlas nebyl udělený, zatržítko zákazník nechal nezaškrtnuté.

Sloupec BF je vyhrazený povinnému souhlasu s obchodními podmínkami.

Sloupec BH obsahuje jeden a více vlastních souhlasů (v administraci prodejního formuláře se číslují #1, #2, atd.).

Pokud máte vícero vlastních souhlasů, budou v buňce ve sloupci BH vypsané pod sebou (tedy 1 buňka může mít více samostatných hodnot ano / ne u jednotlivých souhlasů).

Sloupec BI obsahuje texty jednotlivých vlastních souhlasů.

Sloupec BJ obsahuje text informační povinnosti ke zpracování osobních údajů.

Našli jste odpověď? Děkujeme za zpětnou vazbu. Vaši zpětnou vazbu se nepodařilo odeslat. Zkuste to prosím později.

Potřebujete pomoc? Kontaktujte nás Kontaktujte nás