Předvyplnění prodejního formuláře

V určitých případech může být užitečné automaticky předvyplnit vybraná pole prodejního formuláře na webové stránce fakturačními údaji klienta. Toho lze docílit pomocí speciálních parametrů vložených do adresy stránky s prodejním formulářem.

Pro tento účel je možné použít následující parametry:
 • fapi-form-name (Jméno)
 • fapi-form-surname (Příjmení)
 • fapi-form-email (E-mailová adresa)
 • fapi-form-mobil (Mobil)
 • fapi-form-street (Ulice)
 • fapi-form-city (Město)
 • fapi-form-postcode (PSČ)
 • fapi-form-company (Firma)
 • fapi-form-ic (IČ)
 • fapi-form-dic (DIČ)
 • fapi-form-notes (Poznámka)

Parametry se do adresy stránky vkládají spolu s hodnotou, kterou si přejete předvyplnit do příslušného pole prodejního formuláře.

Obecný formát zápisu je následující:
?název_parametru_1=hodnota_parametru_1&název_parametru_2=hodnota_parametru_2&...
Tedy např.:
?fapi-form-email=jan.novak@seznam.cz&fapi-form-name=Jan&fapi-form-surname=Novák&fapi-form-notes=VIP

Parametry se připojují na na konec URL adresy pomocí znaku "?". Pokud je v adrese tento znak již obsažen, použije se k připojení parametrů znak "&". Více parametrů se od sebe odděluje rovněž pomocí znaku "&"‘.