Konverzky a automatizace

Konverzky a FAPI lze propojit tak, aby fungovala automatizace. Postupujte prosím v těchto krocích:

  1. vytvořte produkt ve FAPI
  2. vytvořte prodejní formulář FAPI s vytvořeným produktem z 1. kroku
  3. nastavte v prodejním formuláři nad vytvořeným produktem automatizaci (krok 4 Akce)
  4. přejděte do Konverzek
  5. v Konverzkách vytvořte novou integraci FAPI s prodejním formulářem vytvořeným v 2. kroku
  6. vytvořte nový produkt v Konverzkách a při vytváření přidejte položku "Externí identifikátory produktů"
  7. "Externí identifikátory produktů" získáte z FAPI ze stránky Prodej>Produkt. V tabulce produktů v levém sloupci získáte ID daného produktu. Vložte zkopírovaný identifikátor produktu do nového produktu v Konverzkách.
  8. Vše uložte.

Tím je integrace hotová. Nově vzniklé objednávky se spárovanými produktuy se nyní po objednání nebo zaplacení budou ve FAPI spouštět i s automatizacemi.