Přenos dat z FAPI do ABRA FlexiBee

Kromě dávkového přenosu - pomocí exportu na straně FAPI a importu na straně externího systému - lze data z FAPI přenášet do účetnictví i s využitím specializovaných nástrojů přes API rozhraní.

Jeden z takových nástrojů, vyvinutý a provozovaný 3. stranou (Ing. Jan Bláha, e-mail: info@blahasoft.cz) umožňuje propojení FAPI s populárním online účetním systémem ABRA FlexiBee.

Aplikace běží na této adrese: https://flexibee.info/fapi2flexibee/

Z FAPI do ABRA FlexiBee je možné přenášet:

  • faktury/daňové doklady,
  • zálohové faktury,
  • opravné daňové doklady (dobropisy),
  • zjednodušené daňové doklady,
  • šablony prodejních položek včetně nastavení aktuálního stavu na skladě,
  • objednávky,
  • platby včetně spárování s fakturami.

Data pro přenos lze filtrovat podle projektů a podle data vystavení dokladů. Samozřejmostí je možnost aktualizace již přenesených dat.