Odklad vystavení vyúčtovací faktury

Za normálních okolností FAPI vystavuje "vyúčtovací fakturu" (daňový doklad) ihned po přijetí platby. V určitých situacích může však vzniknout potřeba vystavit vyúčtovací fakturu k prodávané službě až v době jejího dodání, přestože platbu přijímáte s předstihem. Typicky k tomu dochází u živých akcí, jako jsou semináře a školení.

Tento případ ve FAPI řeší funkce časového odkladu vystavení vyúčtovací faktury, jejíž praktické použití si popíšeme v následujícím textu.

Předpoklady pro použití funkce

Odložené vystavení vyúčtovací faktury je možné použít pouze tehdy, je-li aktivní vystavování zálohových faktur a dokladů o přijetí platby, tj. jsou-li zaškrtnuty následující parametry:

  1. Vystavovat doklady o přijetí platby v nabídce Nastavení - Nastavení fakturace

  2. Vystavovat zálohové faktury v nastavení prodejního formuláře, u kterého chcete odložené vystavení vyúčtovacích faktur použít.

Nastavení v prodejním formuláři

Den, ke kterému chcete automaticky vystavit vyúčtovací fakturu u všech objednávek z daného prodejního formuláře, zadáte v nastavení tohoto prodejního formuláře, a to v poli Datum vystavení daňového dokladu po aktivaci parametru Odložit vystavení daňového dokladu v nastavení (záložka Platby a fakturace).

Funkci odkladu vystavení vyúčtovací faktury nelze v prodejním formuláři vypnout před uplynutím zadaného data, protože by tím bylo ohroženo řádné vystavení všech dokladů.

Vystavování dokladů po aktivaci funkce

Po aktivaci funkce odloženého vystavení vyúčtovací faktury (daňového dokladu) se doklady vystavují následujícím způsobem:

  • Po přijetí objednávky se vystaví zálohová faktura.
  • Ihned po úhradě zálohové faktury se vystaví doklad o přijetí platby.
  • Vyúčtovací faktura (daňový doklad) se vystaví automaticky k datu, které je nastaveno v prodejním formuláři (pole Datum vystavení daňového dokladu). Informace o datu vystavení vyúčtovací faktury je uvedeno i na stránce s detailem dokladu o přijetí platby.

  • Alternativně lze vyúčtovací fakturu vystavit ještě před datem zadaným v nastavení prodejního formuláře, a to pomocí tlačítka Vystavit fakturu ihned na detailu dokladu o přijetí platby.

Při odloženém vystavení vyúčtovací faktury přiznává plátce DPH daň z přijaté platby dokladem o přijetí platby, který se vystavuje ihned po úhradě zálohové faktury. Na vyúčtovací faktuře je proto DPH vyčíslena v nulové výši.